Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Wtorek, 12 grudnia 2017 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Sprawozdanie w sprawie dochodzenia dotyczącego prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania (debata)
 3.Skład komisji: Patrz protokól
 4.Przedłużenie okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (debata)
 5.Głosowanie
  5.1.Zrównoważone zarządzanie zewnętrznymi flotami rybackimi (A8-0374/2017 - Linnéa Engström) (głosowanie)
  5.2.Poprawki do różnych rozporządzeń w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich (A8-0380/2017 - Albert Deß) (głosowanie)
  5.3.Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS): kontynuowanie obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowanie do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r. (A8-0258/2017 - Julie Girling) (głosowanie)
  5.4.Przedłużenie okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (A8-0198/2017 - Udo Bullmann, José Manuel Fernandes) (głosowanie)
  5.5.Przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz retransmisji programów telewizyjnych i radiowych (A8-0378/2017 - Tiemo Wölken) (głosowanie)
  5.6.Wniosek o skorzystanie z przywilejów i immunitetu przez Eleonorę Forenzę (A8-0398/2017 - Gilles Lebreton) (głosowanie)
  5.7.Wniosek o uchylenie immunitetu Ingeborg Gräßle (A8-0397/2017 - Jean-Marie Cavada) (głosowanie)
  5.8.Cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (A8-0331/2017 - Jiří Maštálka) (głosowanie)
  5.9.Umowa o transporcie lotniczym między UE a USA (A8-0376/2017 - Theresa Griffin) (głosowanie)
  5.10.Umowa między UE a Szwajcarią w sprawie powiązania ich systemów handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (A8-0386/2017 - Christofer Fjellner) (głosowanie)
  5.11.Umowa o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między UE a Kazachstanem (Zgoda) (A8-0325/2017 - Liisa Jaakonsaari) (głosowanie)
  5.12.Umowa o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między UE a Kazachstanem (rezolucja) (A8-0335/2017 - Liisa Jaakonsaari) (głosowanie)
  5.13.Przedłużenie kadencji przewodniczącego Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (A8-0393/2017 - Roberto Gualtieri) (głosowanie)
  5.14.Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE z 2017 r. Wzmocnienie praw obywateli w Unii demokratycznych zmian (A8-0385/2017 - Beatriz Becerra Basterrechea) (głosowanie)
  5.15.W kierunku strategii w zakresie handlu elektronicznego (A8-0384/2017 - Marietje Schaake) (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  6.1.Poprawki do różnych rozporządzeń w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich (A8-0380/2017 - Albert Deß)
  6.2.Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS): kontynuowanie obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowanie do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r. (A8-0258/2017 - Julie Girling)
  6.3.Przedłużenie okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (A8-0198/2017 - Udo Bullmann, José Manuel Fernandes)
  6.4.Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE z 2017 r. Wzmocnienie praw obywateli w Unii demokratycznych zmian (A8-0385/2017 - Beatriz Becerra Basterrechea)
  6.5.W kierunku strategii w zakresie handlu elektronicznego (A8-0384/2017 - Marietje Schaake)
 7.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 10.Sytuacja w Afganistanie (debata)
 11.Sytuacja ludu Rohindża (debata)
 12.Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony - Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa - Stała współpraca strukturalna (PESCO) - otwarcie nowego rozdziału w europejskiej polityce bezpieczeństwa i obrony (debata)
 13.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 14.Porozumienie jądrowe z Iranem (debata)
 15.Oświadczenie prezydenta USA Trumpa w sprawie uznania Jerozolimy za stolicę Izraela (debata)
 16.Sytuacja migrantów w Libii (debata)
 17.Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2016 oraz polityka Unii Europejskiej w tym zakresie (debata)
 18.Hong Kong, 20 lat po przekazaniu go Chinom (debata)
 19.Sprzeciw wobec aktu wykonawczego: Stosowanie kwasu fosforowego – fosforanów – di- tri- i polifosforanów (E 338-452) w zamrożonym mięsie na rożnie pionowym (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 21.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (1136 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (5311 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności