Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 30 november 2017 - BrusselHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde (debat)
 3.Hervatting van de vergadering
 4.Tenuitvoerlegging van de Europese strategie inzake handicaps (debat)
 5.Welkomstwoord
 6.Tenuitvoerlegging van de Europese strategie inzake handicaps (voortzetting van het debat)
 7.Verklaring van de Voorzitter
 8.Stemmingen
  8.1.Gebruikmaking van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2017 (A8-0372/2017 - Jens Geier) (stemming)
  8.2.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6: Verlaging van betalings- en vastleggingskredieten overeenkomstig de geactualiseerde ramingen van de uitgaven en een actualisering van de ontvangsten (eigen middelen en geldboeten) (A8-0379/2017 - Jens Geier) (stemming)
  8.3.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting voor 2018 (A8-0371/2017 - Inese Vaidere) (stemming)
  8.4.Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de aanhoudende uitdagingen met betrekking tot migratie, de instroom van vluchtelingen en veiligheidsdreigingen (A8-0370/2017 - Siegfried Mureşan) (stemming)
  8.5.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/003 GR/Attica detailhandel (A8-0367/2017 - Marie-Pierre Vieu) (stemming)
  8.6.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/005 FI/Detailhandel (A8-0366/2017 - Răzvan Popa) (stemming)
  8.7.Begrotingsprocedure 2018 (A8-0359/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth)
  8.8.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Ana Gomes (A8-0363/2017 - Laura Ferrara) (stemming)
  8.9.Wijzigingen in de middelen voor economische, sociale en territoriale cohesie en in de middelen voor de doelstelling "investeren in groei en werkgelegenheid" en de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (A8-0358/2017 - Iskra Mihaylova) (stemming)
  8.10.Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de EU en Egypte: deelname van Egypte aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) (A8-0353/2017 - Sofia Sakorafa) (stemming)
  8.11.Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de EU en Algerije: deelname van Algerije aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) (A8-0354/2017 - Sofia Sakorafa) (stemming)
  8.12.Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de EU en Jordanië: deelname van Jordanië aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) (A8-0355/2017 - Sofia Sakorafa) (stemming)
  8.13.Toetreding van Chili, IJsland en de Bahama's tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (A8-0364/2017 - Angel Dzhambazki) (stemming)
  8.14.Toetreding van Panama, Uruguay, Colombia en El Salvador tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (A8-0362/2017 - Angel Dzhambazki) (stemming)
  8.15.Toetreding van San Marino tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (A8-0360/2017 - Angel Dzhambazki) (stemming)
  8.16.Toetreding van Georgië en Zuid-Afrika tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (A8-0361/2017 - Angel Dzhambazki) (stemming)
  8.17.Overgangsregelingen ter beperking van de gevolgen van de invoering van IFRS 9 (A8-0255/2017 - Peter Simon) (stemming)
  8.18.Instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede (A8-0261/2017 - Arnaud Danjean) (stemming)
  8.19.Rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde (A8-0302/2017 - Gunnar Hökmark) (stemming)
  8.20.Btw-verplichtingen voor de verlening van diensten en de verkoop van goederen op afstand (A8-0307/2017 - Cătălin Sorin Ivan) (stemming)
  8.21.Administratieve samenwerking en bestrijding van fraude op het gebied van belasting over de toegevoegde waarde (A8-0306/2017 - Luděk Niedermayer) (stemming)
  8.22.De situatie in Jemen (RC-B8-0649/2017, B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017, B8-0655/2017, B8-0656/2017) (stemming)
  8.23.Tenuitvoerlegging van de Europese strategie inzake handicaps (A8-0339/2017 - Helga Stevens) (stemming)
 9.Stemverklaringen
  9.1.Begrotingsprocedure 2018 (A8-0359/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth)
  9.2.Instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede (A8-0261/2017 - Arnaud Danjean)
  9.3.De situatie in Jemen (RC-B8-0649/2017, B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017, B8-0655/2017, B8-0656/2017)
  9.4.Tenuitvoerlegging van de Europese strategie inzake handicaps (A8-0339/2017 - Helga Stevens)
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 11.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 12.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 13.Ingekomen stukken: zie notulen
 14.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 15.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 16.Sluiting van de vergadering
 17.Onderbreking van de zitting
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (542 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (2716 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid