Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 30 listopada 2017 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Klasyfikacja niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym (debata)
 3.Wznowienie posiedzenia
 4.Wdrażanie europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności (debata)
 5.Powitanie
 6.Wdrażanie europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności (ciąg dalszy debat)
 7.Oświadczenia Przewodniczącego / Przewodniczącej
 8.Głosowanie
  8.1.Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2017 r. (A8-0372/2017 - Jens Geier) (głosowanie)
  8.2.Projekt budżetu korygującego nr 6/2017: Zmniejszenie środków na płatności i środków na zobowiązania zgodnie ze zaktualizowanymi prognozami dotyczącymi wydatków i aktualizacją dochodów (zasoby własne i grzywny) (A8-0379/2017 - Jens Geier) (głosowanie)
  8.3.Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej do celów płatności zaliczkowych w ramach budżetu ogólnego Unii na rok 2018 (A8-0371/2017 - Inese Vaidere) (głosowanie)
  8.4.Uruchomienie instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących stawieniu czoła obecnym wyzwaniom związanym z migracją, napływem uchodźców i zagrożeniami dla bezpieczeństwa (A8-0370/2017 - Siegfried Mureşan) (głosowanie)
  8.5.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku Grecji nr EGF/2017/003 GR/Attica retail (A8-0367/2017 - Marie-Pierre Vieu) (głosowanie)
  8.6.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Finlandię EGF/2017/005 FI/Retail (A8-0366/2017 - Răzvan Popa) (głosowanie)
  8.7.Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 (A8-0359/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth)
  8.8.Wniosek o uchylenie immunitetu Any Gomes (A8-0363/2017 - Laura Ferrara) (głosowanie)
  8.9.Zmiany w zakresie zasobów na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, inwestycji na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz celu „Europejska współpraca terytorialna” (A8-0358/2017 - Iskra Mihaylova) (głosowanie)
  8.10.Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Arabską Republiką Egiptu, określająca warunki uczestnictwa Arabskiej Republiki Egiptu w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) (A8-0353/2017 - Sofia Sakorafa) (głosowanie)
  8.11.Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, określająca warunki uczestnictwa Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) (A8-0354/2017 - Sofia Sakorafa) (głosowanie)
  8.12.Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, określająca warunki uczestnictwa Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) (A8-0355/2017 - Sofia Sakorafa) (głosowanie)
  8.13.Przystąpienie Chile, Islandii i Bahamów do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (A8-0364/2017 - Angel Dzhambazki) (głosowanie)
  8.14.Przystąpienie Panamy, Urugwaju, Kolumbii i Salwadoru do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (A8-0362/2017 - Angel Dzhambazki) (głosowanie)
  8.15.Przystąpienie San Marino do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (A8-0360/2017 - Angel Dzhambazki) (głosowanie)
  8.16.Przystąpienie Gruzji i Republiki Południowej Afryki do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (A8-0361/2017 - Angel Dzhambazki) (głosowanie)
  8.17.Okres przejściowy w celu złagodzenia wpływu wprowadzenia MSSF 9 (A8-0255/2017 - Peter Simon) (głosowanie)
  8.18.Ustanowienie Instrumentu na rzecz przyczyniania się do stabilności i pokoju (A8-0261/2017 - Arnaud Danjean) (głosowanie)
  8.19.Klasyfikacja niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym (A8-0302/2017 - Gunnar Hökmark) (głosowanie)
  8.20.Zobowiązania wynikające z podatku od wartości dodanej od świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość (A8-0307/2017 - Cătălin Sorin Ivan) (głosowanie)
  8.21.Współpraca administracyjna oraz zwalczanie oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (A8-0306/2017 - Luděk Niedermayer) (głosowanie)
  8.22.Sytuacja w Jemenie (RC-B8-0649/2017, B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017, B8-0655/2017, B8-0656/2017) (głosowanie)
  8.23.Wdrażanie europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności (A8-0339/2017 - Helga Stevens) (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  9.1.Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 (A8-0359/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth)
  9.2.Ustanowienie Instrumentu na rzecz przyczyniania się do stabilności i pokoju (A8-0261/2017 - Arnaud Danjean)
  9.3.Sytuacja w Jemenie (RC-B8-0649/2017, B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017, B8-0655/2017, B8-0656/2017)
  9.4.Wdrażanie europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności (A8-0339/2017 - Helga Stevens)
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 11.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 12.Przesunięcie środków: patrz protokół
 13.Składanie dokumentów: patrz protokół
 14.Przekazanie tekstów przyjętych na niniejszym posiedzeniu: patrz protokół
 15.Kalendarz następnych posiedzeń: patrz protokół
 16.Zamknięcie posiedzenia
 17.Przerwa w obradach
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (542 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2716 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności