Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Poniedziałek, 11 grudnia 2017 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń
 4.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 5.Porządek obrad
 6.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 7.Weryfikacja mandatów: Patrz protokól
 8.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 9.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu): Patrz protokól
 10.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 11.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 12.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu: patrz protokól
 13.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 14.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130c Regulaminu) (złożenie): Patrz protokól
 15.Składanie dokumentów: patrz protokół
 16.Poprawki do różnych rozporządzeń w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich (debata)
 17.Zrównoważone zarządzanie zewnętrznymi flotami rybackimi (debata)
 18.Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS): kontynuowanie obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowanie do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r. (debata)
 19.Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE z 2017 r. Wzmocnienie praw obywateli w Unii demokratycznych zmian (debata)
 20.Umowa o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między UE a Kazachstanem (rezolucja) - Umowa o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między UE a Kazachstanem (Zgoda) (debata)
 21.W kierunku strategii w zakresie handlu elektronicznego (krótka prezentacja)
 22.Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 24.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona
 
Debaty
Wersja poprawiona
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności