Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 30 november 2017 - BrysselReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Rangordningen av skuldinstrument utan säkerhet i en insolvenshierarki (debatt)
 3.Återupptagande av sammanträdet
 4.Genomförandet av EU:s handikappstrategi (debatt)
 5.Välkomsthälsning
 6.Genomförandet av EU:s handikappstrategi (fortsättning på debatten)
 7.Uttalande av talmannen
 8.Omröstning
  8.1.Utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter för 2017 (A8-0372/2017 - Jens Geier) (omröstning)
  8.2.Förslag till ändringsbudget nr 6/2017: Minskning av betalningsemyndiganden och åtagandebemyndiganden i enlighet med uppdaterade utgifts- och inkomsberäkningar (egna medel och böter) (A8-0379/2017 - Jens Geier) (omröstning)
  8.3.Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att möjliggöra förskottsutbetalningar från unionens allmänna budget för 2018 (A8-0371/2017 - Inese Vaidere) (omröstning)
  8.4.Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär (A8-0370/2017 - Siegfried Mureşan) (omröstning)
  8.5.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2017/003 GR/Attica retail (A8-0367/2017 - Marie-Pierre Vieu) (omröstning)
  8.6.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2017/005 FI/Retail (A8-0366/2017 - Răzvan Popa) (omröstning)
  8.7.Budgetförfarandet 2018 (A8-0359/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth)
  8.8.Begäran om upphävande av Ana Gomes immunitet (A8-0363/2017 - Laura Ferrara) (omröstning)
  8.9.Ändringarna av medlen för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning samt medlen för målet Investering för tillväxt och sysselsättning och målet Europeiskt territoriellt samarbete (A8-0358/2017 - Iskra Mihaylova) (omröstning)
  8.10.Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EU och Egypten: Egyptens deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) (A8-0353/2017 - Sofia Sakorafa) (omröstning)
  8.11.Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EU och Algeriet: Algeriets deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) (A8-0354/2017 - Sofia Sakorafa) (omröstning)
  8.12.Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EU och Jordanien: Jordaniens deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) (A8-0355/2017 - Sofia Sakorafa) (omröstning)
  8.13.Chiles, Islands och Bahamas anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (A8-0364/2017 - Angel Dzhambazki) (omröstning)
  8.14.Panamas, Uruguays, Colombias och El Salvadors anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (A8-0362/2017 - Angel Dzhambazki) (omröstning)
  8.15.San Marinos anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (A8-0360/2017 - Angel Dzhambazki) (omröstning)
  8.16.Georgiens och Sydafrikas anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (A8-0361/2017 - Angel Dzhambazki) (omröstning)
  8.17.Övergångsbestämmelser för att mildra inverkan av införandet av IFRS 9 (A8-0255/2017 - Peter Simon) (omröstning)
  8.18.Ett instrument som bidrar till stabilitet och fred (A8-0261/2017 - Arnaud Danjean) (omröstning)
  8.19.Rangordningen av skuldinstrument utan säkerhet i en insolvenshierarki (A8-0302/2017 - Gunnar Hökmark) (omröstning)
  8.20.Skyldigheter på mervärdesskatteområdet för tillhandahållande av tjänster och distansförsäljning av varor (A8-0307/2017 - Cătălin Sorin Ivan) (omröstning)
  8.21.Administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri (A8-0306/2017 - Luděk Niedermayer) (omröstning)
  8.22.Situationen i Jemen (RC-B8-0649/2017, B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017, B8-0655/2017, B8-0656/2017) (omröstning)
  8.23.Genomförandet av EU:s handikappstrategi (A8-0339/2017 - Helga Stevens) (omröstning)
 9.Röstförklaringar
  9.1.Budgetförfarandet 2018 (A8-0359/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth)
  9.2.Ett instrument som bidrar till stabilitet och fred (A8-0261/2017 - Arnaud Danjean)
  9.3.Situationen i Jemen (RC-B8-0649/2017, B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017, B8-0655/2017, B8-0656/2017)
  9.4.Genomförandet av EU:s handikappstrategi (A8-0339/2017 - Helga Stevens)
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 11.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 12.Anslagsöverföringar: se protokollet
 13.Inkomna dokument: se protokollet
 14.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 15.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 16.Avslutande av sammanträdet
 17.Avbrytande av sessionen
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (542 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2716 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy