Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Υποδοχή
 5.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Έλεγχος της εντολής: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Διοργανικές διαπραγματεύσεις (άρθρο 69γ): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Διάταξη των εργασιών
 16.Διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2018 (συζήτηση)
 17.Απόφαση που εγκρίθηκε σχετικά με την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης 2017 (συζήτηση)
 18.Θανατηφόρες πλημμύρες στην Αττική και βοήθεια για την αντιμετώπιση της καταστροφής (συζήτηση)
 19.Σύνθεση των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Μεταβατική περίοδος για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9 (συζήτηση)
 21.Θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (συζήτηση)
 22.Κατάσταση στην Υεμένη (συζήτηση)
 23.Διαπραγματεύσεις με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για τη σύσταση πολυμερούς δικαστηρίου για την επίλυση επενδυτικών διαφορών (MIC) (συζήτηση)
 24.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 26.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (659 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (3323 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου