Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Esmaspäev, 11. detsember 2017 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Osaistungjärgu avamine
 3.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine
 4.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 5.Tööplaan
 6.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 7.Volituste kontrollimine (vt protokoll)
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 9.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c) (vt protokoll)
 10.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 11.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 12.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 13.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 14.Põhjalikumad arupärimised (kodukorra art 130b) (esitamine) (vt protokoll)
 15.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 16.Erinevate põllumajanduse ja maaelu arengu poliitikavaldkonna määruste muutmine (arutelu)
 17.Välispüügilaevastike jätkusuutlik majandamine (arutelu)
 18.ELi heitkogustega kauplemise süsteem (ELi HKS): kehtivate piirangute kohaldamise jätkamine lennutegevuse ulatuse suhtes ja ettevalmistumine üleilmse turupõhise meetme rakendamiseks alates 2021. aastast (arutelu)
 19.ELi kodakondsuse 2017. aasta aruanne ja kodanike õiguste tugevdamine demokraatlike muutuste liidus (arutelu)
 20.ELi ja Kasahstani vaheline laiendatud partnerlus- ja koostööleping (resolutsioon) - ELi ja Kasahstani vaheline laiendatud partnerlus- ja koostööleping (nõusolek) (arutelu)
 21.Digitaalkaubanduse strateegia loomine (lühiettekanne)
 22.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 23.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 24.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon
 
Arutelud
Uuendatud versioon
Õigusteave - Privaatsuspoliitika