Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 30. marraskuuta 2017 - BrysselLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vakuudettomien velkainstrumenttien maksukyvyttömyyttä koskeva ensisijaisuusjärjestykseen sijoittaminen (keskustelu)
 3.Istunnon jatkaminen
 4.Euroopan vammaisstrategian täytäntöönpano (keskustelu)
 5.Tervetulotoivotukset
 6.Euroopan vammaisstrategian täytäntöönpano (jatkoa keskustelulle)
 7.Puhemiehen julkilausuma
 8.Äänestykset
  8.1.Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto (A8-0372/2017 - Jens Geier) (äänestys)
  8.2.Lisätalousarvioesitys nro 6/2017: Maksu- ja maksusitoumusmäärärahojen vähentäminen menoja koskevien päivitettyjen ennakkoarvioiden sekä tulojen tarkistamisen (omat varat ja sakot) mukaisesti (A8-0379/2017 - Jens Geier) (äänestys)
  8.3.Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto ennakkomaksujen maksamiseksi unionin vuoden 2018 yleisestä talousarviosta (A8-0371/2017 - Inese Vaidere) (äänestys)
  8.4.Joustovälineen varojen käyttöönotto muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin liittyvien tämänhetkisten haasteiden edellyttämiä välittömiä talousarviotoimenpiteitä varten (A8-0370/2017 - Siegfried Mureşan) (äänestys)
  8.5.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/003 GR/Attica retail (A8-0367/2017 - Marie-Pierre Vieu) (äänestys)
  8.6.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/005 FI/Retail (A8-0366/2017 - Răzvan Popa) (äänestys)
  8.7.Vuoden 2018 talousarviomenettely (A8-0359/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth)
  8.8.Ana Gomesin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0363/2017 - Laura Ferrara) (äänestys)
  8.9.Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden määrärahojen sekä Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen ja Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen määrärahojen muuttaminen (A8-0358/2017 - Iskra Mihaylova) (äänestys)
  8.10.EU:n ja Egyptin sopimus tieteellisestä ja teknologisesta yhteistyöstä: Egyptin osallistuminen Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) (A8-0353/2017 - Sofia Sakorafa) (äänestys)
  8.11.EU:n ja Algerian sopimus tieteellisestä ja teknologisesta yhteistyöstä: Algerian osallistuminen Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) (A8-0354/2017 - Sofia Sakorafa) (äänestys)
  8.12.EU:n ja Jordanian sopimus tieteellisestä ja teknologisesta yhteistyöstä: Jordanian osallistuminen Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) (A8-0355/2017 - Sofia Sakorafa) (äänestys)
  8.13.Chilen, Islannin ja Bahaman liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta (A8-0364/2017 - Angel Dzhambazki) (äänestys)
  8.14.Panaman, Uruguayn, Kolumbian ja El Salvadorin liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta (A8-0362/2017 - Angel Dzhambazki) (äänestys)
  8.15.San Marinon liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta (A8-0360/2017 - Angel Dzhambazki) (äänestys)
  8.16.Georgian ja Etelä-Afrikan liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta (A8-0361/2017 - Angel Dzhambazki) (äänestys)
  8.17.Siirtymäjärjestelyt, joilla lievennetään IFRS 9 -standardin käyttöönoton vaikutusta (A8-0255/2017 - Peter Simon) (äänestys)
  8.18.Vakautta ja rauhaa edistävä väline (A8-0261/2017 - Arnaud Danjean) (äänestys)
  8.19.Vakuudettomien velkainstrumenttien maksukyvyttömyyttä koskeva ensisijaisuusjärjestykseen sijoittaminen (A8-0302/2017 - Gunnar Hökmark) (äänestys)
  8.20.Palvelujen suorituksia ja tavaroiden etämyyntiä koskevat arvonlisäverovelvoitteet (A8-0307/2017 - Cătălin Sorin Ivan) (äänestys)
  8.21.Hallinnollinen yhteistyö ja petosten torjunta arvonlisäverotuksen alalla (A8-0306/2017 - Luděk Niedermayer) (äänestys)
  8.22.Jemenin tilanne (RC-B8-0649/2017, B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017, B8-0655/2017, B8-0656/2017) (äänestys)
  8.23.Euroopan vammaisstrategian täytäntöönpano (A8-0339/2017 - Helga Stevens) (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
  9.1.Vuoden 2018 talousarviomenettely (A8-0359/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth)
  9.2.Vakautta ja rauhaa edistävä väline (A8-0261/2017 - Arnaud Danjean)
  9.3.Jemenin tilanne (RC-B8-0649/2017, B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017, B8-0655/2017, B8-0656/2017)
  9.4.Euroopan vammaisstrategian täytäntöönpano (A8-0339/2017 - Helga Stevens)
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 11.Poslanecký mandát
 12.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 13.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 14.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 15.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 16.Istunnon päättäminen
 17.Istuntokauden keskeyttäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (542 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (2716 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö