Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Utorok, 12. decembra 2017 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Správa o vyšetrovaní prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov (rozprava)
 3.Zloženie výborov: pozri zápisnicu
 4.Predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície (rozprava)
 5.Hlasovanie
  5.1.Udržateľné riadenie vonkajších rybárskych flotíl (A8-0374/2017 - Linnéa Engström) (hlasovanie)
  5.2.Pozmeňujúce návrhy k rôznym nariadeniam v oblasti rozvoja poľnohospodárstva a vidieka (A8-0380/2017 - Albert Deß) (hlasovanie)
  5.3.Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS): pokračovanie súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a príprava na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling) (hlasovanie)
  5.4.Predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície (A8-0198/2017 - Udo Bullmann, José Manuel Fernandes) (hlasovanie)
  5.5.Pravidlá výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľné na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov (A8-0378/2017 - Tiemo Wölken) (hlasovanie)
  5.6.Žiadosť o ochranu výsad a imunít Eleonory Forenzovej (A8-0398/2017 - Gilles Lebreton) (hlasovanie)
  5.7.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Ingeborg Gräßleovej (A8-0397/2017 - Jean-Marie Cavada) (hlasovanie)
  5.8.Dovozné clá na dovoz určitých výrobkov s pôvodom z USA (A8-0331/2017 - Jiří Maštálka) (hlasovanie)
  5.9.Dohody o leteckej doprave medzi EÚ a USA (A8-0376/2017 - Theresa Griffin) (hlasovanie)
  5.10.Dohoda medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o prepojení ich systémov obchodovania s emisiami skleníkových plynov (A8-0386/2017 - Christofer Fjellner) (hlasovanie)
  5.11.Dohoda o posilnenom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Kazachstanom (súhlas) (A8-0325/2017 - Liisa Jaakonsaari) (hlasovanie)
  5.12.Posilnená dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Kazachstanom (uznesenie) (A8-0335/2017 - Liisa Jaakonsaari) (hlasovanie)
  5.13.Obnovenie mandátu predsedníčky Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (A8-0393/2017 - Roberto Gualtieri) (hlasovanie)
  5.14.Správa o občianstve EÚ za rok 2017: Posilnenie práv občanov v Únii demokratickej zmeny (A8-0385/2017 - Beatriz Becerra Basterrechea) (hlasovanie)
  5.15.Smerom k stratégii digitálneho obchodu (A8-0384/2017 - Marietje Schaake) (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
  6.1.Pozmeňujúce návrhy k rôznym nariadeniam v oblasti rozvoja poľnohospodárstva a vidieka (A8-0380/2017 - Albert Deß)
  6.2.Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS): pokračovanie súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a príprava na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling)
  6.3.Predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície (A8-0198/2017 - Udo Bullmann, José Manuel Fernandes)
  6.4.Správa o občianstve EÚ za rok 2017: Posilnenie práv občanov v Únii demokratickej zmeny (A8-0385/2017 - Beatriz Becerra Basterrechea)
  6.5.Smerom k stratégii digitálneho obchodu (A8-0384/2017 - Marietje Schaake)
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 8.Pokračovanie prerušeného rokovania
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 10.Situácia v Afganistane (rozprava)
 11.Situácia Rohingov (rozprava)
 12.Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky - Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky - Stála štruktúrovaná spolupráca (PESCO) – otvorenie novej kapitoly v európskej bezpečnostnej a obrannej politike (rozprava)
 13.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 14.Dohoda o iránskom jadrovom programe (rozprava)
 15.Oznámenie prezidenta USA Trumpa o uznaní Jeruzalema za hlavné mesto Izraela (rozprava)
 16.Situácia migrantov v Líbyi (rozprava)
 17.Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2016 a politika EÚ v tejto oblasti (rozprava)
 18.Hongkong: 20 rokov po odovzdaní (rozprava)
 19.Námietka proti vykonávaciemu aktu: Používanie kyseliny fosforečnej – fosforečnanov – di-, tri- a polyfosforečnanov (E 338 – 452) v mrazenom mäse na vertikálnom ražni v tvare homole (rozprava)
 20.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 21.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (1136 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (5311 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia