Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 29 ноември 2017 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Откриване на заседанието
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 4.Приветствие с добре дошли
 5.Състав на политическите групи: вж. протокола
 6.Проверка на пълномощията: вж. протоколи
 7.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 8.Междуинституционални преговори (член 69в от Правилника за дейността): вж. протокола
 9.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността) : вж. протокола
 10.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 11.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 12.Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента: вж. протокола
 13.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 14.Внасяне на документи: вж. протокола
 15.Ред на работа
 16.Бюджетна процедура за 2018 г. (разискване)
 17.Прието решение относно състоянието на енергийния съюз през 2017 г. (разискване)
 18.Смъртоносни наводнения в Атика и помощи за подпомагане при бедствия (разискване)
 19.Състав на делегациите: вж. протокола
 20.Преходен период за смекчаване на въздействието от въвеждането на МСФО 9 (разискване)
 21.Инструмент, допринасящ за стабилността и мира (разискване)
 22.Положението в Йемен (разискване)
 23.Преговори за Конвенция за създаване на многостранен съд за уреждане на инвестиционни спорове (разискване)
 24.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 25.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 26.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (659 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (3323 kb)
Правна информация - Политика за поверителност