Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Úterý, 12. prosince 2017 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Zpráva o vyšetřování praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových úniků (rozprava)
 3.Členství ve výborech: viz zápis
 4.Prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice (rozprava)
 5.Hlasování
  5.1.Udržitelné řízení vnějšího rybářského loďstva (A8-0374/2017 - Linnéa Engström) (hlasování)
  5.2.Změny některých nařízení v oblasti zemědělství a rozvoje venkova (A8-0380/2017 - Albert Deß) (hlasování)
  5.3.Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS): pokračující platnost stávajících omezení rozsahu činností v oblasti letectví a příprava provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling) (hlasování)
  5.4.Prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice (A8-0198/2017 - Udo Bullmann, José Manuel Fernandes) (hlasování)
  5.5.Pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů (A8-0378/2017 - Tiemo Wölken) (hlasování)
  5.6.Žádost o ochranu výsad a imunit Eleonory Forenzové (A8-0398/2017 - Gilles Lebreton) (hlasování)
  5.7.Žádost, aby byla Ingeborg Gräßleová zbavena imunity (A8-0397/2017 - Jean-Marie Cavada) (hlasování)
  5.8.Cla na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (kodifikované znění) (A8-0331/2017 - Jiří Maštálka) (hlasování)
  5.9.Dohoda o letecké dopravě mezi EU a USA (A8-0376/2017 - Theresa Griffin) (hlasování)
  5.10.Dohoda mezi EU a Švýcarskem o propojení jejich systémů obchodování s emisemi skleníkových plynů (A8-0386/2017 - Christofer Fjellner) (hlasování)
  5.11.Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem (souhlas) (A8-0325/2017 - Liisa Jaakonsaari) (hlasování)
  5.12.Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem (usnesení) (A8-0335/2017 - Liisa Jaakonsaari) (hlasování)
  5.13.Obnovení mandátu předsedkyně Jednotného výboru pro řešení krizí (A8-0393/2017 - Roberto Gualtieri) (hlasování)
  5.14.Zpráva o občanství EU pro rok 2017: Posílení práv občanů v Unii demokratické změny (A8-0385/2017 - Beatriz Becerra Basterrechea) (hlasování)
  5.15.Směrem ke strategii v oblasti digitálního obchodu (A8-0384/2017 - Marietje Schaake) (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
  6.1.Změny některých nařízení v oblasti zemědělství a rozvoje venkova (A8-0380/2017 - Albert Deß)
  6.2.Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS): pokračující platnost stávajících omezení rozsahu činností v oblasti letectví a příprava provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling)
  6.3.Prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice (A8-0198/2017 - Udo Bullmann, José Manuel Fernandes)
  6.4.Zpráva o občanství EU pro rok 2017: Posílení práv občanů v Unii demokratické změny (A8-0385/2017 - Beatriz Becerra Basterrechea)
  6.5.Směrem ke strategii v oblasti digitálního obchodu (A8-0384/2017 - Marietje Schaake)
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 8.Pokračování denního zasedání
 9.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 10.Situace v Afghánistánu (rozprava)
 11.Situace Rohingyů (rozprava)
 12.Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky - Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky - Stálá strukturovaná spolupráce (PESCO) – zahájení nové kapitoly v evropské bezpečnostní a obranné politice (rozprava)
 13.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 14.Dohoda s Íránem o jaderném programu (rozprava)
 15.Oznámení prezidenta USA Trumpa o uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele (rozprava)
 16.Situace migrantů v Libyi (rozprava)
 17.Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2016 a politika EU v této oblasti (rozprava)
 18.Hongkong 20 let po předání (rozprava)
 19.Námitka vůči prováděcímu aktu: Použití kyseliny fosforečné, fosforečnanů, di-, tri- a polyfosforečnanů (E 338–452) ve zmrazených masných homolích pro vertikální grilování (rozprava)
 20.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 21.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (1136 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (5311 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí