Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Četrtek, 16. november 2017 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Peticije: glej zapisnik
 3.Partnerski sporazum o odnosih in sodelovanju med EU in Novo Zelandijo (odobritev) - Partnerski sporazum o odnosih in sodelovanju med EU in Novo Zelandijo (resolucija) (razprava)
 4.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  4.1.Svoboda izražanja v Sudanu, zlasti primer Mohameda Zina El Abidina
  4.2.Teroristični napadi v Somaliji
  4.3.Madagaskar
 5.Nadaljevanje seje
 6.Sestava odborov: gl. zapisnik
 7.Čas glasovanja
  7.1.Svoboda izražanja v Sudanu, zlasti primer Mohameda Zina El Abidina (RC-B8-0634/2017, B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017, B8-0642/2017) (glasovanje)
  7.2.Teroristični napadi v Somaliji (RC-B8-0600/2017, B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017, B8-0635/2017) (glasovanje)
  7.3.Madagaskar (RC-B8-0641/2017, B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017, B8-0647/2017) (glasovanje)
  7.4.Vzpostavitev meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (prenovitev) (A8-0345/2017 - Cecilia Wikström) (glasovanje)
  7.5.Partnerski sporazum o odnosih in sodelovanju med EU in Novo Zelandijo (odobritev) (A8-0327/2017 - Charles Tannock) (glasovanje)
  7.6.Partnerski sporazum o odnosih in sodelovanju med EU in Novo Zelandijo (resolucija) (A8-0333/2017 - Charles Tannock) (glasovanje)
  7.7.Strategija EU-Afrika: spodbujanje razvoja (A8-0334/2017 - Maurice Ponga) (glasovanje)
  7.8.Dejavnosti evropskega varuha človekovih pravic za leto 2016 (A8-0328/2017 - Marlene Mizzi) (glasovanje)
  7.9.Pregled izvajanja okoljske politike (B8-0590/2017) (glasovanje)
  7.10.Boj proti neenakostim kot sredstvo za spodbujanje zaposlovanja in rasti (A8-0340/2017 - Javi López) (glasovanje)
 8.Obrazložitev glasovanja
  8.1.Partnerski sporazum o odnosih in sodelovanju med EU in Novo Zelandijo (odobritev) (A8-0327/2017 - Charles Tannock)
  8.2.Partnerski sporazum o odnosih in sodelovanju med EU in Novo Zelandijo (resolucija) (A8-0333/2017 - Charles Tannock)
  8.3.Strategija EU-Afrika: spodbujanje razvoja (A8-0334/2017 - Maurice Ponga)
  8.4.Dejavnosti evropskega varuha človekovih pravic za leto 2016 (A8-0328/2017 - Marlene Mizzi)
  8.5.Pregled izvajanja okoljske politike (B8-0590/2017)
  8.6.Boj proti neenakostim kot sredstvo za spodbujanje zaposlovanja in rasti (A8-0340/2017 - Javi López)
 9.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 10.Nadaljevanje seje
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 12.2018 – leto turizma EU in Kitajske (razprava)
 13.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 14.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika): gl. zapisnik
 15.Sklepi o nekaterih dokumentih: glej zapisnik
 16.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji: gl. zapisnik
 17.Datum naslednjih sej: gl. zapisnik
 18.Zaključek seje
 19.Prekinitev zasedanja
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (518 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (2565 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov