Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 12 december 2017 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Undersökningen av penningtvätt, skatteflykt och skatteundandragande (debatt)
 3.Utskottens sammansättning: se protokollet
 4.Förlängning av löptiden för Europeiska fonden för strategiska investeringar (debatt)
 5.Omröstning
  5.1.Hållbar förvaltning av externa fiskeflottor (A8-0374/2017 - Linnéa Engström) (omröstning)
  5.2.Ändringar av vissa förordningar på jordbruks- och landsbygdsutvecklingsområdet (A8-0380/2017 - Albert Deß) (omröstning)
  5.3.EU:s utsläppshandelssystem: förlängning av nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förberedelse för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling) (omröstning)
  5.4.Förlängning av löptiden för Europeiska fonden för strategiska investeringar (A8-0198/2017 - Udo Bullmann, José Manuel Fernandes) (omröstning)
  5.5.Bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av programföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram (A8-0378/2017 - Tiemo Wölken) (omröstning)
  5.6.Begäran om fastställelse av Eleonora Forenzas immunitet och privilegier (A8-0398/2017 - Gilles Lebreton) (omröstning)
  5.7.Begäran om upphävande av Ingeborg Gräßles immunitet (A8-0397/2017 - Jean-Marie Cavada) (omröstning)
  5.8.Tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i USA (A8-0331/2017 - Jiří Maštálka) (omröstning)
  5.9.Avtal mellan EU och Förenta staterna om lufttransporter (A8-0376/2017 - Theresa Griffin) (omröstning)
  5.10.Avtal mellan EU och Schweiz om sammankoppling av deras utsläppshandelssystem för växthusgaser (A8-0386/2017 - Christofer Fjellner) (omröstning)
  5.11.Fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Kazakstan (godkännande) (A8-0325/2017 - Liisa Jaakonsaari) (omröstning)
  5.12.Fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Kazakstan (resolution) (A8-0335/2017 - Liisa Jaakonsaari) (omröstning)
  5.13.Förlängning av mandattiden för gemensamma resolutionsnämndens ordförande (A8-0393/2017 - Roberto Gualtieri) (omröstning)
  5.14.Rapporten om EU-medborgarskapet 2017: Stärka medborgarnas rättigheter i en union av demokratisk förändring (A8-0385/2017 - Beatriz Becerra Basterrechea) (omröstning)
  5.15.En digital handelsstrategi (A8-0384/2017 - Marietje Schaake) (omröstning)
 6.Röstförklaringar
  6.1.Ändringar av vissa förordningar på jordbruks- och landsbygdsutvecklingsområdet (A8-0380/2017 - Albert Deß)
  6.2.EU:s utsläppshandelssystem: förlängning av nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förberedelse för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling)
  6.3.Förlängning av löptiden för Europeiska fonden för strategiska investeringar (A8-0198/2017 - Udo Bullmann, José Manuel Fernandes)
  6.4.Rapporten om EU-medborgarskapet 2017: Stärka medborgarnas rättigheter i en union av demokratisk förändring (A8-0385/2017 - Beatriz Becerra Basterrechea)
  6.5.En digital handelsstrategi (A8-0384/2017 - Marietje Schaake)
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 10.Situationen i Afghanistan (debatt)
 11.Situationen för rohingyafolket (debatt)
 12.Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken - Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken - Permanent strukturerat samarbete (PESCO) – ett nytt kapitel i Europas säkerhets- och försvarspolitik (debatt)
 13.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 14.Kärnteknikavtalet med Iran (debatt)
 15.USA:s president Trumps erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad (debatt)
 16.Situationen för migranter i Libyen (debatt)
 17.Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2016 och EU:s politik på området (debatt)
 18.Hongkong 20 år efter överlämnandet (debatt)
 19.Invändning mot en genomförandeakt: Användning av fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater (E 338–452) i frysta vertikala köttspett (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 21.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (1136 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (5311 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy