Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2964(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0676/2017

Συζήτηση :

PV 13/12/2017 - 8
CRE 13/12/2017 - 8

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2017 - 13.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

14.1. Πρόοδος των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο (B8-0676/2017, B8-0677/2017)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Mr President, yesterday a spokesman for the European Commission said that the phase one agreement between the UK and the rest of the European Union was not legally binding. It was, as he put it, a gentleman’s agreement. But when the UK’s Brexit Secretary, David Davis, said exactly the same thing, this House exploded in one of those moments of gibbering rage that we occasionally get, even putting an attack on him into the resolution on which we have just voted.

It is a pity because we ought to be approaching these talks in a spirit of seeking mutually beneficial outcomes. You rarely hear a speech by the British Prime Minister in which she does not look forward to a warm and close partnership with the EU and wish our neighbours every success. That is, of course, a great interest of ours. We want the EU 27 to be stable and prosperous, but it would be a very sad thing if that lack of reciprocal goodwill were to lead to a suboptimal outcome. Your prosperity will matter to the UK in all situations. We want to have wealthy customers next door. Presumably the same logic applies both ways round.

 
  
MPphoto
 

  Jasenko Selimovic (ALDE). – Mr President, I welcome the results of the negotiations on Brexit, simply because we need clarity on this. However, we still don’t know what it means. Will the commitments made on Northern Ireland be upheld in practice? Will Northern Ireland become collateral damage in the Brexit negotiations? Will my son be able to reside, educate himself and get a good career in the UK if he marries somebody from Northern Ireland?

The signals from the British Government have been clearly confusing. Mr Davis said yesterday that the agreement is not a legally enforceable thing. Sorry, but what does that mean? We need time to stop this confusion: the UK Government must stick to its commitments and translate them into legally binding text. We are worried about peace in Northern Ireland and that must be valued higher than the internal power struggle in the British Government.

 
  
MPphoto
 

  Jan Zahradil (ECR). – Pane předsedající, já jsem tuto zprávu nepodpořil, zdržel jsem se a hned vám vysvětlím proč. Nejde jenom o to, že Evropský parlament se už podruhé v krátké době zabývá tímto tématem, a mně to připadá poněkud nadbytečné. Ale z celé řady těch pozměňovacích návrhů mám pocit, že ani tak nejsou vedeny dobrou vůlí věci pomoci, jako spíš zlou vůlí věc komplikovat. Říkám to s plnou odpovědností jako člen tohoto sboru. Já se skutečně domnívám, že v některých případech tady vítězí ideologie nad rozumným přístupem, nad věcným přístupem.

Ono to koneckonců začalo už nominováním pana Verhofstadta hlavním vyjednavačem za Evropský parlament, protože to je osoba, která rozhodně není politicky neutrální. Já se velmi obávám, že v závěrečných fázích toho vyjednávání tady budou pokusy Evropského parlamentu do toho ještě, jak říkáme v České republice, nasypat písek. Varuji před tím a zprávy tohoto typu já podpořit opravdu nemohu.

 
  
MPphoto
 

  Момчил Неков (S&D). – Г-н Председател, изключително важно е бързо да бъдат изградени стабилни отношения с Обединеното кралство в момента, в който държавата вече не е член на Европейския съюз. Това е в интерес на всички европейски граждани, сред които са и българите, живеещи във Великобритания.

Изключително необходимо е постигането на споразумение за бъдещите отношения и гладкото му влизане в сила на 30 март 2019 г. Включването на член 59 към общия доклад, изготвен на 8 декември, съобразно който Великобритания ще допринася и участва в изпълнението на годишните бюджети на Европейския съюз за 2019 г. и 2020 г., е положителен знак. Това дава спокойствие на европейските граждани, сред които са и европейските производители и земеделци, че няма да има прекъсване и сътресение във вече поетите ангажименти и плащания в рамките на тази многогодишна финансова рамка.

Без споразумение редица европейски производствени сектори ще усетят силен икономически натиск, който произтича както от международните споразумения с вносна квота към Европейския съюз, така и от вътрешното свръхпроизводство и стоки, планувани за Великобритания, за които ще трябва да търсят нови пазари в рамките на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). – Pane předsedající, já jsem podpořil tuto zprávu. Považuji za správné, že Evropský parlament se kontinuálně zabývá otázkou brexitu, protože jsme klíčovým orgánem pro rozhodování o konečném uspořádání vztahů mezi Evropskou unií a Velkou Británií.

Patřím k těm, kteří prosazují pragmatismus při dojednávání budoucích vztahů s Velkou Británií a odstranění ideologických nálepek a osobních antipatií. Jsem rád, že to vypadá tak, že první fáze brexitu snad je domluvena, to znamená věci, které se týkaly občanů Evropské unie ve Velké Británii a závazků Velké Británie vůči Evropské unii. Teď nastává doba pro to, abychom řešili naše budoucí vztahy. Osobně podporuji co nejlepší spolupráci, protože podle mého názoru je výhodná pro evropský obchod. Jsem z České republiky, pro český byznys je důležité vyvážet dále do Velké Británie a jakékoliv překážky bych já osobně nepodpořil.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). – Mr President, I welcome the EU-UK deal as a good basis to move ahead. As the clock is ticking, it is important to break the deadlock. Congratulations and full support to the EU negotiator Michel Barnier. An agreement is an agreement. The commitment must now be cast in stone, but polarisation and lack of clarity in the UK is hampering the process. We need to know what Downing Street wants.

It is most important that EU citizens’ right to live, study, work and unite with their families in the UK must be turned into law after Brexit. I also fully support Irish people in ensuring continued free movement between the Republic of Ireland and Northern Ireland. I just do not see how to avoid a hard border when the UK leaves the single market. The Treaty principles are non-negotiable. The internal market with its freedom is indivisible. The time has come to tell the truth about the consequences of leaving the single market. Even the best free-trade agreement is a setback compared to single market benefits. There is no soft Brexit, and I conclude: only damage control. Now negotiations should proceed with calm, focusing on the long-term interests of the people of the UK and of the EU.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). – Mr President, it is rather with more relief than pleasure that we can say sufficient progress has been made on the Brexit negotiations. I fully supported this resolution, because it means we can move forward and in the new year we will face discussions on the transition phase and on a future partnership with the United Kingdom.

As has been said here in this House, we all want a good relationship going into the future with our UK neighbours and partners, but I will repeat my concerns around the ultimate solution to the Irish border question. Today, the United Kingdom is part of the single market and customs union and the situation on the border is invisible, as we want it to continue. It would be the best solution to the conundrum if the United Kingdom would remain in the single market and the customs union, although we know that if that is not the case they will still have to come forward with very unique solutions to solve this conundrum.

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D). – Elnök Úr! Szavazatommal sajnos nem támogattam a brexit- tárgyalások helyzetét értékelő, és az európai uniós pozíciókkal kapcsolatos jelenlegi parlamenti álláspontot rögzítő jelentés elfogadását. A brexit kérdéskörének megítélésében mindenkor kiindulópontnak tekintem, hogy ezt az európai építkezést feleslegesen akadályozó, minden szereplő számára káros helyzetet, egy brit jobboldali kormány felelőtlen politikai taktikázása idézte elő.

Ebben a helyzetben önmagában üdvözlöm, hogy a jelentés szerint a tárgyalások mostani szakaszának végére megszületett a továbblépéshez szükséges elvi egyetértés, három lényeges keretfeltétel. Tehát az állampolgárok kölcsönös jogállása, a pénzügyi rendezés, valamint az északír határ tekintetében, és ez a következő Európai Tanács jóváhagyására vár. Konkrétumok, kellő mennyiségű konkrétumok hiányában azonban mindezt nem tartom elégségesnek.

 
  
MPphoto
 

  Deirdre Clune (PPE). – Mr President, I supported the resolution today and I was happy to do so. I am pleased that we have reached a point where we can now say, as a Parliament, that sufficient progress has been made in Phase 1 and we can move on to Phase 2. I want to thank Michel Barnier in particular and his team, and Mr Verhofstadt and his team here in the Parliament, for their particular attention to the Irish question, the Good Friday Agreement, the need to ensure that no border would be put in place on the island of Ireland. That was very important and the efforts that they made to understand that issue are to be commended and are well-recognised where I come from; we thank them for that.

What has been stated now is that the status quo will remain on the island of Ireland, that the freedom of the movement that is there between two communities will continue, that trade will continue unimpeded, and that this is very important and will remain for the future agreement, whatever that may be, between the United Kingdom and the European Union.

 
  
MPphoto
 

  Matt Carthy (GUE/NGL). – Mr President, after six months of negotiations, the British have finally put their signature to something that recognises that different arrangements need to be put in place for the north of Ireland – a form of special status, if you like – but they are already going back on it. I am pleased that this resolution calls them out on that, but we need to be very vigilant – that is the European Parliament, the EU negotiators and the Irish Government. We all need to make sure that there is no going back on the commitments of last week’s communiqué.

The north of our country cannot be pushed back or placed under the yoke of British self—interest once more. This resolution gives us the means to ensure that this does not happen. It gives us the means to protect the Good Friday Agreement, including trade and open borders, as well as rights and equality. We are not there yet; we have not achieved the full outworkings of ensuring that all of Ireland remains together within all the EU frameworks yet. The agreement provides the scope to achieve that. We must redouble our efforts if we are going to get to that essential position.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Panie i panowie, mamy godz. 14.38 i 49 sekund, o godz. 14.45 będziemy musieli udostępnić salę. Przykro mi to powiedzieć, ale niestety nie będę w stanie pozwolić wypowiedzieć się mówcom w punkcie drugim. Po prostu nie starczy nam czasu.

 
  
MPphoto
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI). – Κύριε Πρόεδρε, η μόνη ασφαλής διαπίστωση των διαπραγματεύσεων που αφορούν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση όσο και το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων αμφότερων είναι πως η διεθνής πολιτική ασκείται κυνικά και ετεροβαρώς πέρα από τις πραγματικές ανάγκες και προκλήσεις των πολιτών αλλά αντιθέτως προτάσσοντας το ιδιοτελές όφελος ορισμένων κρατών. Ειδικά στα θέματα του προϋπολογισμού, η Γερμανία, η Αυστρία, η Ολλανδία, η Σουηδία και η Δανία το γνωρίζουν καλώς, καθώς μειώνουν τις καθαρές συνεισφορές τους με ad hoc συμφωνίες πέρα από τα ισχύοντα.

Το σταυροδρόμι είναι προφανές: Η Ένωση είτε θα συνεχίσει τη νυν τιμωρητική επιβολή με αυθαίρετα και μονομερή κριτήρια μέχρι τον πλήρη εκφυλισμό της είτε θα εφαρμόσει τις συνθήκες περί αναλογικής επικούρησης των κρατών μελών στα πλαίσια της συνεργασίας και της αλληλεγγύης. Καταψηφίζω την πρόταση ψηφίσματος, καθόσον προβάλλει τα προβλήματα και τις υπαρξιακές ανησυχίες της Ένωσης στις επιλογές που καλείται να διαχειριστεί το Ηνωμένο Βασίλειο, αγνοώντας το παράδοξο της υπονόμευσης κυρίαρχων αποφάσεων μιας δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης από διορισμένους τεχνοκράτες.

 
  
MPphoto
 

  Morten Messerschmidt (ECR). – Hr. formand! Jeg synes, det efterhånden står stadig klarere, at for EU er Brexit i virkeligheden en kærkommen lejlighed til, at der er fokus på noget andet end alle de institutionelle problemer, som EU selv har: med den ikke-bevogtede grænse, med illegal indvandring, med euroen, der ikke fungerer, og den dermed følgende økonomiske recession især i Sydeuropa. Alle de problemer, som indtil Brexit optog europæerne, der i dag mest af alt ser på forhandlingerne mellem EU og Storbritannien.

Men der er grund til at minde Kommissionen og alle andre herinde om, at Brexit om kort tid er en realitet. Storbritannien skal nok klare sig. Vi taler om et af de mest centralt placerede og historisk stærkeste lande i verdenshistorien. Det store spørgsmål er, hvordan EU vil klare sig, når disen letter, og man stadig sidder med alle de problemer, som i øjeblikket er skjult af forhandlingerne, men som borgerne bekymrer sig om. Det vil være sandhedens øjeblik for EU.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE). – Panie Przewodniczący! Ponad 3 miliony obywateli Unii Europejskiej mieszkających w Wielkiej Brytanii śledziło z ogromnym zainteresowaniem i zaniepokojeniem negocjacje pomiędzy Komisją Europejską a Zjednoczonym Królestwem w sprawie ich praw oraz praw członków ich rodzin po brexicie. Wydaje się, że postęp w tym zakresie został poczyniony, ale obywatele Unii wciąż czują się zagrożeni.

Niestety władze Wielkiej Brytanii wydają się podchodzić do porozumienia z rezerwą, dlatego Parlament Europejski musi jasno podkreślić, że respektowanie wszystkich uzgodnień jest kluczowe. Obywatele Unii powinni zachować wszelkie przysługujące im prawa i fakt ten powinien podlegać ochronie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

W rezolucji Parlament Europejski wzywa Wielką Brytanię, by nabyte prawa dotyczyły nie tylko obywateli Unii Europejskiej już mieszkających w Wielkiej Brytanii i obecnych ich partnerów, ale też i przyszłości. Bardzo ważne jest, by została zawarta darmowa procedura deklaracyjna dla obywateli Unii Europejskiej, którzy chcieliby dochodzić swych praw, na przykład jeden wspólny formularz dla całej rodziny. To są warunki konieczne, dlatego też z ogromnym przekonaniem poparłam rezolucję Parlamentu w tej kwestii.

 
  
MPphoto
 

  John Howarth (S&D). – Mr President, I voted for the resolution on the Brexit negotiations with a heavy heart, in the knowledge that it is the wrong solution for the United Kingdom. But the question before this House is whether or not the negotiations have made sufficient progress, and unlike October – when there was no joint agreement to vote on – it is clear that progress has been made, but sufficient progress means just that: not a conclusion.

While I welcome what has been achieved on citizens’ rights, not least for the unborn grandchildren that I may have, who won’t be English or German or Scottish or Irish or even Geordie or Schwaben in their identity; they will be European. We have made a start for those people, but there is much more to be done. And to those who write to me constantly on this issue, I say: don’t give up. Lobby your MPs at Westminster, and make sure that you have a meaningful vote and they have a meaningful vote on the final deal.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Pane předsedající, já jsem toto usnesení podpořil. Musím říci, že rozhodnutí britských voličů jsem vnímal jako velmi nešťastné pro budoucnost našeho společného kontinentu. Nicméně je nutno jej respektovat. Pro mě je důležité, že Evropský parlament se touto situací opakovaně zabývá. My musíme dávat na vědomí, jaká je pozice Evropského parlamentu, protože on je v závěru toho procesu nepřehlasovatelný. Takže na rozdíl od svého ctěného kolegy pana Zahradila si myslím, že je důležité, abychom se tím intenzivně zabývali.

Z toho důvodu také vítám dohodu, která byla učiněna, protože dává alespoň jakýsi základ do té nejistoty, ve které jsme se doposud ocitali. Vlastně kdo nehlasoval pro tu zprávu, tak do jisté míry přispívá dále k té nejistotě. Já jsem se nechtěl do tohoto zástupu zařadit, a proto jsem ji podpořil, i když se mi na těch parametrech té dohody také něco nelíbí. Ale pokud se nedobereme k nějaké dohodě konečné, tak to bude opravdu velká katastrofa.

 
  
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. – Niniejszym zamykam wyjaśnienia dotyczące głosowania.

(Wyjaśnienia dotyczące głosowania będą kontynuowane na jutrzejszym posiedzeniu plenarnym w czwartek 14 grudnia 2017 r.)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου