Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Pirmadienis, 2017 m. gruodžio 11 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Sesijos atnaujinimas
 2.Posėdžio pradžia
 3.Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas
 4.Parlamento sudėtis (žr. protokola)
 5.Darbų programa
 6.Parlamento sudėtis (žr. protokola)
 7.Igaliojimų tikrinimas (žr. protokola)
 8.Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokola)
 9.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (žr. protokola)
 10.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (žr. protokola)
 11.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)
 12.Veiksmai įgyvendinant Parlamento rezoliucijas (žr. protokola)
 13.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai) (žr. protokola)
 14.Platesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis) (pateikimas) (žr. protokola)
 15.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 16.Įvairių žemės ūkio ir kaimo plėtros srities reglamentų pakeitimai (diskusijos)
 17.Tvarus išorės žvejybos laivynų valdymas (diskusijos)
 18.ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ES ATLPS): dabartinių direktyvos taikymo aviacijos veiklai apribojimų išlaikymas ir pasirengimas nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę (diskusijos)
 19.2017 m. ES pilietybės ataskaita: piliečių teisių stiprinimas demokratinių pokyčių Sąjungoje (diskusijos)
 20.ES ir Kazachstano tvirtesnės partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas - ES ir Kazachstano tvirtesnės partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (diskusijos)
 21.Skaitmeninės prekybos strategijos kūrimas (trumpas pristatymas)
 22.Vienos minutės pasisakymai svarbiais politiniais klausimais
 23.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 24.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija
Teisinė informacija - Privatumo politika