Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Pondelok, 11. decembra 2017 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 4.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 5.Program práce
 6.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 7.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca: pozri zápisnicu
 8.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 9.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 10.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 11.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 12.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 13.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 14.Väčšie interpelácie článok 130b rokovacieho poriadku (predloženie): pozri zápisnicu
 15.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 16.Pozmeňujúce návrhy k rôznym nariadeniam v oblasti rozvoja poľnohospodárstva a vidieka (rozprava)
 17.Udržateľné riadenie vonkajších rybárskych flotíl (rozprava)
 18.Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS): pokračovanie súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a príprava na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021 (rozprava)
 19.Správa o občianstve EÚ za rok 2017: Posilnenie práv občanov v Únii demokratickej zmeny (rozprava)
 20.Posilnená dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Kazachstanom (uznesenie) - Dohoda o posilnenom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Kazachstanom (súhlas) (rozprava)
 21.Smerom k stratégii digitálneho obchodu (stručná prezentácia)
 22.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 23.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 24.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie
 
Rozpravy
Revidované vydanie
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia