Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Antradienis, 2017 m. gruodžio 12 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Pinigų plovimo, mokesčių vengimo ir slėpimo tyrimo ataskaita (diskusijos)
 3.Komitetų sudėtis (žr. protokola)
 4.Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio pratęsimas (diskusijos)
 5.Balsuoti skirtas laikas
  5.1.Tvarus išorės žvejybos laivynų valdymas (A8-0374/2017 - Linnéa Engström) (balsavimas)
  5.2.Įvairių žemės ūkio ir kaimo plėtros srities reglamentų pakeitimai (A8-0380/2017 - Albert Deß) (balsavimas)
  5.3.ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ES ATLPS): dabartinių direktyvos taikymo aviacijos veiklai apribojimų išlaikymas ir pasirengimas nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę (A8-0258/2017 - Julie Girling) (balsavimas)
  5.4.Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio pratęsimas (A8-0198/2017 - Udo Bullmann, José Manuel Fernandes) (balsavimas)
  5.5.Naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms transliuojančiųjų organizacijų internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, taisyklės (A8-0378/2017 - Tiemo Wölken) (balsavimas)
  5.6.Prašymas ginti Eleonoros Forenzos (Eleonora Forenza) privilegijas ir imunitetą (A8-0398/2017 - Gilles Lebreton) (balsavimas)
  5.7.Prašymas atšaukti Ingeborg Gräßle imunitetą (A8-0397/2017 - Jean-Marie Cavada) (balsavimas)
  5.8.Importo muitai tam tikriems Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės produktams (A8-0331/2017 - Jiří Maštálka) (balsavimas)
  5.9.ES ir JAV susitarimas dėl oro susisiekimo (A8-0376/2017 - Theresa Griffin) (balsavimas)
  5.10.Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl jų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemų susiejimo (A8-0386/2017 - Christofer Fjellner) (balsavimas)
  5.11.ES ir Kazachstano tvirtesnės partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (A8-0325/2017 - Liisa Jaakonsaari) (balsavimas)
  5.12.ES ir Kazachstano tvirtesnės partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (A8-0335/2017 - Liisa Jaakonsaari) (balsavimas)
  5.13.Bendros pertvarkymo valdybos pirmininkės įgaliojimų atnaujinimas (A8-0393/2017 - Roberto Gualtieri) (balsavimas)
  5.14.2017 m. ES pilietybės ataskaita: piliečių teisių stiprinimas demokratinių pokyčių Sąjungoje (A8-0385/2017 - Beatriz Becerra Basterrechea) (balsavimas)
  5.15.Skaitmeninės prekybos strategijos kūrimas (A8-0384/2017 - Marietje Schaake) (balsavimas)
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
  6.1.Įvairių žemės ūkio ir kaimo plėtros srities reglamentų pakeitimai (A8-0380/2017 - Albert Deß)
  6.2.ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ES ATLPS): dabartinių direktyvos taikymo aviacijos veiklai apribojimų išlaikymas ir pasirengimas nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę (A8-0258/2017 - Julie Girling)
  6.3.Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio pratęsimas (A8-0198/2017 - Udo Bullmann, José Manuel Fernandes)
  6.4.2017 m. ES pilietybės ataskaita: piliečių teisių stiprinimas demokratinių pokyčių Sąjungoje (A8-0385/2017 - Beatriz Becerra Basterrechea)
  6.5.Skaitmeninės prekybos strategijos kūrimas (A8-0384/2017 - Marietje Schaake)
 7.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 8.Posėdžio atnaujinimas
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 10.Padėtis Afganistane (diskusijos)
 11.Rohinjų padėtis (diskusijos)
 12.Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita - Metinė bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo ataskaita - Nuolatinis struktūrizuotas bendradarbiavimas - naujas Europos saugumo ir gynybos politikos etapas (diskusijos)
 13.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (žr. protokola)
 14.Susitarimas su Iranu dėl branduolinės programos (diskusijos)
 15.JAV Prezidento D. Trumpo pareiškimas, kuriuos Jeruzalė pripažįstama Izraelio sostine (diskusijos)
 16.Migrantų padėtis Libijoje (diskusijos)
 17.Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2016 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje (diskusijos)
 18.Honkongas – 20 metų po perdavimo (diskusijos)
 19.Prieštaravimas įgyvendinimo aktui: Fosforo rūgšties, fosfatų, di-, tri- ir polifosfatų (E 338–452) naudojimas užšaldytuose vertikaliuose mėsos vėriniuose (diskusijos)
 20.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 21.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (1136 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (5311 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika