Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Joi, 30 noiembrie 2017 - BruxellesEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Rangul instrumentelor de datorie negarantate în ierarhia creanțelor în caz de insolvență (dezbatere)
 3.Reluarea şedinţei
 4.Implementarea Strategiei europene pentru persoanele cu dizabilități (dezbatere)
 5.Urări de bun venit
 6.Implementarea Strategiei europene pentru persoanele cu dizabilități (continuarea dezbaterii)
 7.Declarația Președinției
 8.Votare
  8.1.Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei (UE) 2017/344 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2017 (A8-0372/2017 - Jens Geier) (vot)
  8.2.Proiect de buget rectificativ nr. 6/2017 - Reducerea creditelor de plată și de angajament în conformitate cu previziunile actualizate de cheltuieli și cu actualizarea veniturilor (resurse proprii și amenzi) (A8-0379/2017 - Jens Geier) (vot)
  8.3.Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul bugetar 2018 (A8-0371/2017 - Inese Vaidere) (vot)
  8.4.Mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale privind migrația, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității (A8-0370/2017 - Siegfried Mureşan) (vot)
  8.5.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2017/003 GR/Attica retail (A8-0367/2017 - Marie-Pierre Vieu) (vot)
  8.6.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2017/005 FI/Comerț cu amănuntul (A8-0366/2017 - Răzvan Popa) (vot)
  8.7.Procedura bugetară 2018 (A8-0359/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth)
  8.8.Cerere de ridicare a imunității Anei Gomes (A8-0363/2017 - Laura Ferrara) (vot)
  8.9.Modificările resurselor pentru coeziunea economică, socială și teritorială și a resurselor pentru obiectivul de investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă și pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (A8-0358/2017 - Iskra Mihaylova) (vot)
  8.10.Acordul de cooperare științifică și tehnologică UE-Egipt: participarea Egiptului la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) (A8-0353/2017 - Sofia Sakorafa) (vot)
  8.11.Acordul de cooperare științifică și tehnologică UE-Algeria: participarea Algeriei la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) (A8-0354/2017 - Sofia Sakorafa) (vot)
  8.12.Acordul de cooperare științifică și tehnologică UE-Iordania: participarea Iordaniei la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) (A8-0355/2017 - Sofia Sakorafa) (vot)
  8.13.Aderarea Republicii Chile, a Republicii Islanda și a Republicii Bahamas la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii (A8-0364/2017 - Angel Dzhambazki) (vot)
  8.14.Aderarea Republicii Panama, a Republicii Uruguay, a Republicii Columbia și a Republicii El Salvador la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii (A8-0362/2017 - Angel Dzhambazki) (vot)
  8.15.Aderarea Republicii San Marino la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii (A8-0360/2017 - Angel Dzhambazki) (vot)
  8.16.Aderarea Georgiei și a Africii de Sud la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii (A8-0361/2017 - Angel Dzhambazki) (vot)
  8.17.Aranjamentele tranzitorii pentru diminuarea impactului introducerii IFRS 9 (A8-0255/2017 - Peter Simon) (vot)
  8.18.Instrumentul care contribuie la stabilitate și pace (A8-0261/2017 - Arnaud Danjean) (vot)
  8.19.Rangul instrumentelor de datorie negarantate în ierarhia creanțelor în caz de insolvență (A8-0302/2017 - Gunnar Hökmark) (vot)
  8.20.Anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță (A8-0307/2017 - Cătălin Sorin Ivan) (vot)
  8.21.Cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (A8-0306/2017 - Luděk Niedermayer) (vot)
  8.22.Situația din Yemen (RC-B8-0649/2017, B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017, B8-0655/2017, B8-0656/2017) (vot)
  8.23.Implementarea Strategiei europene pentru persoanele cu dizabilități (A8-0339/2017 - Helga Stevens) (vot)
 9.Explicații privind votul
  9.1.Procedura bugetară 2018 (A8-0359/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth)
  9.2.Instrumentul care contribuie la stabilitate și pace (A8-0261/2017 - Arnaud Danjean)
  9.3.Situația din Yemen (RC-B8-0649/2017, B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017, B8-0655/2017, B8-0656/2017)
  9.4.Implementarea Strategiei europene pentru persoanele cu dizabilități (A8-0339/2017 - Helga Stevens)
 10.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 11.Decizii privind anumite documente: a se vedea procesul-verbal
 12.Transferuri de credite: a se vedea procesul-verbal
 13.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 14.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 15.Calendarul următoarelor ședințe: consultaţi procesul-verbal
 16.Ridicarea ședinței
 17.Întreruperea sesiunii
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (542 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (2716 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate