Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Otrdiena, 2017. gada 12. decembris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Ziņojums par izmeklēšanu attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas (debates)
 3.Komiteju sastāvs (sk. protokolu)
 4.Eiropas Stratēģisko investīciju fonda termiņa pagarināšana (debates)
 5.Balsošanas laiks
  5.1.Ārējo zvejas flotu ilgtspējīga pārvaldība (A8-0374/2017 - Linnéa Engström) (balsošana)
  5.2.Dažādu lauksaimniecības un lauku attīstības jomas regulu grozījumi (A8-0380/2017 - Albert Deß) (balsošana)
  5.3.ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS): pašreizējo darbības jomas ierobežojumu saglabāšana attiecībā uz aviācijas darbības darbībām un sagatavošanās globālā tirgus pasākuma ieviešanai no 2021. gada (A8-0258/2017 - Julie Girling) (balsošana)
  5.4.Eiropas Stratēģisko investīciju fonda termiņa pagarināšana (A8-0198/2017 - Udo Bullmann, José Manuel Fernandes) (balsošana)
  5.5.Noteikumi par to, kā īstenojamas autortiesības un blakustiesības, kuras piemēro noteiktām raidorganizāciju tiešsaistes pārraidēm un televīzijas un radio programmu retranslācijām (A8-0378/2017 - Tiemo Wölken) (balsošana)
  5.6.Pieprasījums aizstāvēt Eleonora Forenza privilēģijas un imunitāti (A8-0398/2017 - Gilles Lebreton) (balsošana)
  5.7.Pieprasījums atcelt Ingeborg Gräßle imunitāti (A8-0397/2017 - Jean-Marie Cavada) (balsošana)
  5.8.Muitas nodokļi dažu tādu preču importam, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs (A8-0331/2017 - Jiří Maštálka) (balsošana)
  5.9.EK un ASV gaisa satiksmes nolīgums (A8-0376/2017 - Theresa Griffin) (balsošana)
  5.10.ES un Šveices Nolīgums par to siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu sistēmu sasaisti (A8-0386/2017 - Christofer Fjellner) (balsošana)
  5.11.Padziļināts partnerības un sadarbības nolīgums starp ES un Kazahstānu (A8-0325/2017 - Liisa Jaakonsaari) (balsošana)
  5.12.Padziļināts partnerības un sadarbības nolīgums starp ES un Kazahstānu (A8-0335/2017 - Liisa Jaakonsaari) (balsošana)
  5.13.Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētāja amata pilnvaru termiņa pagarināšana (A8-0393/2017 - Roberto Gualtieri) (balsošana)
  5.14.2017. gada ziņojums par ES pilsonību: pilsoņu tiesību stiprināšana demokrātisku pārmaiņu Savienībā (A8-0385/2017 - Beatriz Becerra Basterrechea) (balsošana)
  5.15.Virzība uz digitālās tirdzniecības stratēģiju (A8-0384/2017 - Marietje Schaake) (balsošana)
 6.Balsojumu skaidrojumi
  6.1.Dažādu lauksaimniecības un lauku attīstības jomas regulu grozījumi (A8-0380/2017 - Albert Deß)
  6.2.ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS): pašreizējo darbības jomas ierobežojumu saglabāšana attiecībā uz aviācijas darbības darbībām un sagatavošanās globālā tirgus pasākuma ieviešanai no 2021. gada (A8-0258/2017 - Julie Girling)
  6.3.Eiropas Stratēģisko investīciju fonda termiņa pagarināšana (A8-0198/2017 - Udo Bullmann, José Manuel Fernandes)
  6.4.2017. gada ziņojums par ES pilsonību: pilsoņu tiesību stiprināšana demokrātisku pārmaiņu Savienībā (A8-0385/2017 - Beatriz Becerra Basterrechea)
  6.5.Virzība uz digitālās tirdzniecības stratēģiju (A8-0384/2017 - Marietje Schaake)
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 8.Sēdes atsākšana
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 10.Stāvoklis Afganistānā (debates)
 11.Rohingu stāvoklis (debates)
 12.Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu - Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu - Pastāvīgā strukturētā sadarbība (PESCO) — jauna lappuse Eiropas drošības un aizsardzības politikā (debates)
 13.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 14.Vienošanās par Irānas kodolprogrammu (debates)
 15.ASV prezidenta Donalda Trampa paziņojums attiecībā uz Jeruzalemes atzīšanu par Izraēlas galvaspilsētu (debates)
 16.Migrantu stāvoklis Lībijā (debates)
 17.2016. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politika šajā jomā (debates)
 18.Honkonga 20 gadus pēc tās nodošanas Ķīnai (debates)
 19.Iebildumu izteikšana pret īstenošanas aktu: Fosforskābes, fosfātu, difosfātu, trifosfātu un polifosfātu (E 338-452) lietošana uz vertikāli novietotiem iesmiem saldētā gaļā (debates)
 20.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 21.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (1136 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (5311 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika