Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 30. novembra 2017 - BruselRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Poradie nezabezpečených dlhových nástrojov v hierarchii konkurzného konania (rozprava)
 3.Pokračovanie prerušeného rokovania
 4.Vykonávanie európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia (rozprava)
 5.Oficiálne privítanie
 6.Vykonávanie európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia (pokračovanie rozpravy)
 7.Vyhlásenie predsedníctva
 8.Hlasovanie
  8.1.Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2017 (A8-0372/2017 - Jens Geier) (hlasovanie)
  8.2.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2017: Zníženie platobných a viazaných rozpočtových prostriedkov v súlade s aktualizovanými prognózami výdavkov a aktualizáciou príjmov (vlastných príjmov a pokút) (A8-0379/2017 - Jens Geier) (hlasovanie)
  8.3.Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci všeobecného rozpočtu Únie na rok 2018 (A8-0371/2017 - Inese Vaidere) (hlasovanie)
  8.4.Mobilizácia nástroja flexibilityna financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich výziev súvisiacich s migráciou, prílevmi utečencov a bezpečnostnými hrozbami (A8-0370/2017 - Siegfried Mureşan) (hlasovanie)
  8.5.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/003 GR/Attica retail (A8-0367/2017 - Marie-Pierre Vieu) (hlasovanie)
  8.6.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/005 FI/Retail (A8-0366/2017 - Răzvan Popa) (hlasovanie)
  8.7.Rozpočtový postup na rok 2018 (A8-0359/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth)
  8.8.Žiadosť o zbavenie imunity Any Gomesovej (A8-0363/2017 - Laura Ferrara) (hlasovanie)
  8.9.Zmeny zdrojov na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť a zdrojov na cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti a na cieľ Európska územná spolupráca (A8-0358/2017 - Iskra Mihaylova) (hlasovanie)
  8.10.Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi EÚ a Egyptom: účasť Egypta na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) (A8-0353/2017 - Sofia Sakorafa) (hlasovanie)
  8.11.Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi EÚ a Alžírskom: účasť Alžírska na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) (A8-0354/2017 - Sofia Sakorafa) (hlasovanie)
  8.12.Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi EÚ a Jordánskom: účasť Jordánska na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) (A8-0355/2017 - Sofia Sakorafa) (hlasovanie)
  8.13.Pristúpenie Čile, Islandu a Bahám k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (A8-0364/2017 - Angel Dzhambazki) (hlasovanie)
  8.14.Pristúpenie Panamy, Uruguaja, Kolumbie a Salvádoru k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (A8-0362/2017 - Angel Dzhambazki) (hlasovanie)
  8.15.Pristúpenie San Marína k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (A8-0360/2017 - Angel Dzhambazki) (hlasovanie)
  8.16.Pristúpenie Gruzínska a Juhoafrickej republiky k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (A8-0361/2017 - Angel Dzhambazki) (hlasovanie)
  8.17.Prechodné opatrenia na zmiernenie vplyvu zavedenia IFRS 9 (A8-0255/2017 - Peter Simon) (hlasovanie)
  8.18.Nástroj na podporu stability a mieru (A8-0261/2017 - Arnaud Danjean) (hlasovanie)
  8.19.Poradie nezabezpečených dlhových nástrojov v hierarchii konkurzného konania (A8-0302/2017 - Gunnar Hökmark) (hlasovanie)
  8.20.Povinnosti týkajúce sa dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní služieb a predaji tovaru na diaľku (A8-0307/2017 - Cătălin Sorin Ivan) (hlasovanie)
  8.21.Administratívna spolupráca a boj proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (A8-0306/2017 - Luděk Niedermayer) (hlasovanie)
  8.22.Situácia v Jemene (RC-B8-0649/2017, B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017, B8-0655/2017, B8-0656/2017) (hlasovanie)
  8.23.Vykonávanie európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia (A8-0339/2017 - Helga Stevens) (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
  9.1.Rozpočtový postup na rok 2018 (A8-0359/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth)
  9.2.Nástroj na podporu stability a mieru (A8-0261/2017 - Arnaud Danjean)
  9.3.Situácia v Jemene (RC-B8-0649/2017, B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017, B8-0655/2017, B8-0656/2017)
  9.4.Vykonávanie európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia (A8-0339/2017 - Helga Stevens)
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 12.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 13.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 14.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 15.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 16.Skončenie rokovania
 17.Prerušenie zasadania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (542 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (2716 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia