Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Torek, 12. december 2017 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Poročilo o preiskavi pranja denarja, izogibanja davkom in davčne utaje (razprava)
 3.Sestava odborov: gl. zapisnik
 4.Podaljšanje Evropskega sklada za strateške naložbe (razprava)
 5.Čas glasovanja
  5.1.Trajnostno upravljanje zunanjih ribiških flot (A8-0374/2017 - Linnéa Engström) (glasovanje)
  5.2.Predlogi sprememb k različnim uredbam na področju kmetijstva in razvoja podeželja (A8-0380/2017 - Albert Deß) (glasovanje)
  5.3.Sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS): ohranjanje obstoječih omejitev področja uporabe za letalske dejavnosti in priprave na izvajanje globalnega tržnega ukrepa po letu 2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling) (glasovanje)
  5.4.Podaljšanje Evropskega sklada za strateške naložbe (A8-0198/2017 - Udo Bullmann, José Manuel Fernandes) (glasovanje)
  5.5.Pravila glede uveljavljanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose radiodifuzijskih hiš in retransmisije televizijskih ter radijskih programov (A8-0378/2017 - Tiemo Wölken) (glasovanje)
  5.6.Zahteva za zaščito privilegijev in imunitete Eleonore Forenza (A8-0398/2017 - Gilles Lebreton) (glasovanje)
  5.7.Zahteva za odvzem imunitete Ingeborg Gräßle (A8-0397/2017 - Jean-Marie Cavada) (glasovanje)
  5.8.Carine za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz ZDA (A8-0331/2017 - Jiří Maštálka) (glasovanje)
  5.9.Sporazum o zračnem prometu med EU in ZDA (A8-0376/2017 - Theresa Griffin) (glasovanje)
  5.10.Sporazum med EU in Švico o povezavi njunih sistemov trgovanja z emisijami toplogrednih plinov (A8-0386/2017 - Christofer Fjellner) (glasovanje)
  5.11.Sporazum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med EU in Kazahstanom (odobritev) (A8-0325/2017 - Liisa Jaakonsaari) (glasovanje)
  5.12.Sporazum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med EU in Kazahstanom (resolucija) (A8-0335/2017 - Liisa Jaakonsaari) (glasovanje)
  5.13.Podaljšanje mandata predsednice Enotnega odbora za reševanje (A8-0393/2017 - Roberto Gualtieri) (glasovanje)
  5.14.Poročilo o državljanstvu EU iz leta 2017: krepitev pravic državljanov v Uniji demokratičnih sprememb (A8-0385/2017 - Beatriz Becerra Basterrechea) (glasovanje)
  5.15.Digitalni trgovinski strategiji naproti (A8-0384/2017 - Marietje Schaake) (glasovanje)
 6.Obrazložitev glasovanja
  6.1.Predlogi sprememb k različnim uredbam na področju kmetijstva in razvoja podeželja (A8-0380/2017 - Albert Deß)
  6.2.Sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS): ohranjanje obstoječih omejitev področja uporabe za letalske dejavnosti in priprave na izvajanje globalnega tržnega ukrepa po letu 2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling)
  6.3.Podaljšanje Evropskega sklada za strateške naložbe (A8-0198/2017 - Udo Bullmann, José Manuel Fernandes)
  6.4.Poročilo o državljanstvu EU iz leta 2017: krepitev pravic državljanov v Uniji demokratičnih sprememb (A8-0385/2017 - Beatriz Becerra Basterrechea)
  6.5.Digitalni trgovinski strategiji naproti (A8-0384/2017 - Marietje Schaake)
 7.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 8.Nadaljevanje seje
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 10.Razmere v Afganistanu (razprava)
 11.Položaj Rohingejcev (razprava)
 12.Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike - Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike - Stalno strukturirano sodelovanje - odprtje novega poglavja v evropski varnostni in obrambni politiki (razprava)
 13.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 14.Jedrski dogovor z Iranom (razprava)
 15.Odločitev predsednika ZDA Trumpa o priznanju Jeruzalema kot prestolnice Izraela (razprava)
 16.Položaj migrantov v Libiji (razprava)
 17.Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2016 in politiki EU na tem področju (razprava)
 18.Hongkong, 20 let po predaji (razprava)
 19.Nasprotovanje delegiranemu aktu: Uporaba fosforjeve kisline – fosfatov – di-, tri- in polifosfatov (E 338–452) v zamrznjenih mesnih nabodalih za vertikalno pečenje (razprava)
 20.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 21.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (1136 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (5311 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov