Index 
 Previous 
 Next 
 Full text 
Verbatim report of proceedings
Wednesday, 13 December 2017 - Strasbourg Revised edition

14. Explanations of vote
Video of the speeches
Minutes
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Kolejnym punktem porządku dnia są wyjaśnienia dotyczące głosowania.

 
Legal notice - Privacy policy