Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Marţi, 12 decembrie 2017 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Raport referitor la ancheta privind spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală (dezbatere)
 3.Componența comisiilor: consultaţi procesul-verbal
 4.Prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții (dezbatere)
 5.Votare
  5.1.Gestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe (A8-0374/2017 - Linnéa Engström) (vot)
  5.2.Modificări ale mai multor regulamente din domeniul agriculturii și dezvoltării rurale (A8-0380/2017 - Albert Deß) (vot)
  5.3.Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS): menținerea actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile din sectorul aviației și în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling) (vot)
  5.4.Prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții (A8-0198/2017 - Udo Bullmann, José Manuel Fernandes) (vot)
  5.5.Norme privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio (A8-0378/2017 - Tiemo Wölken) (vot)
  5.6.Cerere de apărare a privilegiilor și imunităților Eleonorei Forenza (A8-0398/2017 - Gilles Lebreton) (vot)
  5.7.Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Ingeborg Gräßle (A8-0397/2017 - Jean-Marie Cavada) (vot)
  5.8.Drepturi vamale la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii (A8-0331/2017 - Jiří Maštálka) (vot)
  5.9.Acordul privind transportul aerian dintre UE și SUA (A8-0376/2017 - Theresa Griffin) (vot)
  5.10.Acordul dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană pentru crearea unei legături între respectivele lor scheme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (A8-0386/2017 - Christofer Fjellner) (vot)
  5.11.Acordul de parteneriat și cooperare consolidat UE-Kazahstan (aprobare) (A8-0325/2017 - Liisa Jaakonsaari) (vot)
  5.12.Acordul de parteneriat și cooperare consolidat UE-Kazahstan (rezoluție) (A8-0335/2017 - Liisa Jaakonsaari) (vot)
  5.13.Reînnoirea mandatului președintei Comitetului unic de rezoluție (A8-0393/2017 - Roberto Gualtieri) (vot)
  5.14.Raport privind cetățenia UE în 2017: consolidarea drepturilor cetățenilor într-o Uniune a schimbărilor democratice (A8-0385/2017 - Beatriz Becerra Basterrechea) (vot)
  5.15.Către o strategie în domeniul comerțului digital (A8-0384/2017 - Marietje Schaake) (vot)
 6.Explicații privind votul
  6.1.Modificări ale mai multor regulamente din domeniul agriculturii și dezvoltării rurale (A8-0380/2017 - Albert Deß)
  6.2.Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS): menținerea actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile din sectorul aviației și în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling)
  6.3.Prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții (A8-0198/2017 - Udo Bullmann, José Manuel Fernandes)
  6.4.Raport privind cetățenia UE în 2017: consolidarea drepturilor cetățenilor într-o Uniune a schimbărilor democratice (A8-0385/2017 - Beatriz Becerra Basterrechea)
  6.5.Către o strategie în domeniul comerțului digital (A8-0384/2017 - Marietje Schaake)
 7.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 8.Reluarea şedinţei
 9.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 10.Situația din Afganistan (dezbatere)
 11.Situația populației Rohingya (dezbatere)
 12.Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune - Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune - Cooperarea structurată permanentă (PESCO) - deschiderea unui nou capitol al politicii europene de securitate și apărare (dezbatere)
 13.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 14.Acordul nuclear cu Iranul (dezbatere)
 15.Anunțul președintelui SUA, Donald Trump, privind recunoașterea Ierusalimului drept capitală a Israelului (dezbatere)
 16.Situația migranților în Libia (dezbatere)
 17.Raportul anual pe 2016 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință (dezbatere)
 18.Hong Kong-ul, la 20 de ani după ce a fost retrocedat (dezbatere)
 19.Obiecțiune la un act de punere în aplicare: Utilizarea de acid fosforic, fosfați, di-, tri- și polifosfați (E 338-452) în frigăruile congelate pe țepușe metalice verticale (dezbatere)
 20.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 21.Ridicarea ședinței
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (1136 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (5311 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate