Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 29 november 2017 - BrysselReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 4.Välkomsthälsning
 5.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 6.Valprövning: se protokollet
 7.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 8.Interinstitutionella förhandlingar (artikel 69c i arbetsordningen): se protokollet
 9.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen): se protokollet
 10.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet: se protokollet
 11.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 12.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner: se protokollet
 13.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 14.Inkomna dokument: se protokollet
 15.Arbetsplan
 16.Budgetförfarandet 2018 (debatt)
 17.Beslutet om tillståndet i energiunionen 2017 (debatt)
 18.Dödliga översvämningar på Attika och katastrofhjälp (debatt)
 19.Delegationernas sammansättning: se protokollet
 20.Övergångsbestämmelser för att mildra inverkan av införandet av IFRS 9 (debatt)
 21.Ett instrument som bidrar till stabilitet och fred (debatt)
 22.Situationen i Jemen (debatt)
 23.Förhandlingar om en konvention om inrättande av en multilateral domstol för biläggande av investeringstvister (debatt)
 24.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 26.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (659 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (3323 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy