Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Dinsdag 12 december 2017 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Verslag over het onderzoek naar witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking (debat)
 3.Samenstelling commissies: zie notulen
 4.Verlenging van de looptijd van het Europees Fonds voor strategische investeringen (debat)
 5.Stemmingen
  5.1.Duurzaam beheer van externe vissersvloten (A8-0374/2017 - Linnéa Engström) (stemming)
  5.2.Amendementen op verschillende verordeningen betreffende landbouw en plattelandsontwikkeling (A8-0380/2017 - Albert Deß) (stemming)
  5.3.Emissiehandelssysteem van de EU (EU-ETS): voorzetting van de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten en voorbereiding van de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling) (stemming)
  5.4.Verlenging van de looptijd van het Europees Fonds voor strategische investeringen (A8-0198/2017 - Udo Bullmann, José Manuel Fernandes) (stemming)
  5.5.Voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s (A8-0378/2017 - Tiemo Wölken) (stemming)
  5.6.Verzoek om verdediging van de voorrechten en van de immuniteit van Eleonora Forenza (A8-0398/2017 - Gilles Lebreton) (stemming)
  5.7.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Ingeborg Gräßle (A8-0397/2017 - Jean-Marie Cavada) (stemming)
  5.8.Douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de VS (A8-0331/2017 - Jiří Maštálka) (stemming)
  5.9.Overeenkomst EG/VS over luchtvervoer (A8-0376/2017 - Theresa Griffin) (stemming)
  5.10.Overeenkomst EU-Zwitserland inzake de koppeling van hun regelingen voor de handel in broeikasgasemissierechten (A8-0386/2017 - Christofer Fjellner) (stemming)
  5.11.Versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Kazachstan (goedkeuring) (A8-0325/2017 - Liisa Jaakonsaari) (stemming)
  5.12.Versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Kazachstan (resolutie) (A8-0335/2017 - Liisa Jaakonsaari) (stemming)
  5.13.Verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (A8-0393/2017 - Roberto Gualtieri) (stemming)
  5.14.Verslag over het EU-burgerschap 2017: versterking van de rechten van de burgers in een Unie van democratische verandering (A8-0385/2017 - Beatriz Becerra Basterrechea) (stemming)
  5.15.Naar een digitale handelsstrategie (A8-0384/2017 - Marietje Schaake) (stemming)
 6.Stemverklaringen
  6.1.Amendementen op verschillende verordeningen betreffende landbouw en plattelandsontwikkeling (A8-0380/2017 - Albert Deß)
  6.2.Emissiehandelssysteem van de EU (EU-ETS): voorzetting van de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten en voorbereiding van de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling)
  6.3.Verlenging van de looptijd van het Europees Fonds voor strategische investeringen (A8-0198/2017 - Udo Bullmann, José Manuel Fernandes)
  6.4.Verslag over het EU-burgerschap 2017: versterking van de rechten van de burgers in een Unie van democratische verandering (A8-0385/2017 - Beatriz Becerra Basterrechea)
  6.5.Naar een digitale handelsstrategie (A8-0384/2017 - Marietje Schaake)
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 10.Situatie in Afghanistan (debat)
 11.Situatie van de Rohingya (debat)
 12.Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - Permanente gestructureerde samenwerking (PESCO) - het openen van een nieuw hoofdstuk in het Europees veiligheids- en defensiebeleid (debat)
 13.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 14.Nucleair akkoord met Iran (debat)
 15.Aankondiging door Amerikaans president Trump van de erkenning van Jerusalem als hoofdstad van Israel (debat)
 16.Situatie van migranten in Libië (debat)
 17.Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld 2016 en het beleid van de Europese Unie ter zake (debat)
 18.Hongkong, 20 jaar na de machtsoverdracht. (debat)
 19.Bezwaar tegen een uitvoeringshandeling: Gebruik van fosforzuur, fosfaten en di-, tri- en polyfosfaten (E 338-452) in bevroren verticale vleesspiezen (debat)
 20.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 21.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (1136 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (5311 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid