Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Ketvirtadienis, 2017 m. lapkričio 30 d. - BriuselisAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Neužtikrintų skolos priemonių eiliškumas nemokumo atveju (diskusijos)
 3.Posėdžio atnaujinimas
 4.Europos strategijos dėl negalios įgyvendinimas (diskusijos)
 5.Oficialus pasveikinimas
 6.Europos strategijos dėl negalios įgyvendinimas (diskusijų tęsinys)
 7.Pirmininko pareiškimas
 8.Balsuoti skirtas laikas
  8.1.Nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas 2017 m. (A8-0372/2017 - Jens Geier) (balsavimas)
  8.2.Taisomojo biudžeto Nr. 6/2017 projektas. Mokėjimų ir įsipareigojimų asignavimų sumažinimas pagal atnaujintas išlaidų prognozes ir atnaujintas įplaukas (nuosavus išteklius ir baudas) (A8-0379/2017 - Jens Geier) (balsavimas)
  8.3.Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant iš 2018 m. Sąjungos bendrojo biudžeto skirti lėšų avansams mokėti (A8-0371/2017 - Inese Vaidere) (balsavimas)
  8.4.Lankstumo priemonės lėšų mobilizavimas siekiant finansuoti skubias biudžeto priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti (A8-0370/2017 - Siegfried Mureşan) (balsavimas)
  8.5.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (Graikijos paraiška „EGF/2017/003 GR/Attica retail“) (A8-0367/2017 - Marie-Pierre Vieu) (balsavimas)
  8.6.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas pagal Suomijos paraišką „EGF/2017/005 FI/Retail“ (A8-0366/2017 - Răzvan Popa) (balsavimas)
  8.7.2018 m. biudžeto procedūra (A8-0359/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth) (balsavimas)
  8.8.Prašymas atšaukti Anos Gomes (Ana Gomes) imunitetą (A8-0363/2017 - Laura Ferrara) (balsavimas)
  8.9.Lėšų ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai ir lėšų investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslui ir Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui pakeitimai (A8-0358/2017 - Iskra Mihaylova) (balsavimas)
  8.10.ES ir Egipo susitarimas dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje: Egipto dalyvavimas Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) (A8-0353/2017 - Sofia Sakorafa) (balsavimas)
  8.11.ES ir Alžyro susitarimas dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje: Alžyro dalyvavimas Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) (A8-0354/2017 - Sofia Sakorafa) (balsavimas)
  8.12.ES ir Jordanijos susitarimas dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje: Jordanijos dalyvavimas Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) (A8-0355/2017 - Sofia Sakorafa) (balsavimas)
  8.13.Čilės, Islandijos ir Bahamų prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų (A8-0364/2017 - Angel Dzhambazki) (balsavimas)
  8.14.Panamos, Urugvajaus, Kolumbijos ir Salvadoro prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų (A8-0362/2017 - Angel Dzhambazki) (balsavimas)
  8.15.San Marino prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų (A8-0360/2017 - Angel Dzhambazki) (balsavimas)
  8.16.Gruzijos ir Pietų Afrikos Respublikos prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų (A8-0361/2017 - Angel Dzhambazki) (balsavimas)
  8.17.Pereinamojo laikotarpio priemonės, skirtos 9-ojo TFAS įdiegimo poveikiui mažinti (A8-0255/2017 - Peter Simon) (balsavimas)
  8.18.Priemonė, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos (A8-0261/2017 - Arnaud Danjean) (balsavimas)
  8.19.Neužtikrintų skolos priemonių eiliškumas nemokumo atveju (A8-0302/2017 - Gunnar Hökmark) (balsavimas)
  8.20.Pridėtinės vertės mokesčio prievolės, taikomos paslaugų teikimui ir nuotolinei prekybai prekėmis (A8-0307/2017 - Cătălin Sorin Ivan) (balsavimas)
  8.21.Administracinis bendradarbiavimas ir kova su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje (A8-0306/2017 - Luděk Niedermayer) (balsavimas)
  8.22.Padėtis Jemene (RC-B8-0649/2017, B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017, B8-0655/2017, B8-0656/2017) (balsavimas)
  8.23.Europos strategijos dėl negalios įgyvendinimas (A8-0339/2017 - Helga Stevens) (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
  9.1.2018 m. biudžeto procedūra (A8-0359/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth)
  9.2.Priemonė, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos (A8-0261/2017 - Arnaud Danjean)
  9.3.Padėtis Jemene (RC-B8-0649/2017, B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017, B8-0655/2017, B8-0656/2017)
  9.4.Europos strategijos dėl negalios įgyvendinimas (A8-0339/2017 - Helga Stevens)
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 11.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų (žr. protokolą)
 12.Asignavimų perkėlimas (žr. protokolą)
 13.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 14.Per šį posėdį priimtų tekstų perdavimas (žr. protokolą)
 15.Kitų posėdžių kalendorinis planas (žr. protokola)
 16.Posėdžio pabaiga
 17.Sesijos atidėjimas
Diskusijos
Atnaujinta informacija (542 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (2716 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika