Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Maandag 11 december 2017 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 4.Samenstelling Parlement: zie notulen
 5.Regeling van de werkzaamheden
 6.Samenstelling Parlement: zie notulen
 7.Onderzoek geloofsbrieven: zie notulen
 8.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 9.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement): zie notulen
 10.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 11.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 12.Aan de resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 13.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 14.Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement) (indiening): zie notulen
 15.Ingekomen stukken: zie notulen
 16.Amendementen op verschillende verordeningen betreffende landbouw en plattelandsontwikkeling (debat)
 17.Duurzaam beheer van externe vissersvloten (debat)
 18.Emissiehandelssysteem van de EU (EU-ETS): voorzetting van de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten en voorbereiding van de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 (debat)
 19.Verslag over het EU-burgerschap 2017: versterking van de rechten van de burgers in een Unie van democratische verandering (debat)
 20.Versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Kazachstan (resolutie) - Versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Kazachstan (goedkeuring) (debat)
 21.Naar een digitale handelsstrategie (korte presentatie)
 22.Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang
 23.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 24.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave
 
Debatten
Herziene uitgave
Juridische mededeling - Privacybeleid