Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 12. joulukuuta 2017 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Mietintö rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia käsittelevästä tutkinnasta (keskustelu)
 3.Valiokuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 4.Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentäminen (keskustelu)
 5.Äänestykset
  5.1.Ulkoisten kalastuslaivastojen kestävä hallinnointi (A8-0374/2017 - Linnéa Engström) (äänestys)
  5.2.Useisiin maatalouden ja maaseudun kehittämisen alaa koskeviin asetuksiin tehtävät muutokset (A8-0380/2017 - Albert Deß) (äänestys)
  5.3.EU:n päästökauppajärjestelmä: voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun soveltamisen jatkaminen ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 2021 alkavan täytäntöönpanon valmisteleminen (A8-0258/2017 - Julie Girling) (äänestys)
  5.4.Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentäminen (A8-0198/2017 - Udo Bullmann, José Manuel Fernandes) (äänestys)
  5.5.Lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavat tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevat säännöt (A8-0378/2017 - Tiemo Wölken) (äänestys)
  5.6.Eleonora Forenzan erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskeva pyyntö (A8-0398/2017 - Gilles Lebreton) (äänestys)
  5.7.Ingeborg Gräßlen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0397/2017 - Jean-Marie Cavada) (äänestys)
  5.8.Tullien käyttöön ottaminen tiettyjen Yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa (A8-0331/2017 - Jiří Maštálka) (äänestys)
  5.9.EU:n ja Yhdysvaltojen lentoliikennesopimus (A8-0376/2017 - Theresa Griffin) (äänestys)
  5.10.Kasvihuonekaasupäästöjen kauppajärjestelmien välistä yhteyttä koskeva EU:n ja Sveitsin välinen sopimus (A8-0386/2017 - Christofer Fjellner) (äänestys)
  5.11.EU:n ja Kazakstanin tehostettu kumppanuus- ja yhteistyösopimus (hyväksyntä) (A8-0325/2017 - Liisa Jaakonsaari) (äänestys)
  5.12.EU:n ja Kazakstanin tehostettu kumppanuus- ja yhteistyösopimus (päätöslauselma) (A8-0335/2017 - Liisa Jaakonsaari) (äänestys)
  5.13.Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajan toimikauden uusiminen (A8-0393/2017 - Roberto Gualtieri) (äänestys)
  5.14.Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen 2017: kansalaisten oikeuksista vahvempia demokraattisen muutoksen unionissa (A8-0385/2017 - Beatriz Becerra Basterrechea) (äänestys)
  5.15.Kohti sähköisen kaupankäynnin strategiaa (A8-0384/2017 - Marietje Schaake) (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
  6.1.Useisiin maatalouden ja maaseudun kehittämisen alaa koskeviin asetuksiin tehtävät muutokset (A8-0380/2017 - Albert Deß)
  6.2.EU:n päästökauppajärjestelmä: voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun soveltamisen jatkaminen ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 2021 alkavan täytäntöönpanon valmisteleminen (A8-0258/2017 - Julie Girling)
  6.3.Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentäminen (A8-0198/2017 - Udo Bullmann, José Manuel Fernandes)
  6.4.Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen 2017: kansalaisten oikeuksista vahvempia demokraattisen muutoksen unionissa (A8-0385/2017 - Beatriz Becerra Basterrechea)
  6.5.Kohti sähköisen kaupankäynnin strategiaa (A8-0384/2017 - Marietje Schaake)
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 8.Istunnon jatkaminen
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 10.Afganistanin tilanne (keskustelu)
 11.Rohingya-väestön tilanne (keskustelu)
 12.Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta - Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus - Pysyvä rakenteellinen yhteistyö (PESCO) – Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan uusi luku (keskustelu)
 13.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 14.Iranin ydinsopimus (keskustelu)
 15.Yhdysvaltojen presidentin Trumpin ilmoitus Jerusalemin tunnustamisesta Israelin pääkaupungiksi (keskustelu)
 16.Maahanmuuttajien tilanne Libyassa (keskustelu)
 17.Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2016 ja EU:n toiminnasta tällä alalla (keskustelu)
 18.Hongkong 20 vuotta palauttamisen jälkeen (keskustelu)
 19.Täytäntöönpanosäädöksen vastustaminen: Fosforihapon – fosfaattien – di-, tri- ja polyfosfaattien (E 338–452) käyttö pystyssä kypsennettävissä pakastetuissa lihavartaissa (keskustelu)
 20.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 21.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (1136 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (5311 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö