Înapoi la portalul Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (selecţionat)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Acest document nu este disponibil în limba dvs. şi vă este propus într-o altă limbă dintre cele disponibile în bara de limbi.

 Index 
 Text integral 
Rozpravy
Streda, 29. novembra 2017 - Brusel Revidované vydanie

Rozpočtový postup na rok 2018 (rozprava)
MPphoto
 

  Monika Beňová (S&D). – Vážená pani predsedajúca, chcela by som oceniť prácu na rozpočte na rok 2018, a zvlášť potom kapitoly, ktoré sa týkajú riešenia migračnej krízy a boja proti terorizmu, a takisto veľmi vyvážené oblasti, ktoré sa týkajú podpory mladých ľudí, či už pre Erasmus, alebo aj pre všeobecný program na podporu zamestnávania mladých ľudí. Mladí ľudia potrebujú cítiť perspektívu v Európskej únii a je skutočne veľmi dobré, že sa práve túto oblasť podarilo navýšiť. Chcela by som ale upozorniť na také tri body, v prípade ktorých by bolo dobré, keby ich Komisia do budúcnosti v spolupráci s Parlamentom a s Radou možno lepšie strážila. Jednak je to využívanie zdrojov pre rozvojovú pomoc, komu vlastne tieto peniaze naozaj prídu, a ako sú tieto peniaze naozaj realizované. Jednak je to lepšia kontrola prostriedkov prostredníctvom kohézneho fondu, ktoré sú vynakladané, a v neposlednom rade – spomínal to už kolega predo mnou – aké spoločnosti participujú na využívaní európskych peňazí. Sú to skutočne reálne spoločnosti alebo ide o nejaké schránkové spoločnosti, ktoré takto ukracujú štátne rozpočty?

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate