Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Ceturtdiena, 2017. gada 30. novembris - BriselePārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Nenodrošinātu parāda instrumentu prioritāte maksātnespējas hierarhijā (debates)
 3.Sēdes atsākšana
 4.Eiropas stratēģijas invaliditātes jomā īstenošana (debates)
 5.Oficiāla sveikšana
 6.Eiropas stratēģijas invaliditātes jomā īstenošana (debašu turpināšana)
 7.Priekšsēdētāja paziņojums
 8.Balsošanas laiks
  8.1.Neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana 2017. gadā (A8-0372/2017 - Jens Geier) (balsošana)
  8.2.Budžeta grozījuma Nr. 6 projekts "Maksājumu un saistību apropriāciju samazinājums atbilstīgi izdevumu atjauninātajām prognozēm un ieņēmumu atjauninājumam (pašu resursi un naudas sodi)" (A8-0379/2017 - Jens Geier) (balsošana)
  8.3.Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana avansa maksājumu nodrošināšanai Savienības 2018. gada vispārējā budžetā (A8-0371/2017 - Inese Vaidere) (balsošana)
  8.4.Elastības instrumenta izmantošana, lai finansētu steidzamus budžeta pasākumus nolūkā risināt migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas (A8-0370/2017 - Siegfried Mureşan) (balsošana)
  8.5.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: EGF/2017/003 GR/Attica retail (A8-0367/2017 - Marie-Pierre Vieu) (balsošana)
  8.6.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: EGF/2017/005 FI/Retail (A8-0366/2017 - Răzvan Popa) (balsošana)
  8.7.2018. gada budžeta procedūra (A8-0359/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth) (balsošana)
  8.8.Pieprasījums atcelt Ana Gomes imunitāti (A8-0363/2017 - Laura Ferrara) (balsošana)
  8.9.Izmaiņas resursos, kas paredzēti ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai kohēzijai, un resursos, kas paredzēti mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība” (A8-0358/2017 - Iskra Mihaylova) (balsošana)
  8.10.ES un Ēģiptes nolīgums par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību: Ēģiptes dalība partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) (A8-0353/2017 - Sofia Sakorafa) (balsošana)
  8.11.ES un Alžīrijas nolīgums par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību: Alžīrijas dalība partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) (A8-0354/2017 - Sofia Sakorafa) (balsošana)
  8.12.ES un Jordānijas nolīgums par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību: Jordānijas dalība partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) (A8-0355/2017 - Sofia Sakorafa) (balsošana)
  8.13.Čīles, Islandes un Bahamu Salu pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem (A8-0364/2017 - Angel Dzhambazki) (balsošana)
  8.14.Panamas, Urugvajas, Kolumbijas un Salvadoras pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem (A8-0362/2017 - Angel Dzhambazki) (balsošana)
  8.15.Sanmarīno pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem (A8-0360/2017 - Angel Dzhambazki) (balsošana)
  8.16.Gruzijas un Dienvidāfrikas pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem (A8-0361/2017 - Angel Dzhambazki) (balsošana)
  8.17.Pārejas noteikumi, kurus paredz, lai mazinātu 9. SFPS ieviešanas ietekmi (A8-0255/2017 - Peter Simon) (balsošana)
  8.18.Stabilitātes un miera veicināšanas instruments (A8-0261/2017 - Arnaud Danjean) (balsošana)
  8.19.Nenodrošinātu parāda instrumentu prioritāte maksātnespējas hierarhijā (A8-0302/2017 - Gunnar Hökmark) (balsošana)
  8.20.Pievienotās vērtības nodokļa saistības pakalpojumu sniegšanā un preču tālpārdošanā (A8-0307/2017 - Cătălin Sorin Ivan) (balsošana)
  8.21.Administratīvā sadarbību un krāpšanas apkarošana pievienotās vērtības nodokļa jomā (A8-0306/2017 - Luděk Niedermayer) (balsošana)
  8.22.Stāvoklis Jemenā (RC-B8-0649/2017, B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017, B8-0655/2017, B8-0656/2017) (balsošana)
  8.23.Eiropas stratēģijas invaliditātes jomā īstenošana (A8-0339/2017 - Helga Stevens) (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
  9.1.2018. gada budžeta procedūra (A8-0359/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth)
  9.2.Stabilitātes un miera veicināšanas instruments (A8-0261/2017 - Arnaud Danjean)
  9.3.Stāvoklis Jemenā (RC-B8-0649/2017, B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017, B8-0655/2017, B8-0656/2017)
  9.4.Eiropas stratēģijas invaliditātes jomā īstenošana (A8-0339/2017 - Helga Stevens)
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 11.Lēmumi attiecībā uz atsevišķiem dokumentiem (sk. protokolu)
 12.Apropriāciju pārvietojumi (sk. protokolu)
 13.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 14.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 15.Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 16.Sēdes slēgšana
 17.Sesijas pārtraukšana
Debates
Pārskatītā redakcija (542 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (2716 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika