Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 16. novembra 2017 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Petície: pozri zápisnicu
 3.Partnerská dohoda o vzťahoch a spolupráci medzi EÚ a Novým Zélandom (súhlas) - Partnerská dohoda o vzťahoch a spolupráci medzi EÚ a Novým Zélandom (uznesenie) (rozprava)
 4.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  4.1.Sloboda prejavu v Sudáne, najmä prípad Mohameda Zine EL Abidineho
  4.2.Teroristické útoky v Somálsku
  4.3.Madagaskar
 5.Pokračovanie prerušeného rokovania
 6.Zloženie výborov: pozri zápisnicu
 7.Hlasovanie
  7.1.Sloboda prejavu v Sudáne, najmä prípad Mohameda Zine EL Abidineho (RC-B8-0634/2017, B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017, B8-0642/2017) (hlasovanie)
  7.2.Teroristické útoky v Somálsku (RC-B8-0600/2017, B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017, B8-0635/2017) (hlasovanie)
  7.3.Madagaskar (RC-B8-0641/2017, B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017, B8-0647/2017) (hlasovanie)
  7.4.Stanovenie kritérií a mechanizmov na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie) (A8-0345/2017 - Cecilia Wikström) (hlasovanie)
  7.5.Partnerská dohoda o vzťahoch a spolupráci medzi EÚ a Novým Zélandom (súhlas) (A8-0327/2017 - Charles Tannock) (hlasovanie)
  7.6.Partnerská dohoda o vzťahoch a spolupráci medzi EÚ a Novým Zélandom (uznesenie) (A8-0333/2017 - Charles Tannock) (hlasovanie)
  7.7.Stratégia EÚ a Afriky: podpora rozvoja (A8-0334/2017 - Maurice Ponga) (hlasovanie)
  7.8.Činnosť európskeho ombudsmana za rok 2016 (A8-0328/2017 - Marlene Mizzi) (hlasovanie)
  7.9.Preskúmanie vykonávania právnych predpisov v oblasti životného prostredia (B8-0590/2017) (hlasovanie)
  7.10.Boj proti nerovnostiam ako prostriedok na podporu tvorby pracovných miest a rastu (A8-0340/2017 - Javi López) (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
  8.1.Partnerská dohoda o vzťahoch a spolupráci medzi EÚ a Novým Zélandom (súhlas) (A8-0327/2017 - Charles Tannock)
  8.2.Partnerská dohoda o vzťahoch a spolupráci medzi EÚ a Novým Zélandom (uznesenie) (A8-0333/2017 - Charles Tannock)
  8.3.Stratégia EÚ a Afriky: podpora rozvoja (A8-0334/2017 - Maurice Ponga)
  8.4.Činnosť európskeho ombudsmana za rok 2016 (A8-0328/2017 - Marlene Mizzi)
  8.5.Preskúmanie vykonávania právnych predpisov v oblasti životného prostredia (B8-0590/2017)
  8.6.Boj proti nerovnostiam ako prostriedok na podporu tvorby pracovných miest a rastu (A8-0340/2017 - Javi López)
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 10.Pokračovanie prerušeného rokovania
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 12.Rok 2018 ako rok cestovného ruchu medzi EÚ a Čínou (rozprava)
 13.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 14.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 15.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 16.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 17.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 18.Skončenie rokovania
 19.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (518 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (2565 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia