Înapoi la portalul Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (selecţionat)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Acest document nu este disponibil în limba dvs. şi vă este propus într-o altă limbă dintre cele disponibile în bara de limbi.

 Index 
 Text integral 
Rozpravy
Pondelok, 11. decembra 2017 - Štrasburg Revidované vydanie

Pozmeňujúce návrhy k rôznym nariadeniam v oblasti rozvoja poľnohospodárstva a vidieka (rozprava)
MPphoto
 

  Monika Beňová (S&D). – Vážená pani komisárka a vážení spravodajcovia. Minulý týždeň som mala stretnutie so zástupcami slovenskej a českej poľnohospodárskej komory. Dovoľte mi, aby som tlmočila niektoré ich obavy a otázky, ktoré majú v oblasti poľnohospodárskej politiky. Napriek tomu, že sa nám darí riešiť rozdiely v priamych platbách a v rôznych európskych dotáciách, stále nám jednotný trh zásadným spôsobom deformuje rôzna forma štátnej pomoci a štátnych dotácií na úrovni členských štátov. A teda bolo by dobré, aby, keď hovoríme o jednotnom trhu, sme rozmýšľali o tom, ako zjednotiť aj tieto opatrenia. Ďalším obrovským problémom pre našich poľnohospodárov je aj to, že v neposlednom rade viac ako klimatické zmeny ich ohrozuje politika obchodných reťazcov. Obchodné reťazce skutočne pristupujú práve k malým farmárom a k poľnohospodárom veľmi zlým spôsobom, a takisto majú obrovský podiel na tom, že mnohé firmy zanikajú. A posledná téma, ktorú by som chcela spomenúť je, aby nám tie jednotlivé pomoci európske nenarážali na seba a aby to, že podporujeme biomasu a pestovanie bioplodín do biomasy, neničilo pôdu.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate