Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 16 november 2017 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Framställningar: se protokollet
 3.Partnerskapsavtal om förbindelser och samarbete mellan EU och Nya Zeeland (godkännande) - Partnerskapsavtal om förbindelser och samarbete mellan EU och Nya Zeeland (resolution) (debatt)
 4.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  4.1.Yttrandefriheten i Sudan, särskilt fallet Mohamed Zine al-Abidine
  4.2.Terroristattacker i Somalia
  4.3.Madagaskar
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Utskottens sammansättning: se protokollet
 7.Omröstning
  7.1.Yttrandefriheten i Sudan, särskilt fallet Mohamed Zine El Abidine (RC-B8-0634/2017, B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017, B8-0642/2017) (omröstning)
  7.2.Terroristattacker i Somalia (RC-B8-0600/2017, B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017, B8-0635/2017) (omröstning)
  7.3.Madagaskar (RC-B8-0641/2017, B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017, B8-0647/2017) (omröstning)
  7.4.Kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning) (A8-0345/2017 - Cecilia Wikström) (omröstning)
  7.5.Partnerskapsavtal om förbindelser och samarbete mellan EU och Nya Zeeland (godkännande) (A8-0327/2017 - Charles Tannock) (omröstning)
  7.6.Partnerskapsavtal om förbindelser och samarbete mellan EU och Nya Zeeland (resolution) (A8-0333/2017 - Charles Tannock) (omröstning)
  7.7.EU–Afrika-strategin: en satsning på utveckling (A8-0334/2017 - Maurice Ponga) (omröstning)
  7.8.Europeiska ombudsmannens verksamhet 2016 (A8-0328/2017 - Marlene Mizzi) (omröstning)
  7.9.Granskning av genomförandet av miljöpolitiken (B8-0590/2017) (omröstning)
  7.10.Bekämpning av ojämlikhet som ett sätt att stimulera sysselsättning och tillväxt (A8-0340/2017 - Javi López) (omröstning)
 8.Röstförklaringar
  8.1.Partnerskapsavtal om förbindelser och samarbete mellan EU och Nya Zeeland (godkännande) (A8-0327/2017 - Charles Tannock)
  8.2.Partnerskapsavtal om förbindelser och samarbete mellan EU och Nya Zeeland (resolution) (A8-0333/2017 - Charles Tannock)
  8.3.EU–Afrika-strategin: en satsning på utveckling (A8-0334/2017 - Maurice Ponga)
  8.4.Europeiska ombudsmannens verksamhet 2016 (A8-0328/2017 - Marlene Mizzi)
  8.5.Granskning av genomförandet av miljöpolitiken (B8-0590/2017)
  8.6.Bekämpning av ojämlikhet som ett sätt att stimulera sysselsättning och tillväxt (A8-0340/2017 - Javi López)
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 12.Europeisk-kinesiska turiståret 2018 (debatt)
 13.Inkomna dokument: se protokollet
 14.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet
 15.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 16.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 17.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 18.Avslutande av sammanträdet
 19.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (518 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2565 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy