Index 
 Zurück 
 Vor 
 Vollständiger Text 
Verfahren : 2017/2920(RPS)
Werdegang im Plenum
Entwicklungsstadium in Bezug auf das Dokument : B8-0666/2017

Eingereichte Texte :

B8-0666/2017

Aussprachen :

PV 12/12/2017 - 19
CRE 12/12/2017 - 19

Abstimmungen :

PV 13/12/2017 - 13.2
Erklärungen zur Abstimmung

Angenommene Texte :


Ausführliche Sitzungsberichte
Dienstag, 12. Dezember 2017 - Straßburg Überprüfte Ausgabe

19. Einwand gegen einen Durchführungsrechtsakt: Verwendung von Phosphorsäure, Phosphaten, Di-, Tri- und Polyphosphaten (E 338-452) in tiefgefrorenen vertikalen Fleischspießen (Aussprache)
Protokoll
MPphoto
 

  Elnök asszony. – A következő napirendi pont vita a Christel Schaldemose és Bart Staes által az ENVI bizottság nevében készített A foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok (E 338-452) függőleges nyárson sütendő fagyasztott húsokban való felhasználása című jelentésről (2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017).

 
  
MPphoto
 

  Christel Schaldemose, stiller. – Fru formand! Kære kolleger! Den sag, vi nu skal debattere, har fået en helt absurd behandling i mange medier i EU. Så lad mig starte med at slå det fast med syvtommersøm: Vi kommer ikke til at forbyde kebabben i EU. I Miljøudvalget har vi derimod gjort indsigelse mod Kommissionens forslag om at tillade, at der tilsættes phosphater i frossent kød på spyd, altså bl.a. kebab. Vi ønsker således at bevare det, vi har i dag, status quo. Hvis Kommissionen skal have opdateret EU's liste over tilladte fødevaretilsætningsstoffer, skal der være tre kriterier, der er opfyldt: 1. Tilsætningsstoffet skal ikke være sundhedsskadeligt for mennesker; 2. Der skal være en teknologisk nødvendighed; og 3. Det må ikke vildlede forbrugerne. Ingen af de dele opfylder Kommissionens forslag, desværre!

Men kernen i vores indsigelse handler dog først og fremmest om sundhed. Der er fra videnskabelig side rejst tvivl om de sundhedsmæssige aspekter af phosphater i kød. Der er bekymring om, hvorvidt phosphaterne øger risikoen for bl.a. forekomst af hjertekarsygdomme. Det er også det, der har ført til, at EFSA har besluttet sig for at højprioritere en revurdering af phosphaterne og deres sundhedseffekter, når de puttes i mad. Den revurdering kommer i løbet af 2018. Vi mener derfor i Miljøudvalget, at der ikke er nogen grund til at åbne op for at tilføre phosphater i kød, før vi kender den vurdering fra EFSA. Så når vi siger nej til at tillade phosphater i frossent kød, er det altså primært af sundhedsmæssige årsager, og fordi vi gerne vil vente et års tid, imens EFSA arbejder.

Men når det er sagt, så er der heller ikke nogen teknologisk nødvendighed til stede, for der findes faktisk masser af god kebab på det europæiske marked i dag, som er helt fri for phosphater. Og vil man gerne og absolut have et bindemiddel i sin kebab, så findes der både E-nummerfrie og kemikaliefrie bindemidler på markedet. Så det er altså muligt at agere uden phosphater.

Og så vil jeg gerne tage fat i nogle af de ting, der har været rejst i medierne. Særligt i Tyskland har der været stor bekymring oven på vores afstemning i Miljøudvalget, og der har været historier om tab af arbejdspladser og alverdens ting og sager. Jeg vil gerne slå fast, at EU's gældende regler også gælder i Tyskland, så det er altså heller ikke Tyskland i dag tilladt i henhold til EU at tilsætte phosphater i frosne spyd med kød. Hvis det finder sted i Tyskland i dag, så er det, fordi reglerne ikke bliver overholdt.

Andre har også fremhævet, at der er nogen former for kød, det er tilladt at have phosphater i. Det er korrekt! Der findes f.eks. nogle traditionelle pølser, hvor det er tilladt. Men vi mener ikke, der er nogen grund til at give tilladelse til en hel masse nye områder, før vi er sikre på, at der ikke er et sundhedsmæssigt problem.

Det var iøvrigt også en sag, vi i Miljøudvalget rejste over for EU-Kommissionen tilbage i 2014 med vores daværende formand for Miljøudvalget, Matthias Groote. Vi rejste bekymringen, og vi deler stadig den bekymring.

Så i stedet for at råbe op om, at EU vil forbyde kebabben, hvilket ikke er rigtigt, så burde medier og virksomheder og borgere i stedet for spørge Kommissionen om, hvorfor Kommissionen vil gøre vores mad dårligere og mere usund, for det er det, denne historie handler om!

Vi tager i Miljøudvalget vores opgave med at beskytte de europæiske borgere alvorligt, og derfor så appellerer vi til forsigtighedsprincippet. Vi afventer EFSA's vurdering af phosphaterne i 2018, inden vi synes, at der skal ske nogen ændringer. Det er derfor, at vi ønsker status quo, det er derfor, vi kommer med denne indsigelse.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, Auteur. – Ik sluit me volledig aan bij wat Christel Schaldemose heeft gezegd. Dit debat gaat niet over het verbieden van kebab. Dit debat gaat erover dat de huidige wetgeving, die duidelijk verbiedt dat fosfaten worden toegevoegd aan vleesbereidingen, gehandhaafd moet blijven. Daarom verzetten wij ons tegen het voorstel van de Commissie om dit alsnog toe te laten. Ja, er zijn problemen in de lidstaten. Ja, er zijn discussies in sommige lidstaten of kebab nu een vleesbereiding is dan wel een vleesproduct. Maar dan is het aan de Commissie om de lidstaten te helpen, om de controles op te voeren, om ze daar te begeleiden. Ik heb daarover nog een amendement ingediend dat de toestand verduidelijkt.

Mevrouw Sommer, u hebt het verzet geleid in Duitsland en ik neem u dat zeer kwalijk omdat u dat op een populistische, oneerlijke manier hebt gedaan. Dit hoort niet. Het toevoegen van fosfaten in kebab is niet toegelaten. Dat zegt de regelgeving.

Er zijn maar drie redenen waarom de Commissie daarvan kan afwijken en die fosfaten alsnog kan opnemen in een positieve lijst. Mevrouw Schaldemose heeft ze opgesomd. Het moet duidelijk zijn of ze al dan niet schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Er zijn voldoende studies die daar twijfel over uiten. Zelfs EFSA heeft tot op heden geen conclusief antwoord gegeven en EFSA heeft besloten een overzichtsstudie te maken, een overzichtsstudie die pas eind december 2018 wordt afgesloten. Het voorzorgsbeginsel zegt dan dat we eventjes moeten wachten totdat er duidelijkheid is.

Ten tweede moet er zekerheid zijn dat er een alternatief is. Uit het debat dat de jongste dagen en weken gevoerd is in de pers blijkt dat er alternatieven zijn, alternatieven waarbij er geen E-nummers worden toegevoegd aan kebabbereidingen, die veilig zijn, die gezond zijn. Als dat kan - en daarover heb ik ook een amendement ingediend - dan wordt het duidelijk dat het verzet van mevrouw Schaldemose en van mijzelf effectief geen verzet is tegen de kebabindustrie of tegen de werknemers in de Duitse vleesindustrie.

Ten slotte is het inderdaad zo dat er ook fosfaten worden toegevoegd aan andere producten zoals hamburgers, zoals worsten, zelfs aan frisdranken. Als de studie van EFSA straks zegt dat die schadelijk zijn voor de volksgezondheid, dan moet u die producten maar schrappen van de positieve lijst.

 
  
MPphoto
 

  Vytenis Povilas Andriukaitis, Member of the Commission. – Madam President, the application concerning the use of phosphates in frozen vertical meat spits received in 2015 has been discussed in detail several times by the Working Party of Governmental Experts on Additives as regards the fulfilment of the conditions for inclusion in the Union list and the use of food additives. These conditions are defined in the Regulation on Food Additives. They provide that a food additive may be included in the Union list only if: firstly, it does not pose safety concerns; secondly, there is a reasonable technological need; thirdly, the issue does not mislead consumers; and, fourthly, its use has advantages and benefits for the consumer.

Let me briefly set out the evidence that all these conditions are fulfilled for this application. Regarding safety, the safety of phosphates was evaluated by the Scientific Committee for Food before 1991, and the maximum tolerable daily intake of 70 milligrams per kilogram of body weight expressed as phosphorous was established. Current authorisations are based on this evaluation. Phosphates are authorised for use in a wide variety – I would like to draw your attention to this – of foods, including meat products and certain meat preparations. The extension of their use to frozen vertical meat spits does have a significant impact on overall exposure to phosphates. I would like to draw your attention to this because it is very important.

Following a request from the Commission, in 2013 the European Food Safety Authority (EFSA) assessed a published review on health risks associated with phosphate additives. In the light of this assessment, EFSA did not question the conclusions of opinion of the Scientific Committee for Food. The Commission regulation setting up a programme for the re—evaluation of approved food additives requires EFSA to re—evaluate the safety of all food additives approved before 20 January 2009. The end of 2018 was set as a deadline for the re—evaluation of phosphates. All the relevant and most up—to—date scientific evidence will no doubt be collected and evaluated.

The Commission closely follows the re—evaluation programme and considers appropriate risk management measures, when needed, on the basis of published opinions. Pending the publication of the new EFSA opinion on phosphates, the health—based guidance value established in the opinion of the Scientific Committee for Food remains valid.

Regarding technological needs, the technological need was recognised for certain meat spits, as specified in the draft regulation. Phosphates are needed, in particular, for the stabilisation of meat spits and for bonding meat pieces together to ensure homogenous freezing and to prevent the risk of unbalanced heat treatment or of raw or burnt spots. This is very important from a health point of view. Economically and technologically practical alternatives were not identified.

As regards not misleading the consumer, if added water makes up more than five percent of the weight of the finished product, according to the applicable European Union legislation, it has to be explicitly mentioned in business—to—business trade. As regards water in roasted meat spits, as consumed, the data provided by the applicant demonstrated that the use of phosphates does not lead to any additional water content. As a result of the heat treatment, additional water is not retained despite the addition of phosphates.

Finally, let me address the advantages and benefits for the consumer. Phosphates ensure homogenous freezing and prevent the risk of unbalanced heat treatment or of raw or burned spots. The avoidance of raw parts or burned spots results in a better quality and tastier product for the consumer.

For the reasons I have set out, the Commission is of the opinion that the draft regulation fulfils all the relevant requirements of the Regulation on Food Additives.

 
  
MPphoto
 

  Renate Sommer, im Namen der PPE-Fraktion. – Frau Präsidentin, Herr Kommissar, Kolleginnen und Kollegen! Der Einspruch der Sozialdemokraten und der Grünen ist reine Panikmache, er ist ignorant und er ist verantwortungslos. Warum? Phosphate sind bei vielen Lebensmitteln zugelassen, aber sie sind auch in vielen Lebensmitteln natürlich enthalten. Würde das wirklich so stark die Gesundheit gefährden, wären wir alle längst todkrank. Und warum, liebe Sozialdemokraten, hatten Sie eigentlich 2014 mit Phosphat im Kassler überhaupt kein Problem? Was haben Sie gegen Döner Kebab? Ein Döner enthält gerade mal 134 Milligramm Phosphate. Das ist ein Bruchteil der 4 200 Milligramm Phosphat pro Tag, die die EFSA für unbedenklich erklärt. Außerdem sind Phosphate im gegrillten Döner ja längst erlaubt. Und übrigens: Die EFSA – der Kommissar sagte es – prüft alle Lebensmittelzusatzstoffe, nicht nur Phosphat, weil es unter Umständen so gefährlich sein kann; das stimmt ja nicht.

Ignorant ist die Behauptung, Döner brauche kein Phosphat. Im Gegenteil: Ohne Phosphat kein Döner, sondern ein zusammengesackter Fleischhaufen, außen verbrannt, innen noch roh, ein Hygienerisiko. Der technische Bedarf existiert also, und einen Ersatzstoff gibt es eben nicht, auch Tapiokamehl ist für Döner Kebab nicht brauchbar, und das enthält übrigens auch noch Phosphat.

Es gibt auch keine Irreführung des Verbrauchers wegen des Wasserzusatzes. Der Kommissar hat es gerade erklärt. Das zugesetzte Wasser verdampft hauptsächlich, wenn das Fleisch gar gegrillt wird.

Sämtliche Argumente des Entschließungsantrags sind also falsch, und trotzdem halten Sie daran fest? Ohne Grund gefährden Sie zigtausend Arbeitsplätze; das ist verantwortungslos. Es geht hier doch wirklich nur um eine technische Klarstellung, dass Phosphat im rohen Dönerspieß genauso erlaubt ist wie im fertig gegrillten. Ohne diese Klarstellung wird Phosphat im Döner verboten. Und genau das planen ja dann auch einige Mitgliedstaaten für diesen Fall. Sie werden kein Auge mehr zudrücken. Aber genau das fordert ja auch Ihr Entschließungsantrag: Sie wollen das Ende des Döner Kebabs in der EU. Wir wollen das nicht zulassen, das dürfen wir unseren Bürgern und Bürgerinnen nicht antun. Wir wollen den Döner retten.

 
  
MPphoto
 

  Susanne Melior, im Namen der S&D-Fraktion. – Frau Präsidentin, verehrter Herr Kommissar, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Frau Sommer, was Sie hier machen, ist Panikmache auf hohem Niveau. Sie sagen: Es gibt keinen Döner mehr, wenn wir morgen bei der Abstimmung diesem Einwand zustimmen. Ich will versuchen, darauf ganz sachlich zu reagieren und dieser Panikmache hier nicht weiter Vorschub zu leisten.

Unser Einwand richtet sich gegen eine Entscheidung der Kommission zur Ausnahmegenehmigung für den Zusatz von phosphathaltigen Zusatzstoffen in tiefgefrorenen Fleischspießen für Döner und Gyros. Der Zusatz von Phosphaten ist für Fleischzubereitungen nicht zugelassen, außer für genau definierte Ausnahmen. Zu diesen Ausnahmen gehören – das haben Sie richtig gesagt – Kassler oder auch Fleischbrät, das in Würsten verwendet wird. Streng genommen dürften seit Inkrafttreten der Lebensmittelzusatzverordnung im Jahr 2008 keine Phosphate für die Produktion von tiefgekühlten Fleischspießen verwendet werden. Wenn hier Lobbyismus erforderlich gewesen wäre, dann an dieser Stelle. Da haben Sie ja ausnahmsweise Recht. Hier gibt es eine Rechtslücke. Dazu gibt es aber gerade in Deutschland auch sehr verschiedene Auslegungen von Gerichten, etwa in einem Urteil aus München und in einem aus Augsburg – beide sind nicht identisch.

Die S&D-Fraktion ist nicht generell dagegen, dass auch für die tiefgefrorenen Fleischspieße diese Ausnahme gewährt werden sollte. Allein der Zeitpunkt ist für uns überhaupt nicht nachvollziehbar. Die Europäische Lebensmittelbehörde – und das hat der Kommissar auch nochmals bestätigt – überprüft gerade die Wirksamkeit von phosphathaltigen Zusatzstoffen. Die Ergebnisse werden bis Ende 2018 vorliegen. Dann haben wir also eine Neubewertung. Verehrter Kommissar, wenn die Bewertung aus dem Jahr 1991 stammt, ist sie schon sehr lange her, und da haben wir vielleicht inzwischen dazugelernt. Also sollten wir diese Bewertung abwarten und dann entscheiden, welche Lebensmittelprodukte auf der Ausnahmeliste verbleiben und welche entfernt werden sollten.

Also diese Panikmache, es würde keinen Döner mehr geben, ist völlig daneben. Döner lässt sich auch ohne phosphathaltige Zusatzstoffe produzieren. Das haben Sie eben falsch gesagt, Frau Sommer, und das ist in den Medien auch mehrfach anders beschrieben worden, insbesondere vom größten Hersteller in Deutschland.

 
  
MPphoto
 

  Kateřina Konečná, za skupinu GUE/NGL. – Paní předsedající, to, jak se dnes dělá kebab ve stáncích na ulici, nemá pranic společného s tím, jak se má doopravdy dělat. Prodejci kebabu si za pár peněz nechávají vozit z Německa zmražené hroudy masa, které jsou napíchané fosfátem, aby ušetřili, neboť maso tak nevysychá na grilu a prodávají ho se sníženými náklady za pár eur spotřebitelům. Současný postup nemá nic společného ani s vařením, tradičně se totiž tato pochutina dělá prokládáním různých druhů masa, různě tučných, a ne z látky nevábného tvaru i zápachu.

Jenom abychom si uvědomili, o čem tady mluvíme, kolegyně z S&D již zde vysvětlila, jak nesmyslná je argumentace skupiny PPE. Jestliže paní kolegyně říká, že chceme zachránit kebab, já bych si moc přála, aby primárně bylo i zájmem skupiny PPE chránit evropské občany. To je pro mě totiž daleko důležitější. A pokud existuje sebemenší podezření, tak se musím chovat dle principu předběžné opatrnosti, to znamená chovat se tak, abych občany riziku nevystavovala.

A tak, jak již zde bylo několikrát řečeno, vkládáte nám do úst něco, co prostě není pravda. My pouze chceme jediné, aby Komise zbytečně nespěchala, počkala si na to, jak evropská agentura celou tuto záležitost za rok posoudí a s těmi výsledky, jak se seznámíme, tak podle nich a podle toho, jak ty výsledky dopadnou, abychom se zachovali. Nevím, kam spěcháte vy, ale my nespěcháme nikam, kde bychom mohli ublížit evropských občanům.

 
  
MPphoto
 

  Angelo Ciocca, a nome del gruppo ENF. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, siamo oltre la mezzanotte, mezzanotte e due minuti, e siamo qui a parlare di un tema estremamente importante, che è la salute dei cittadini.

Siamo qui a dire stop a quei regolamenti europei che avvelenano ogni giorno i nostri cittadini. No a quei regolamenti che sono contro il buonsenso e contro la salute dei cittadini. Vogliamo un'Europa che lavori per salvaguardare l'alimentazione dei nostri cittadini, per salvaguardare la salute dei nostri cittadini. Non un'Europa che ogni giorno non perde occasione per fare regolamenti per avvelenare le tavole dei nostri cittadini e le bocche dei nostri cittadini.

Stasera addirittura si parla per salvare i kebab, ma prima di salvare i kebab, pensiamo di salvare, appunto, i cittadini europei. Siamo stufi! Il Natale 2017, che è alle porte, vede come regalo di questa Europa quello che ho in questo piatto. In questo piatto abbiamo insetti: questo è il regalo dell'Unione europea per i cittadini europei nel 2017, insetti per le tavole del 2018, da gennaio 2018. Qualcuno adesso per il Natale 2018 vuole regalare invece carne con fosfati. Ecco, noi vorremmo regalare salute, tranquillità nell'alimentazione ai nostri cittadini.

Io suggerisco che siano i Commissari a dare il buon esempio: iniziate voi a mangiare insetti arrostiti e a mangiare carne con fosfati, in modo tale che il popolo europeo potrà vedere gli effetti collaterali e tranquillizzarsi, se sono giusti o sbagliati quei regolamenti che ogni anno proponete al popolo europeo.

 
  
MPphoto
 

  Esther Herranz García (PPE). – Señora presidenta, señor comisario, señorías, en este caso, como en tantos otros, lo importante es dejar trabajar a la EFSA con total autonomía. Tenemos una excelente autoridad científica que es la encargada de emitir los dictámenes sobre los que basar nuestras decisiones políticas. La EFSA debe llevar a cabo una nueva evaluación como establece el Reglamento (UE) n.º 257/2010. Hasta entonces, a mi parecer, es obvio destacar que no procede hacer ningún tipo de juicio de valor y más aún cuando la información publicada por parte de esta Autoridad hasta este momento indica que no hay ningún indicio claro de riesgo para la salud, que es lo más importante: la salud de nuestros ciudadanos.

Por tanto, debemos rechazar esta objeción que pondría en riesgo la labor de muchas personas de manera directa o indirecta y esperar a su dictamen que, como el propio texto de la objeción indica, debe ser presentado en el plazo de un año. Si queda acreditado por la EFSA en el futuro que existe algún tipo de riesgo para la salud humana, seré la primera en apoyar esa reevaluación de esta sustancia. Hasta entonces, solo queda confiar en la labor científica de la Autoridad Europea, que es la que de verdad se preocupa por la salud de todos nuestros ciudadanos.

 
  
MPphoto
 

  Alojz Peterle (PPE). – Evropska komisija je že pred leti priznala, da nekatere države članice kršijo evropsko zakonodajo, ki razen za posamične primere ne dovoljuje uporabe fosfatov v mesnih pripravkih. Danes je uporaba fosfatov pri pripravi kebabov in girosov torej prepovedana in želim, da tako tudi ostane. Navsezadnje je kebab večino svoje dobe preživel brez fosfatov.

 

Stroka nas opozarja, da obstajajo znaki povezav med dodatki fosfatov k hrani in povečanimi tveganji za srčno-žilna obolenja, da dodatki fosfatov poslabšujejo zdravje kosti in ledvic ter celo povečujejo smrtnost. Ne hitimo s širjenem nabora izjem, dokler EFSA ne objavi končnega poročila o vplivu fosfatov na hrano. Ne hitimo, ko gre za zdravje ljudi.

 

Ravnajmo raje modro in pri zdravju še poudarimo pomen preventive. Pravijo, da bi jutrišnje sprejetje ugovora imelo negativne posledice za posel. Jaz pa menim, da je preventiva veliko cenejša od kasnejšega zdravljenja.

 

Spoštovani, nihče od nas, ki podpiramo ugovor proti predlogu Komisije, ne želi prepovedati kebaba. Vsi, ki imamo otroke, dobro vemo, kako priljubljen je med mladostniki. Edino, kar zares želimo, je, da bi mladi in odrasli lahko kebab in druge podobne mesne pripravke uživali zdravo, brez nepotrebnih dodatkov fosfatov. Tudi tu je potrebno, torej utreti pot zdravim alternativam.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Paní předsedající, já se domnívám, že tato půlnoční debata je možná více škodlivá zdraví než 100 mg fosfátu, který jsem dnes v uzenině zkonzumovala. V každém případě nyní jednáme o fosfátu v mraženém mase, protože část poslanců je chce prostě zakázat. Námitka proti opatření Komise je podle mě neopodstatněná. Domnívám se, že Komise správně reaguje na současnou praxi a nařízením zajišťuje větší transparentnost a jistotu spotřebitelům i výrobcům. Fosfáty jsou již dnes výslovně připuštěny v čerstvém mase a je zcela konzistentní, aby tomu tak bylo i v mase mraženém. Pokud by se prokázala závadnost v budoucnu, je možné samozřejmě s tímto limitem dále pracovat.

Jak víme, tak fosfáty se používají jednak k výraznější chuti a vůni masa. Používání fosfátu není jistě ideální, mělo by docházet k jeho snižování, což se také děje, a to pod tlakem regulace anebo také za účelem kvality. Výrobci se snaží zlepšit tuto kvalitu a sami dobrovolně snižují obsah těchto látek. Naše role je zajistit především zdravotní nezávadnost. Samozřejmě tedy souhlasím s tím, abychom byli velmi obezřetní, a proto také Komise povoluje pouze minimální množství fosfátu. Naše role je v tomto tedy jasná a opatření Komise jde tímto směrem, proto její návrh regulace podporuji. Úplný zákaz považuji za čistě populistické gesto, se kterým nesouhlasím.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Belet (PPE). – Ik ben hier net in de buurt van het Parlement nog een heerlijke kebab gaan kopen. Ik zal hem nu niet opeten, Commissaris, anders moet ik met volle mond spreken tegen u en tegen mijn collega's. Dus ik ga hem straks opeten, met heel veel goesting.

Ik denk toch niet dat het de bedoeling is dat we die kebab nu ineens gaan verbieden omdat sommigen hier in Huis een ideologische en een of andere betuttelende kruistocht zijn begonnen. Wij zijn ook begaan met de volksgezondheid. Volksgezondheid is een van onze prioriteiten, zeker voor dit Europees Parlement en voor de Europese Commissie. Maar laten we alsjeblieft ophouden met paniekzaaierij. Daar is helemaal geen reden toe.

Als je te veel van die kebabs eet, als je er twee of drie per dag eet, ja, uiteraard is dat te veel en dan kan dat je gezondheid aantasten, maar dat geldt ook voor frieten, dat geldt ook voor frisdranken, noem maar op.

Dus laat het Europees Voedselagentschap, zoals meneer Peterle het terecht opmerkte, zijn werk doen. Als het onderzoek naar de toegevoegde bestanddelen zoals fosfaat in onze voeding is afgerond, dan kunnen wij een oordeel vellen. Maar laten we alstublieft intussen toch niet deze kebab verbieden. Want als we logisch zijn met onszelf dan moeten we vandaag ook een verbod instellen op allerlei soorten kazen en op frisdranken en op allerlei andere vleeswaren. Dat zou toch te gek zijn.

Dus smakelijk en een goeie avond.

 
  
MPphoto
 

  Lukas Mandl (PPE). – Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als neues Mitglied des Hauses ist das mein erster voller Plenartag.

Eigentlich freue ich mich, dass ich gleich dem Grundsatz von Montesquieu entsprechend handeln kann, der gesagt hat: „Wenn es nicht nötig ist, ein Gesetz zu machen, dann ist es nötig, kein Gesetz zu machen“. In diesem Fall, Kebab betreffend, müsste man sagen: Wenn es nicht nötig ist, ein Verbot zu machen, dann ist es nötig, kein Verbot zu machen.

Es scheint mir hier nach Studium der Unterlagen und nach den Beratungen klar zu sein, dass es hier nötig ist, kein Verbot zu machen, weil der Phosphatgehalt im Kebab viel, viel geringer ist als in vielen Speisen und übrigens auch Getränken, die wir ständig zu uns nehmen.

Wenn Frau Kollegin Sommer, die dankenswerterweise dieses Thema aufgegriffen hat, um nicht zur Überregulierung auf europäischer Ebene beizutragen, Populismus vorgeworfen wird, wie das gerade gemacht wurde, dann richtet sich das deshalb selbst, weil ja die Angstmache, die dahinter steckt, wenn versucht wird, zentralistisch von unserer Seite hier einzugreifen in etwas, was den Alltag der Bürgerinnen und Bürger betrifft, der eigentliche Populismus ist.

Deshalb freue ich mich, in der kommenden Abstimmung gegen den Einwand gegen den Kommissionsvorschlag stimmen zu dürfen und klar zu machen: Die Europäische Union kümmert sich um wichtige Themen, wie in der nächtlichen Debatte heute schon geschehen – Israel, Menschenrechte, Libyen, Hongkong –, und sie betreibt keine Überregulierung, indem beispielsweise der Kebab verboten wird.

 
  
MPphoto
 

  Vytenis Povilas Andriukaitis, Member of the Commission. – Madam President, I have listened very carefully to the comments made and the views expressed. Let me assure the honourable Members that all the concerns have been considered by the Commission services and discussed with Member State experts on food additives. We had very thorough debates.

Of course, health is the main concern of the Commission, and personally I am very concerned about people’s health. The draft regulation received the strong support of the Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed on 25 September 2017, and not one Member State questioned the safety of the proposed use.

Some colleagues made some emotional expressions, and I would like to draw attention to a comment by Angelo Ciocca, in which he proposed that I taste insects. I would like to draw your attention to the fact that, in the New Testament, Saint John the Baptist ate grasshoppers with wild honey. It is an old story, and it was tasty and healthy. At this very important time, do not disseminate messages which are not reality.

I would like to repeat that the Commission is firmly of the view that the draft regulation fulfils all the relevant legislative requirements. Thank you very much indeed, and I wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year.

 
  
MPphoto
 

  Elnök asszony. – A vitát lezárom. A szavazásra holnap, 2013. december 13-án, 12.00-kor kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (162. cikk)

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), na piśmie. – Statystyki wskazują, że codziennie obywatele krajów UE spożywają kilkaset ton mięsa w kebabach. Musimy pamiętać, że rynek produkcji mięsa na kebab to m.in. firmy działające na tym rynku, a za każdą firmą stoją liczne miejsca pracy w gastronomii, o czym musimy pamiętać, rozpatrując ekonomiczne aspekty tego zagadnienia. Wyniki przeprowadzonych badań nie pozwalają jednak jednoznacznie stwierdzić, czy istnieje związek przyczynowo-skutkowy między ryzykiem zachorowań a spożywaniem fosforanów. Uważam, że decyzje konsumenckie powinny być oparte na wiarygodnej informacji na temat produktów oferowanych do sprzedaży i których spożywanie zaważyć może na naszym zdrowiu. Dlatego też musimy być ostrożni w podejmowaniu ostatecznych decyzji dotyczących zakazu bądź jego braku w przypadku fosforanów i zamiast dokonywać tego wyboru już dziś, pozwólmy, aby EFSA dokonała ponownej oceny bezpieczeństwa fosforanowych dodatków do żywności, która ma być dokonana do 31 grudnia 2018 r. Pamiętajmy, że jedna porcja kebabu to ok. 134 mg fosforanów, więc jedząc go regularnie przez rok, spożylibyśmy ich taką ilość, jaka znajduje się w 1,5 l butelce coca-coli. Każdego dnia przecież spotykamy się z substancjami, które spożywane w nadmiarze szkodzą, lecz ich odpowiedzialna konsumpcja oraz realizowane np. kampanie informacyjne pozwalają na podjęcie świadomych decyzji konsumenckich i jednocześnie pozwalają zadbać o zdrowie mieszkańców UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Olga Sehnalová (S&D), písemně. – Námitka týkající se používání fosforečnanů ve zmrazených masných homolích pro vertikální grilování reaguje na návrh Komise, jehož cílem je aktualizace jedné z příloh stávajícího nařízení o potravinářských přídatných látkách. Návrh má v praxi legalizovat používání fosforečnanů (a několika dalších tzv. éček) u uvedeného typu mas. Schvalování používání aditiv v potravinách je legislativně postaveno na splnění tří předpokladů: aditiva musí být bezpečná, jejich použití technologicky opodstatněné a nesmí uvádět spotřebitele v omyl. V případě používání fosforečnanů však panují obavy, že není splněno žádné z výše uvedených kritérií, a zejména zdravotní aspekt je nutné důkladně zvážit před tím, než by obecný zákaz používání přídatných látek z fosforečnanů v masných polotovarech měl být jakkoliv revidován.

 
Rechtlicher Hinweis - Datenschutzbestimmungen