Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Luni, 11 decembrie 2017 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor anterioare
 4.Componența Parlamentului: consultaţi procesul-verbal
 5.Ordinea lucrărilor
 6.Componența Parlamentului: consultaţi procesul-verbal
 7.Verificarea prerogativelor: consultaţi procesul-verbal
 8.Componența comisiilor și delegațiilor: consultaţi procesul-verbal
 9.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 10.Acte delegate (articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 11.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 12.Continuări ale rezoluţiilor Parlamentului: consultaţi procesul-verbal
 13.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal
 14.Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură) (depunere): consultaţi procesul-verbal
 15.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 16.Modificări ale mai multor regulamente din domeniul agriculturii și dezvoltării rurale (dezbatere)
 17.Gestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe (dezbatere)
 18.Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS): menținerea actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile din sectorul aviației și în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021 (dezbatere)
 19.Raport privind cetățenia UE în 2017: consolidarea drepturilor cetățenilor într-o Uniune a schimbărilor democratice (dezbatere)
 20.Acordul de parteneriat și cooperare consolidat UE-Kazahstan (rezoluție) - Acordul de parteneriat și cooperare consolidat UE-Kazahstan (aprobare) (dezbatere)
 21.Către o strategie în domeniul comerțului digital (prezentare succintă)
 22.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 23.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 24.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită
 
Dezbateri
Ediţie revizuită
Aviz juridic - Politica de confidențialitate