Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Neljapäev, 30. november 2017 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Tagamata võlainstrumentide rahuldamisjärgud maksejõuetusmenetluse hierarhias (arutelu)
 3.Istungi jätkamine
 4.Euroopa puuetega inimeste strateegia elluviimine (arutelu)
 5.Tervitus
 6.Euroopa puuetega inimeste strateegia elluviimine (arutelu jätkamine)
 7.Presidentuuri avaldus
 8.Hääletused
  8.1.Ettenägematute kulude varu kasutusele võtmine 2017. aastal (A8-0372/2017 - Jens Geier) (hääletus)
  8.2.Paranduseelarve projekt nr 6/2017 – Maksete ja kulukohustuste assigneeringute vähendamine vastavalt ajakohastatud kulu- ja tuluprognoosidele (omavahendid ja trahvid) (A8-0379/2017 - Jens Geier) (hääletus)
  8.3.Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine, et võimaldada ettemaksete tegemist liidu 2018. aasta üldeelarvest (A8-0371/2017 - Inese Vaidere) (hääletus)
  8.4.Paindlikkusinstrumendi kasutusele võtmine praeguste rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks võetavate kiireloomuliste meetmete rahastamiseks eelarvest (A8-0370/2017 - Siegfried Mureşan) (hääletus)
  8.5.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (taotlus EGF/2017/003 GR/Attica retail) (A8-0367/2017 - Marie-Pierre Vieu) (hääletus)
  8.6.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (taotlus EGF/2017/005 FI/Retail) (A8-0366/2017 - Răzvan Popa) (hääletus)
  8.7.2018. aasta eelarvemenetlus (A8-0359/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth) (hääletus)
  8.8.Ana Gomesi puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0363/2017 - Laura Ferrara) (hääletus)
  8.9.Majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse vahendite ning majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi ning Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi jaoks ette nähtud vahendite muutmine (A8-0358/2017 - Iskra Mihaylova) (hääletus)
  8.10.ELi-Egiptuse teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping: Egiptuse osalemine partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA) (A8-0353/2017 - Sofia Sakorafa) (hääletus)
  8.11.ELi-Alžeeria teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping: Alžeeria osalemine partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA) (A8-0354/2017 - Sofia Sakorafa) (hääletus)
  8.12.ELi-Jordaania teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping: Jordaania osalemine partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA) (A8-0355/2017 - Sofia Sakorafa) (hääletus)
  8.13.Tšiili, Islandi ja Bahama ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (A8-0364/2017 - Angel Dzhambazki) (hääletus)
  8.14.Panama, Uruguay, Colombia ja El Salvadori ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (A8-0362/2017 - Angel Dzhambazki) (hääletus)
  8.15.San Marino ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (A8-0360/2017 - Angel Dzhambazki) (hääletus)
  8.16.Gruusia ja Lõuna-Aafrika ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (A8-0361/2017 - Angel Dzhambazki) (hääletus)
  8.17.Üleminekukord rahvusvahelise finantsaruandlusstandardi (IFRS) 9 kasutuselevõtu mõju leevendamiseks (A8-0255/2017 - Peter Simon) (hääletus)
  8.18.Stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahend (A8-0261/2017 - Arnaud Danjean) (hääletus)
  8.19.Tagamata võlainstrumentide rahuldamisjärgud maksejõuetusmenetluse hierarhias (A8-0302/2017 - Gunnar Hökmark) (hääletus)
  8.20.Käibemaksukohustused teenuste osutamise ja kaupade kaugmüügi puhul (A8-0307/2017 - Cătălin Sorin Ivan) (hääletus)
  8.21.Halduskoostöö ning maksupettuste vastane võitlus käibemaksu valdkonnas (A8-0306/2017 - Luděk Niedermayer) (hääletus)
  8.22.Olukord Jeemenis (RC-B8-0649/2017, B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017, B8-0655/2017, B8-0656/2017) (hääletus)
  8.23.Euroopa puuetega inimeste strateegia elluviimine (A8-0339/2017 - Helga Stevens) (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
  9.1.2018. aasta eelarvemenetlus (A8-0359/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth)
  9.2.Stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahend (A8-0261/2017 - Arnaud Danjean)
  9.3.Olukord Jeemenis (RC-B8-0649/2017, B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017, B8-0655/2017, B8-0656/2017)
  9.4.Euroopa puuetega inimeste strateegia elluviimine (A8-0339/2017 - Helga Stevens)
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 11.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 12.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 13.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 14.Istungil vastuvõetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 15.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 16.Istungi lõpp
 17.Istungjärgu vaheaeg
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (542 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2716 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika