Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Teisipäev, 12. detsember 2017 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Raport rahapesu, maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise uurimise kohta (arutelu)
 3.Parlamendi komisjonide koosseis (vt protokoll)
 4.Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi kestuse pikendamine (arutelu)
 5.Hääletused
  5.1.Välispüügilaevastike jätkusuutlik majandamine (A8-0374/2017 - Linnéa Engström) (hääletus)
  5.2.Erinevate põllumajanduse ja maaelu arengu poliitikavaldkonna määruste muutmine (A8-0380/2017 - Albert Deß) (hääletus)
  5.3.ELi heitkogustega kauplemise süsteem (ELi HKS): kehtivate piirangute kohaldamise jätkamine lennutegevuse ulatuse suhtes ja ettevalmistumine üleilmse turupõhise meetme rakendamiseks alates 2021. aastast (A8-0258/2017 - Julie Girling) (hääletus)
  5.4.Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi kestuse pikendamine (A8-0198/2017 - Udo Bullmann, José Manuel Fernandes) (hääletus)
  5.5.Eeskirjad ringhäälinguorganisatsioonide teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamise kohta (A8-0378/2017 - Tiemo Wölken) (hääletus)
  5.6.Eleonora Forenza eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus (A8-0398/2017 - Gilles Lebreton) (hääletus)
  5.7.Ingeborg Gräßle puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0397/2017 - Jean-Marie Cavada) (hääletus)
  5.8.Teatavatele Ameerika Ühendriikidest pärinevatele toodetele kohalduvad tollimaksud (A8-0331/2017 - Jiří Maštálka) (hääletus)
  5.9.ELi-USA lennutranspordileping (A8-0376/2017 - Theresa Griffin) (hääletus)
  5.10.ELi ja Šveitsi vaheline kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemide sidumise leping (A8-0386/2017 - Christofer Fjellner) (hääletus)
  5.11.ELi ja Kasahstani vaheline laiendatud partnerlus- ja koostööleping (nõusolek) (A8-0325/2017 - Liisa Jaakonsaari) (hääletus)
  5.12.ELi ja Kasahstani vaheline laiendatud partnerlus- ja koostööleping (resolutsioon) (A8-0335/2017 - Liisa Jaakonsaari) (hääletus)
  5.13.Ühtse Kriisilahendusnõukogu esimehe mandaadi pikendamine (A8-0393/2017 - Roberto Gualtieri) (hääletus)
  5.14.ELi kodakondsuse 2017. aasta aruanne ja kodanike õiguste tugevdamine demokraatlike muutuste liidus (A8-0385/2017 - Beatriz Becerra Basterrechea) (hääletus)
  5.15.Digitaalkaubanduse strateegia loomine (A8-0384/2017 - Marietje Schaake) (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
  6.1.Erinevate põllumajanduse ja maaelu arengu poliitikavaldkonna määruste muutmine (A8-0380/2017 - Albert Deß)
  6.2.ELi heitkogustega kauplemise süsteem (ELi HKS): kehtivate piirangute kohaldamise jätkamine lennutegevuse ulatuse suhtes ja ettevalmistumine üleilmse turupõhise meetme rakendamiseks alates 2021. aastast (A8-0258/2017 - Julie Girling)
  6.3.Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi kestuse pikendamine (A8-0198/2017 - Udo Bullmann, José Manuel Fernandes)
  6.4.ELi kodakondsuse 2017. aasta aruanne ja kodanike õiguste tugevdamine demokraatlike muutuste liidus (A8-0385/2017 - Beatriz Becerra Basterrechea)
  6.5.Digitaalkaubanduse strateegia loomine (A8-0384/2017 - Marietje Schaake)
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 8.Istungi jätkamine
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 10.Olukord Afganistanis (arutelu)
 11.Rohingjade olukord (arutelu)
 12.Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruanne - Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruanne - Alaline struktureeritud koostöö – Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika uus peatükk (arutelu)
 13.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 14.Iraani tuumakokkulepe (arutelu)
 15.USA presidendi Trumpi teadaanne Jeruusalemme tunnustamise kohta Iisraeli pealinnana (arutelu)
 16.Rändajate olukord Liibüas (arutelu)
 17.Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2016. aastal ning ELi poliitika kohta selles valdkonnas (arutelu)
 18.Hongkong 20 aastat pärast üleminekut (arutelu)
 19.Vastuväide rakendusaktile: fosforhappe, fosfaatide, di-, tri- ja polüfosfaatide (E 338–452) kasutamine vertikaalsetes külmutatud liha varrastes (arutelu)
 20.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 21.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (1136 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (5311 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika