Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 12. december 2017 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Betænkning om undersøgelsen af hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse (forhandling)
 3.Udvalgenes sammensætning: se protokollen
 4.Forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (forhandling)
 5.Afstemningstid
  5.1.Bæredygtig forvaltning af de eksterne fiskeflåder (A8-0374/2017 - Linnéa Engström) (afstemning)
  5.2.Ændring af forskellige forordninger på området landbrug og udvikling af landdistrikter (A8-0380/2017 - Albert Deß) (afstemning)
  5.3.EU's emissionshandelssystem (EU ETS): at videreføre de nuværende begrænsninger af anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning fra 2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling) (afstemning)
  5.4.Forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (A8-0198/2017 - Udo Bullmann, José Manuel Fernandes) (afstemning)
  5.5.Regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder om regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og TV-selskabernes onlinetransmissioner samt retransmissioner af radio- og TV-programmer (A8-0378/2017 - Tiemo Wölken) (afstemning)
  5.6.Anmodning om beskyttelse af Eleonora Forenzas privilegier og immuniteter (A8-0398/2017 - Gilles Lebreton) (afstemning)
  5.7.Anmodning om ophævelse af Ingeborg Gräßles immunitet (A8-0397/2017 - Jean-Marie Cavada) (afstemning)
  5.8.Tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i USA (A8-0331/2017 - Jiří Maštálka) (afstemning)
  5.9.Lufttransportaftale mellem EU og USA (A8-0376/2017 - Theresa Griffin) (afstemning)
  5.10.Aftale mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om sammenkobling af deres systemer for handel med drivhusgasemissioner (A8-0386/2017 - Christofer Fjellner) (afstemning)
  5.11.Udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Republikken Kasakhstan (godkendelse) (A8-0325/2017 - Liisa Jaakonsaari) (afstemning)
  5.12.Udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Republikken Kasakhstan (beslutning) (A8-0335/2017 - Liisa Jaakonsaari) (afstemning)
  5.13.Forlængelse af mandatet for formanden for Den Fælles Afviklingsinstans (A8-0393/2017 - Roberto Gualtieri) (afstemning)
  5.14.2017-rapport om unionsborgerskab: Styrkelse af borgernes rettigheder i en Union med demokratiske forandringer (A8-0385/2017 - Beatriz Becerra Basterrechea) (afstemning)
  5.15.Udvikling af en digital handelsstrategi (A8-0384/2017 - Marietje Schaake) (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
  6.1.Ændring af forskellige forordninger på området landbrug og udvikling af landdistrikter (A8-0380/2017 - Albert Deß)
  6.2.EU's emissionshandelssystem (EU ETS): at videreføre de nuværende begrænsninger af anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning fra 2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling)
  6.3.Forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (A8-0198/2017 - Udo Bullmann, José Manuel Fernandes)
  6.4.2017-rapport om unionsborgerskab: Styrkelse af borgernes rettigheder i en Union med demokratiske forandringer (A8-0385/2017 - Beatriz Becerra Basterrechea)
  6.5.Udvikling af en digital handelsstrategi (A8-0384/2017 - Marietje Schaake)
 7.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 8.Genoptagelse af mødet
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 10.Situationen i Afghanistan (forhandling)
 11.Situationen for Rohingyafolket (forhandling)
 12.Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik - Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik - Permanent struktureret samarbejde (PESCO) – åbning af et nyt kapitel i EU's sikkerheds- og forsvarspolitik (forhandling)
 13.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 14.Atomaftalen med Iran (forhandling)
 15.USA's præsident Trumps meddelelse om at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad (forhandling)
 16.Situationen for indvandrere i Libyen (forhandling)
 17.Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2016 og Den Europæiske Unions politik på området (forhandling)
 18.Hong Kong, 20 år efter overdragelsen (forhandling)
 19.Indsigelse mod en gennemførelsesretsakt: Anvendelse af phosphorsyre — phosphater — di-, tri- og polyphosphater (E 338-452) i frosne lodrette kødspyd (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 21.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (1136 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (5311 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik