Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0289(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0374/2017

Indgivne tekster :

A8-0374/2017

Forhandlinger :

PV 11/12/2017 - 17
CRE 11/12/2017 - 17

Afstemninger :

PV 12/12/2017 - 5.1

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0475

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Mandag den 11. december 2017 - Strasbourg Revideret udgave

17. Bæredygtig forvaltning af de eksterne fiskeflåder (forhandling)
Video af indlæg
Protokol
MPphoto
 

  President. – The next item is the recommendation for second reading from the Committee on Fisheries on the sustainable management of external fishing fleets, and repealing Council Regulation (EC) No 1006/2008 (11382/2/2017 – C8—0358/2017 – 2015/0289(COD)) (Rapporteur: Linnéa Engström) (A8-0374/2017).

 
  
MPphoto
 

  Linnéa Engström, föredragande. – Herr talman! Fru kommissionär Crețu! Jag vill tacka alla som har deltagit i förhandlingarna och arbetat med denna förordning.

Vi har ju lyckats att radikalt höja standarderna för vem som ska fiska under EU-flagg, och jag är stolt att säga att EU-flottan kommer att vara den mest transparenta, och den tar störst ansvar globalt till havs efter vårt arbete. En stor seger. Det här är det enda sättet att på ett trovärdigt sätt påbörja en dialog med andra stora fiskenationer om hur vi höjer standarder internationellt och hur vi hållbart förvaltar våra gemensamma resurser för framtida generationer.

Det pågår en kamp om de marina resurserna. När vi extraherat det vi kan på land så börjar vi nu titta på den blå ekonomin och vad den kan göra för att mätta vårt omättliga behov. Men för att inte äventyra matsäkerheten för miljoner människor genom överfiske och rovdrift så behöver EU ta sitt ansvar.

Om vi inte ser att vårt beteende påverkar andra, då kommer vi att se en värld med ökande flyktingströmmar, ökad fattigdom och svält. För människor på den afrikanska kontinenten är fisk den viktigaste proteinkällan, för att bara nämna ett exempel. EU ska ta sitt ansvar till havs.

Kommissionens förslag var därför en väldigt bra grund till att börja med för att den för första gången samlade alla typer av aktiviteter utanför EU:s vatten. Partnerskapsavtalen, privata avtal, fiske inom RFMO och fiske på öppet vatten. Detta är ett mycket positivt steg och jag är väldigt glad att ministerrådet delade dessa mål.

Jag skulle vilja börja berätta om våra vinster från Europaparlamentets håll. Vi lyckades få in flera nya bestämmelser för att förbättra fiskets hållbarhet, både på öppet hav och i privata avtal. Vi har nu striktare regler vad gäller uthyrning av båtar, s.k. chartering, inklusive en definition av vad som ingår och ett förbud mot detta i EU:s partnerskapsavtal. Detta är viktigt. Chartering är det tydligaste sättet att kringgå regler kring både social och miljömässig hållbarhet.

Vi har lyckats förhandla fram en mer konsekvent anpassning till IUU-förordningen vad gäller när fisket måste upphöra om kommissionen beslutar sig för att ge landet ett rött kort för illegalt fiske. Det ska inte längre vara tillåtet att fiska i vatten där landet tydligt bryter mot internationella överenskommelser om illegalt fiske.

Vi lyckades också med kravet på bättre information om ett fartygs historia och verksamhet när det återvänder till EU:s fartygsregister. Detta är viktigt för att veta att båten som bär EU-flagg inte har fiskat illegalt eller hyrt ut sin flagga till mindre nogräknade länder.

Fiske på öppet vatten kommer nu att kräva en vetenskaplig bedömning för att visa att de planerade aktiviteterna är hållbara. Öppet vatten ska inte vara vilda västern för vem som helst att bara roffa åt sig. Vi måste noggrant reglera aktiviteterna där.

Vi krävde strängare regler för omlastning till sjöss och lyckades få igenom regler som kräver en förhandsanmälan till medlemsstaten och en årlig rapport till EU-kommissionen.

Men som i alla förhandlingar så nådde vi inte alla våra mål. Behörighetskriterierna – vi önskade att fartyg inte skulle vara berättigade till fisketillstånd om de hade begått en grov överträdelse eller ett brott året innan fisket påbörjades. Ministerrådet vägrade att ta hänsyn till detta, och vi fick lägga oss till sist. Detta till stor del för att medlemsstaterna inte tillämpar kontrollförordningen på samma sätt.

Vi ville verkligen stärka EU-kommissionens möjlighet att återkalla ett tillstånd om medlemsstaten inte tillämpar villkoren korrekt. Detta är mer känt som the claw back clause. Vi kom fram till en kompromissformulering som ger EU-kommissionen rätt att sätta större press på medlemsstaten om medlemsstaten inte gör någonting vid grova brott eller överträdelser, och det återstår att se om EU-kommissionen kan använda sig av den här möjligheten på ett effektivt sätt.

Det betyder att vi måste fortsätta att opinionsbilda och hålla koll på våra egna båtar. Vi vill också ha större transparens och insyn i fiskeflottan. Europaparlamentet vill att namnen på ägaren och den slutgiltiga betalningsmottagaren publiceras offentligt men vi kom inte hela vägen.

Uppgifterna kommer att samlas in och finnas… (talaren avbryts av talmannen)… Det här är huvuddragen i den nya förordningen och jag lämnar nu över till debatten där jag ser fram emot inlägg.

 
  
MPphoto
 

  Corina Crețu, Member of the Commission. – Mr President, honourable Members, my sincere thanks go to the rapporteur, Ms Engström, for her work on this report, also for the shadows and their teams who have worked hard on this Commission proposal.

You know very well that this is an important element of the reform of the common fisheries policy, which is being implemented by my colleague Karmenu Vella. The proposal on the sustainable management of the external fleets is crucial to reinforce the role of the European Union as a key global actor in fisheries, ocean governance and the fight against illegal, unreported and unregulated fishing.

The Commission is very happy that the Council and Parliament have agreed on a compromise text based on the Commission proposal regarding the sustainable management of external fishing fleets. With this agreement and these new rules that should enter into force early next year, the European Union is creating a benchmark at international level on the management of external fleets. The European Union also takes the lead in ensuring sustainable fishing at a global level and is strengthening its capacity to tackle illegal fishing worldwide.

Let me illustrate this with some of the main achievements. First of all, a comprehensive system of fishing with authorisation to fish outside European Union waters that applies wherever the fishing takes place based on strict eligibility criteria. This is of the utmost importance, especially for the outermost regions.

I had the pleasure to be with President Juncker and President Macron in French Guyana, which has now the Presidency of the outermost regions. I know how important this is for the population, for whom fishing is the main activity.

Secondly, fishing activities will be better regulated and monitored independently, whether fishing takes place under public agreement, direct authorisation by third countries, or on the high seas. In particular, scientific evidence should be given showing that the fishing activities are sustainable.

Abusive reflagging of new vessels in order to avoid the rules will also be discouraged and penalised. The new rules will increase transparency on fishing operations globally, as the proposal was for the creation of a public register of all fishing authorisations granted. Finally, chartering and transhipment in the high seas and under private agreements will also be regulated.

This is a very balanced compromise. The objective of better regulating fishing activities goes together with a reduced administrative burden as well as simple and harmonised rules.

The role of each actor is clear in defining this proposal. The responsibility of the Member States as flag states is reinforced while the European Commission will play an important role in supervising the implementation of the rules and ensuring compliance with international obligations regarding the activities of EU-flagged vessels.

The European Union has now become a strong global actor in shaping international oceans governance and this is now well reflected in our legislation, which we need to implement. I therefore trust that together we will manage to improve fisheries governance for a more sustainable future and a better livelihood. Mr President, honourable Members, let me thank you once again for all your work.

 
  
MPphoto
 

  Francisco José Millán Mon, en nombre del Grupo PPE. – Señor presidente, el texto que hoy se debate es fruto del acuerdo alcanzado en los diálogos tripartitos el 20 de junio y aprobado sin problema alguno en la Comisión de Pesca el 21 de noviembre. El texto contempla las actividades llevadas a cabo por nuestra flota exterior también en el marco de los llamados acuerdos privados, hasta ahora insuficientemente regulados por el Derecho de la Unión.

Es un texto equilibrado, alcanzado tras un largo y trabajoso proceso de diálogo y negociación con el Consejo y la Comisión. El texto tiene en cuenta las tres dimensiones de la pesca: la medioambiental, la económica y la social. Por todo ello, yo confío en que el texto sea confirmado mañana tal y como se encuentra.

Quisiera destacar que se ha presentado una enmienda pidiendo la inclusión de la llamada doble sanción, que penalizaría sin licencia a los barcos sancionados el año anterior a la petición de autorización. Mi Grupo siempre se ha opuesto a esta inclusión por tres razones, básicamente: en primer lugar, es discriminatoria; en segundo lugar, penalizaría principalmente a los buques de aquellos países que aplican de forma más estricta el Reglamento de control en materia de sanciones, que, como es sabido, desgraciadamente no se aplica de forma homogénea en los Estados miembros; y, en tercer lugar, supondría una fuerte pérdida económica para los buques de la flota exterior de la Unión, que, por sus características especiales, muchas veces no pueden reconvertirse y faenar en aguas de la Unión.

Espero por todo ello que la enmienda no prospere, y si prosperara, además, todo el trabajo hecho hasta ahora no habrá servido para nada pues no veo posible que se llegue a una conciliación con el Consejo en este punto. Todos debemos ser responsables y no poner en peligro el trabajo realizado. Hago un llamamiento a la responsabilidad.

 
  
MPphoto
 

  Ricardo Serrão Santos, em nome do Grupo S&D. – Senhor Presidente, felicito, novamente, a relatora pelo trabalho inclusivo que realizou com os relatores-sombra e as respetivas equipas.

Parece-me que se chegou a um bom compromisso e a um resultado final equilibrado. O combate à pesca ilegal, não declarada e não regulamentada é uma prioridade de todos. Dado haver níveis de implementação diferentes entre Estados-Membros, foi preferível retirar os chamados critérios de elegibilidade para pescar fora das águas da União. Assim, garantiu-se que não há uma dupla penalização, a qual apenas seria aplicável aos pescadores e às embarcações oriundos de países que já estão a cumprir por completo a regulamentação de controlo. Sairiam beneficiados os prevaricadores.

Garantir que os acordos internacionais de pesca e as pescarias europeias não são utilizados como ferramenta de branqueamento de capitais e para evasão fiscal é uma prioridade. O registo de informação sobre as embarcações que pescam nas águas internacionais, quais as oportunidades de pescas associadas, quem são os seus armadores e, muito importante, os beneficiários finais, torna mais transparente toda a atividade realizada.

Num tempo em que se procura combater a evasão fiscal, surpreendeu-me a dificuldade que foi assegurar este ponto específico. É necessário continuar o combate à pesca INN e fomentar o respeito pelo ambiente e pelas comunidades locais dos países terceiros, pelo que devemos fomentar acordos de pesca com origem na União Europeia.

Não podemos deixar que os acordos internacionais europeus ineficientes e dormentes se prolonguem. Os recursos marinhos são um bem comum e fomentar uma exploração sustentada, equilibrada e transparente pela frota comunitária é uma forma de demonstrar aos parceiros internacionais o quanto estamos empenhados nisso.

Este documento é mais uma peça que ajuda a garantir a segurança alimentar e pescado oriundo de mananciais sustentáveis, assim como o combate à pesca INN e ao crime transnacional organizado na indústria das pescas.

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling, on behalf of the ECR Group. – Mr President, I would also like to give my thanks to the rapporteur, with whom it was a pleasure to work, and also to the rest of the Committee on Fisheries. We are to be commended, I think – and I include myself in this – because this second reading before plenary today marks a real change in one or two areas.

It is an established truism that simple law makes good law. The overdue changes to the PHARE Regulations, a fundamental pillar of the CFP, will ensure the sustainable, transparent and harmonised regulation of Community waters. But it will also extend the strict rules to those Union vessels operating in third-party waters or upon the high seas. As such, the Union will give effect to internationally agreed obligations, while recognising systemic abuses, such as reflagging. This legislation does what the fishermen of the region I represent want most. It is clear and it gives guidelines; it closes loopholes; and it is a precautionary acceptance of the fact that ecosystem-based protection must extend over borders if it is to be effective.

Article 5 of the eligibility criteria is central to the whole Regulation, and it is to be welcomed that for the first time non-sensitive information will be made publicly accessible. I and some others would have liked to go further and apply enhanced transparency requirements, but I see this as a clear way forward, albeit not as far as I would have liked to have gone. The fight against illegal fishing is a tough one, but this Regulation puts us firmly on the right road.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica, en nombre del Grupo ALDE. – Señor presidente. Quiero solicitar el voto favorable para este informe porque es decisivo para mejorar la sostenibilidad y la transparencia de las actividades de la flota de la Unión Europea fuera de nuestras aguas. Su aprobación es consecuencia directa de la introducción, en la última reforma de la PPC, de un capítulo destinado a la dimensión exterior. Su objetivo, garantizar que las actividades pesqueras de la industria europea se rijan por las mismas normas dentro y fuera de la Unión. Actualmente esta flota exterior está formada por más de 700 buques comunitarios, que aportan una cuarta parte de las capturas comunitarias.

Los colegisladores hemos alcanzado un acuerdo que aclara las lagunas existentes en la normativa y la división de tareas entre los Estados y la Comisión y que va a aportar un control más eficiente y transparente a las actividades pesqueras. Contribuimos así a mejorar la sostenibilidad y la reputación de la Unión Europea en esta materia y a potenciar los valores comunitarios en todo el mundo en contra de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Para ello, el Acuerdo incluye en el ámbito de aplicación del Reglamento a todos los barcos de la Unión Europea que pescan fuera de nuestras aguas, sea cual sea su tipo de autorización. Así se incluyen expresamente las autorizaciones privadas y los acuerdos de fletamento. Se establecen además criterios comunes de legibilidad para obtener licencias y reglas más estrictas contra el cambio de abanderamiento. Habrá más transparencia pública sobre las actividades pesqueras de cada buque y más competencias para que la Comisión intervenga en los procesos de concesión o retirada de autorizaciones de pesca cuando los Estados no cumplan el presente Reglamento.

Finalmente, este acuerdo obliga a mejorar el Reglamento de control, que se va a revisar en el primer trimestre del próximo año. El vigente propicia que no todos los Estados ejerzan el mismo tipo de control sobre sus propios buques porque no garantiza ni una vigilancia ni sanciones homologables. Hasta que no se den esas condiciones, un registro de infracciones graves penalizaría a los Estados y las flotas más cumplidoras. Por eso esta propuesta no se ha podido incorporar al Acuerdo, y por ello no votaremos a favor de la enmienda.

 
  
MPphoto
 

  Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie. – We spreken vandaag over het duurzame beheer van de externe vissersvloot. Dat zijn de schepen die ver buiten de Europese wateren vissen. Maar van het woord duurzaam is hier eigenlijk geen sprake. Europa heeft één van de grootste externe vissersvloten ter wereld. Duizenden schepen registreerden zich sinds 2010, vooral om de Afrikaanse wateren leeg te vissen. De grootste schepen vangen 400 ton vis per dag: dat is 7000 ton per week. Die vangen meer vis per week dan 7000 Afrikaanse traditionele vissersboten in een heel jaar. De helft van alle vis die we in Europa eten, komt uit de derde wereld.

Deze roofexpedities worden mede mogelijk gemaakt door de EU. Die sluit zogenaamde partnerschapsovereenkomsten met ontwikkelingslanden, van Mauritanië tot Madagaskar en van Kiribati tot Micronesië. Maar niet alleen Europa sluit zulke roofakkoorden, ook eigenaars van monsterboten mogen op eigen houtje en vaak geheel onder de radar, privédeals maken met de regeringen van ontwikkelingslanden. Dat willen we met dit verslag aan banden leggen. Ook met deze nieuwe regels is de Europese vissersvloot nog maar nauwelijks duurzaam, maar het is in ieder geval een hele goede stap in de juiste richting.

 
  
MPphoto
 

  Rosa D'Amato, a nome del gruppo EFDD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, il focus della relazione è il rilascio e la gestione delle autorizzazioni per i pescherecci europei operanti al di fuori delle acque dell'Unione, e soprattutto per i pescherecci di paesi terzi che pescano nelle nostre acque.

La cooperazione tra le istituzioni europee ha prodotto un nuovo regime che prevede norme trasparenti e armonizzate, mira ad ottimizzare la governance e a migliorare il monitoraggio e l'attuazione. Grande attenzione è riservata a tutte le misure di protezione dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che è una delle principali minacce per i nostri pescatori professionisti.

Il nuovo pacchetto di norme raggiunge molti obiettivi legati alla sostenibilità ambientale ed economica dell'attività di pesca, ma senza punire gli operatori del settore. Difatti, a differenza della situazione attuale in cui i piccoli pescatori sono esonerati da ogni forma di sostegno finanziario, anche in caso di fermo biologico, semmai avessero commesso infrazioni nel periodo successivo all'erogazione del fondo, adesso per avere l'autorizzazione in acque terze devono dimostrare di non essere nell'elenco delle navi illegali.

Quindi sì al rispetto delle norme, ma senza gravare sulle spalle dei pescatori con una burocrazia cieca e pretestuosa.

 
  
MPphoto
 

  Gabriel Mato (PPE). – Señor presidente, señora comisaria, este conjunto de normas modernizadas nos aportará mayor transparencia, supervisión y una mejora en la gestión de las flotas de pesca de larga distancia. Con el registro electrónico y la publicación de determinados datos del buque se mejorará la gobernabilidad y se dará un paso más en la lucha contra la pesca ilegal.

Si, además, se evitan la desproporcionada burocracia y los elevados costes para los operadores y los Estados miembros que conllevaba la propuesta inicial, podemos sentirnos satisfechos. Como lo estamos de que finalmente se desterrara la injusta y desproporcionada doble sanción que hoy algunos aún defienden con una enmienda legítima pero que no puede contar, de ninguna manera, con el apoyo de aquellos que, cediendo en pos de un acuerdo, contribuyeron a alcanzar, tras una dura negociación, el resultado que hoy sometemos a segunda lectura.

A la flota de larga distancia de la Unión Europea se le exigen los más altos estándares y que sea ejemplares donde opera, pero en ningún caso la podemos penalizar en relación con flotas extranjeras que pescan las mismas especies en las mismas zonas y comercializan sus productos en los mismos mercados.

 
  
MPphoto
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D). – Señor presidente, yo quería felicitar a la ponente y a todos lo que han hecho este gran trabajo. Creo que la palabra con la que podíamos coincidir todos en este Reglamento de gestión sostenible de las flotas pesqueras exteriores es la de «equilibrio». No era fácil. No era fácil porque había posiciones diferentes, posiciones encontradas, y yo creo que se ha conseguido un equilibrio entre todos los aspectos.

Para mí era muy significativo y muy importante que se tuviese en cuenta la sostenibilidad ambiental, pero también la socioeconómica. Creo que es un aspecto que no debemos olvidar, porque detrás de cada una de estas decisiones hay personas y muchas poblaciones que viven de la actividad pesquera. Y, por lo tanto, esa sostenibilidad ambiental tenemos que acompañarla también con la atención hacia esas personas que viven de esto. Hay más de 700 barcos que faenan fuera de aguas comunitarias y, por tanto, tiene una importancia y una gran relevancia para la Unión Europea y, por supuesto, para mi país.

Yo me quiero sumar en esta intervención a que este consenso equilibrado y justo, que añade transparencia y que añade, además, unas características esenciales recogidas en la política pesquera común, no se salte con esa enmienda, y pido que se vote «no» a la enmienda del Grupo GUE/NGL y que se apoye lo que hemos aprobado entre todos: esta buena propuesta que espero que mañana salga aprobada con una gran mayoría.

 
  
  

VORSITZ: RAINER WIELAND
Vizepräsident

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR). – Soms zie je toch dat de drie Europese instellingen samen goede wetgeving kunnen maken. De verordening "Duurzaam beheer van externe visserijvloten" is daar een prima voorbeeld van. De verordening heeft als doel een bestaande wetgeving te moderniseren met strikte, transparante en geharmoniseerde voorschriften voor EU-visserijschepen die in de wateren buiten de Europese Unie vissen, maar ook voor buitenlandse schepen die in de Europese wateren willen vissen. Daarbij moet ook illegale visserij verder worden teruggedrongen met deze nieuwe wetgeving.

Stuk voor stuk uitstekende maatregelen in combinatie met betere handhaving en dat alles met als doel beter beheer van de visbestanden in de wateren van onze blauwe planeet. Dat steun ik 100%.

 
  
MPphoto
 

  John Stuart Agnew (EFDD). – Mr President, no subject illustrates the EU’s expansionist – even colonialist – nature better than the fisheries policy set out in this report. Quite simply, the European Union thinks it knows best. It thinks it is entitled to impose its thinking on others. As with Brexit, so in the world’s oceans and seas.

For the European Union there is only the EU approach: a single set of rules to be imposed on everybody else. There can be no taking account of the thinking, the wishes or the needs of others. There can be no mutual recognition: there can only be alignment and harmonisation. They sound so nice, so innocuous, don’t they. What reasonable person could object to aligning things, to harmonising them? But these words are euphemisms, they conceal the authoritarian one-size-fits-all ‘we know best’ way that the European Union seeks to impose its will upon others. This is a thinking of colonialism, and I am not a bit surprised that these colonial masters have no plans to hand back the UK fishing waters post Brexit.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Wałęsa (PPE). – Mr President, the general objective of this proposal is to improve the transparency and governance of EU vessels operating in non-EU waters and to ensure the sustainable exploitation of the stocks. However, while we seek these goals, we should not forget about increasing the effectiveness of the current system or promoting a level playing field for Union operators vis-à-vis third-country operators.

I am talking about the effective closure of EU markets for products coming from third-country vessels that do not meet the requirements of this legislation. The EU should create a level playing field so that EU fishing vessels can compete with the vessels from these countries.

In this context, I would like to congratulate the negotiating team on their successful conclusion of the trialogue negotiations. I believe this deal is balanced and we should support it during tomorrow’s vote.

 
  
MPphoto
 

  Isabelle Thomas (S&D). – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, mes chers collègues, dans le contexte actuel d’accélération des échanges internationaux, nous nous devons à une vigilance extrême. Nous devons ainsi établir des règles strictes, transparentes et harmonisées pour la délivrance et la gestion des autorisations aux navires de l’Union pêchant en dehors des eaux communautaires et aux navires étrangers opérant dans les eaux de l’Union.

C’est l’objet de ce règlement, puisqu’il définit un cadre durable de nos activités de pêche dans le monde: durable parce qu’il vise les opérations de changement de pavillon, phénomène bien connu pour contourner les règles; durable parce qu’il conditionne la délivrance des autorisations de pêche au respect des règles de la politique commune de la pêche et de la gestion raisonnée des ressources halieutiques; durable, enfin, parce que des règles claires qui participent à la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée sont établies.

Pour ces raisons, je soutiens cette résolution et vous invite à la soutenir. Je souhaite toutefois vous alerter sur l’autre volet à mettre en place pour réellement atteindre cet objectif de durabilité, à savoir le contenu des accords internationaux en matière de commerce. Mettons en place une vraie politique de promotion de nos normes sociales et environnementales lors de la négociation de ces accords et, là, nous aurons une politique cohérente de promotion de la pêche durable au niveau mondial.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). – Gospodine predsjedniče, nova zajednička ribarstvena politika pred nas je stavila nove ciljeve i izazove, naročito u sferi dugoročne održivosti ribolovne djelatnosti, a ova će ih uredba ugraditi u upravljanje vanjskim ribarskim flotama.

Zbog nedovoljno razrađenih i kratkovidnih politika iz prošlosti te neosviještenosti dijela ribara došli smo u situaciju da je ribe sve manje, dok je, s druge strane, konkurencija iznimno jaka. Ne treba čuditi stoga da su cehovi i udruženja ribara iz država članica često problematizirali djelatnost ribarskih plovila trećih zemalja u vodama Unije i zato je bilo iznimno važno na kvalitetan način nadograditi postojeću regulativu za izdavanje ribolovnih odobrenja.

Zato mislim da smo s ovom regulativom dobili jednu novu dimezniju koja će ribarima osigurati profitabilno bavljenje ovom djelatnošću i u desetljećima koja dolaze.

 
  
 

Catch-the-eye-Verfahren

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'accordo raggiunto sul nuovo quadro legislativo per la gestione sostenibile delle flotte da pesca esterna è sicuramente un ottimo risultato, mi congratulo quindi con la relatrice.

Il nuovo regime prevede norme rigorose, trasparenti e armonizzate per il rilascio e la gestione di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione europea operanti al di fuori delle acque dell'Unione e per i pescherecci di paesi terzi che pescano nelle acque dell'Unione. Trattasi di norme essenziali per migliorare la governance, aumentare la trasparenza e ottimizzare il monitoraggio e l'attuazione delle norme, soprattutto in casi specifici, quali ad esempio le autorizzazioni dirette, i trasbordi o il cambio di bandiera.

Grazie alle nuove norme più trasparenti, l'Unione europea sarà maggiormente in grado di contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Era una revisione necessaria per far sì che le attività di pesca al di fuori delle acque dell'Unione rispettino norme e principi analoghi a quelli applicati all'interno dell'Unione europea, ed è importante, in questo contesto, la previsione di elenchi di navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κύριε Πρόεδρε, ο αλιευτικός στόλος της Ένωσης συνεισφέρει στην απασχόληση και φυσικά στην προμήθεια ψαριών στην αγορά της ΕΕ. Σε πολλά κράτη μέλη οι παράκτιες και νησιωτικές περιοχές αντιμετωπίζουν σημαντική ύφεση, μείωση του πληθυσμού και φυγή των κατοίκων τους. Η βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων μπορεί να διασφαλίσει οπωσδήποτε τη βιώσιμη αλιεία υπό τον όρο βεβαίως ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου. Απαιτείται, λοιπόν, ένα ευέλικτο σύστημα χορήγησης αδειών και εδώ κομβικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει το κράτος μέλος της σημαίας. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει τα αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών να σέβονται τους κανόνες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα τουρκικά αλιευτικά σκάφη, τα οποία εισέρχονται παράνομα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, και μάλιστα με την προστασία της τουρκικής ακτοφυλακής. Αλιεύουν παράνομα δίπλα από τα χωρικά ύδατα στα Δωδεκάνησα, στα Ίμια, στο Βόρειο Αιγαίο. Κυριολεκτικά διαπράττουν πειρατεία.

 
  
 

(Ende des Catch-the-eye-Verfahrens)

 
  
MPphoto
 

  Corina Crețu, Member of the Commission. – Mr President, thank you very much once again. Thank you for your various interventions. I really note with satisfaction that you have expressed major support for the compromise reached in our trialogue, which opens the way towards the adoption of this legislation by you as co-legislators.

I wish to stress that the European Parliament has been strong in its defence of the Commission’s original proposal. Thanks to this, this new legislation contains essential elements to ensure sustainable fishing, such as strict eligibility criteria for obtaining a fishing authorisation, a reference to scientific evaluations, a clear division of tasks between Member States and the Commission, and also rules to ensure full transparency on fishing activities.

Thanks to you, the European Parliament, the regulation has also become more ambitious as regards the high seas and guarding the rules on transhipment.

Honourable Members, this is an excellent result and I would like to thank you sincerely for your contribution to its success. Now it is time for implementation. You can count on the Commission to play its role so that we achieve effectively better monitoring of fishing vessels and improve the governance of the oceans.

 
  
MPphoto
 

  Linnéa Engström, föredragande. – Herr talman! Kära kollegor och fru kommissionär! EU ska ta sitt ansvar till havs och det är det vi gör nu med alla de processer som pågår både i EU-kommissionen och här i Europaparlamentet med t.ex. kommunikationen om havsförvaltning och alla delar av den reformerade grundförordningen.

Vi har också arbetet inom FN, vårt hållbarhetsmål 14 som stipulerar friska hav, ett stop för överfisket och nedsmutsningen. Våra hav spelar ju en avgörande roll som buffert för klimatförändringarnas konsekvenser, så de absorberar stora mängder koldioxid.

Men både försurningen av haven och den globala uppvärmningen påverkar fiskebestånden och de marina ekosystemen som i snabb takt förändras framför våra ögon.

Jag är dedikerad till att fortsätta arbeta med alla aktörer inom EU-systemet: industrin, EU-kommissionen och ideella organisationer, för att stoppa illegalt fiske och överfiske.

Arbetet med den här förordningen är ett viktigt steg på vägen men det räcker inte. Vi kan absolut inte nöja oss. Vi är långt ifrån att förvalta våra gemensamma resurser på ett hållbart sätt. Vi måste göra mycket mer, och där spelar Europaparlamentet en otroligt viktig roll.

Vi är ju medborgarnas direkta röst och den ska vi använda till att öka transparensen och ansvarstagandet i fiskesektorn. Jag vill verkligen uppmana kommissionen att använda sig av möjligheten att sätta hårt mot hårt mot medlemsstater som inte sköter sig. Om en båt upprepade gånger gör sig skyldig till överträdelser och grova brott, då bör det tillståndet dras in.

Om medlemsstaten inte klarar av att göra detta så måste EU-kommissionen kunna vidta åtgärder. Det handlar ju om vårt rykte.

Jag vill också uppmana EU-kommissionen att verka för större transparens i fiskesektorn. Alltför lång tid har våra gemensamma tillgångar beslutats om på stängda och hemliga möten. Våra skattepengar ska inte gå till att stödja överfiske. Det måste bli ett slut på rovdrift och brottslighet till havs. Bara så bygger vi en fredlig och hållbar värld.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet morgen, Dienstag, 12. Dezember 2017, statt.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik