Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

19. Υλοποίηση του Κοινωνικού Πυλώνα (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 

  Presidente. – L'ordine del giorno reca la discussione sulle dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del pilastro sociale (2017/2974(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Matti Maasikas, President-in-Office of the Council. – Mr President, honourable Members, Commissioner, to start with let me thank you for the opportunity to intervene here today on the European Pillar of Social Rights. The pillar has rightly attracted a very high level of attention.

On 17 November at the Social Summit for Fair Jobs and Growth in Gothenburg, our three institutions – the European Parliament, the Council and the Commission – proclaimed the 20 rights and principles of the social pillar. The purpose of the pillar is to serve as a guide towards more efficient social and employment outcomes while taking into due account different socio-economic environments and the diversity of national systems.

The tools for delivering on the pillar are in the hands of the Member States, the social partners, civil society and the EU institutions. We must respect national competences, as well as the diversity that exists in Europe. We must all do our utmost to make the pillar a reality for our citizens.

This is our shared political commitment and responsibility. The pillar sets the framework for various legislative and non-legislative initiatives, including the first legislative proposal on work-life balance, which is currently under discussion in the Parliament and in the Council.

The Council is also looking forward to working with you on the proposal to revise the Written Statement Directive. Further initiatives are included in the 2018 Commission Work Programme, more specifically the social fairness package with proposals on a European Labour Authority, access to social protection for atypical workers and a European social security number.

As far as the implementation of the pillar is concerned, another very important instrument is the European Semester for economic policy coordination. The European Pillar of Social Rights also ties in with the discussion on the social dimension of Europe taking place in the framework of the broader debate on the future of Europe.

During the Estonian Presidency, the Council adopted political commitments to reduce gender segregation in education and employment to facilitate independent living and to respond to the ongoing changes in the world of work. We also reached a general approach on the European accessibility act.

I would like to thank the European Parliament for its strong commitment to a more social Europe. Your strong impetus helped to make the social pillar happen. We all agree on these principles, it is now time to put our values into practice. We look forward to working together as co-legislators in an endeavour to promote the social dimension, hand-in-hand with further deepening of economic convergence, implementing and enforcing the single market in all its dimensions by June 2018, just as our Heads of State or Government have repeatedly called for.

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Member of the Commission. – Mr President, on 17 November in Gothenburg, the three European political institutions proclaimed our European Pillar of Social Rights at the first social summit in 20 years. This proclamation is a unifying message to our citizens and to the world. In Europe, we share important social values and we stand ready to defend a shared vision for a fair society now and in the future.

The European Parliament had indeed a major role in shaping the Pillar, and I would like to thank the President of the Parliament, the Committee on Employment and Social Affairs (EMPL), the President of the EMPL Committee and the rapporteur Ms Rodrigues and the shadow rapporteur Mr Tom Vandenkendelaere and the shadow rapporteurs of the other groups for their steering role and political commitment to the Pillar ahead of the Gothenburg summit.

The Pillar is our chance to reconnect Europe with its citizens. As the Commission President rightly said, if we want to be credible, we have to deliver. The time has come to make sure that the Pillar’s rights and principles are effectively guiding our actions at European, national, regional and local level. The Pillar is essentially a joint endeavour. Its implementation should entail full respect of subsidiarity and the division of competences within the Union, as well as of the role of the social partners in delivering employment policies in Member States. This is the message that I have just sent to all Ministers, social partners and all the stakeholders.

I strongly encourage Member States to continue their efforts to make the Pillar a reality on the ground, in close cooperation with the social partners and the civil society at large. We, from our side, will make full use of the European Semester. The European Semester will be the key instrument to steer the process of social convergence every year, and we are starting now. The 2018 Annual Growth Survey already makes clear that the Semester will be key for delivering the Pillar. The joint employment report includes the new social scoreboard to monitor areas covered by the Pillar, such as the share of school leavers, the youth unemployment rate or the impact of social transfers on poverty reduction. The employment guidelines – as you know, the legal basis for the country specific recommendations – have been aligned with the principles of the Pillar. We will now bring this forward in our bilateral contacts with Member States within the framework of the Semester, where we will identify together the main challenges.

The Commission is already doing its part to translate the Pillar into concrete initiatives. We proposed an initiative on work-life balance, and I welcome the Estonian Presidency’s efforts to make progress on our proposal, and I count on you to deliver on this important file within the mandate of this Parliament. As the social partners could not agree to start negotiations for an autonomous social partner agreement, next week we will present a proposal on the revision of the Written Statement Directive. The aim of this proposal is to increase the rights for the most vulnerable workers. We want to ensure clarity for workers and employers on their contractual relationship, irrespective of the type of the contract. We are also working on a social fairness package, to be launched on 7 March 2018. This social fairness package will include a proposal for a European labour authority and one on a European social security number, to ensure that European Union rules on labour mobility are enforced in a fair, simple and effective way. It will also comprise an initiative on improving the access to social protection of people employed on non-standard contracts and in various forms of self-employment.

To achieve our aims, we also need a budget. The negotiations on the financial programming after 2020 are crucial. The European Pillar of Social Rights should be a compass to guide us also in these negotiations. We count on the support of the Parliament for working in this direction and to make the social dimension of Europe visible also in the next Multiannual Financial framework (MFF). We can only build a fair and a more social Europe by working together. Our common goal is to improve the life chances of every European. I count on you to help deliver on all our legislative initiatives that are implementing the Pillar, and I count on all Members of this House to be ambassadors of the Pillar, and to tell your constituents that the European Union stands up for the rights of its citizens.

 
  
MPphoto
 

  Tom Vandenkendelaere, namens de PPE-Fractie. – Op 17 november werd in Göteborg op de sociale top de Europese pijler voor sociale rechten ondertekend. Met die 20 principes wordt een basis gelegd om zowel op het Europese niveau als op het lidstaatniveau een aantal basisspelregels uit te werken. Tegelijk is er ook een sterk signaal gegeven dat het Europese verhaal niet enkel over de economie gaat, maar ook over het sociale, dat we op beide vlakken vooruit moeten gaan.

En dat is nodig. De opkomst van digitale platformen en de economische revolutie die ermee gepaard gaat, haalt alle vaststaande principes van onze arbeidsmarkt onderuit. Er ontstaan nieuwe vormen van werk. Oude jobs, zoals de man of de vrouw aan de kassa in de winkel, gaan op termijn verdwijnen en nieuwe jobs, zoals de Deliveroo- fietskoerier, komen in de plaats. Onze sociale zekerheid en ons arbeidsmarktbeleid moeten zich echt daaraan aanpassen. De kernvraag is daarbij eigenlijk heel erg simpel: wie zal die mensen beschermen? Mijn antwoord is duidelijk: dan moeten wij doen. Dat moet Europa doen en dat moet ook het Europees Parlement kunnen doen.

We moeten ons daarbij niet alleen concentreren op eerlijke concurrentie, zoals we doen bij het misbruik van gedetacheerde werknemers. We moeten ons ook afvragen wat de nieuwe arbeidsmarkt zal betekenen voor de Europese burger. Hoe zit het met de pensioenen, met sociale rechten, met de digitale geletterdheid? Dat is waar de sociale pijler ons de weg kan wijzen. Dat is precies de functie van de sociale pijler als kompas.

Ik sta achter de principes van die pijler: gelijke toegang tot de arbeidsmarkt, het recht op waardig ouder worden, het voorbereid zijn op digitale uitdagingen. Maar we moeten meer kunnen doen. We moeten het omzetten in praktische regels.

 
  
MPphoto
 

  Maria João Rodrigues, on behalf of the S&D Group. – Mr President, Social Europe is back in European debates and political initiative, and the proclamation of the Social Pillar is indeed a very important moment to make sure that the roadmap for the future of the European Union will be guided by this ambition to update our social dimension to cope with the new challenges. This is the level of ambition we should bear in mind. And we should have a second ambition, which is to make sure that all European citizens, wherever they live or work, in all Member States, can count on a powerful upward social and economic convergence, because we are still dealing with many inequalities, and without stronger cohesion there is no future for the European project.

Now, after the proclamation, the time for delivery has come, and let me be precise on the expectations from the S&D Group. We are now really focused on making sure that all people in employment, whatever the kind of job, can count on two very important things. One is a transparent and decent labour contract. This is particularly important for young people. The second thing is full access to social protection throughout the life cycle, and we believe these are two key pieces to building a welfare system for the 21st century. So we are now expecting the Commission to table a legislative initiative on this, now that the social partners could not come to an agreement. But let me also say that we believe that updating social standards and social law is not enough. We need to redirect social policies and economic policies, and that is why the European Semester is so important, because the European Semester must become a powerful process to coordinate these policies for upward convergence.

We appreciate the package presented by the Commission. It moves in this direction, but let me tell you that the big test will come when Member States are confronted with big macro-social imbalances and we need to correct the situation.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Trebesius, im Namen der ECR-Fraktion. – Herr Präsident! Die Kompetenz für die europäischen Arbeitsmärkte liegt aus gutem Grund bei den Nationalstaaten. Jeder Nationalstaat ist selbst dafür verantwortlich, welche sozialen Wohltaten er sich leisten kann und was er finanziell eben nicht stemmen kann. In der Eurozone gibt es deshalb auch das Verbot der Haftungsübernahme. Jeder Nationalstaat muss für die sozialen Wohltaten geradestehen, die er sich nicht hätte leisten dürfen. Mit der sozialen Säule, der geplanten Schaffung einer europäischen Arbeitsbehörde im ersten Halbjahr 2018, der europäischen Sozialversicherungsnummer und diversen weiteren legislativen Initiativen wird versucht, Arbeitsmarktkompetenzen auf die Unionsebene zu ziehen. So wird man die Grundlagen der Europäischen Verträge verändern, weil mit der Verantwortung für die Politik auch die Verantwortung für die Kosten auf die europäische Ebene verlagert wird. So wird das Prinzip der Eigenverantwortung unterwandert.

Weiterhin möchte man die Konvergenz, die wirtschaftliche Angleichung der Mitgliedstaaten durchsetzen, und zwar insbesondere innerhalb der Eurozone. Dazu braucht man Transfers zwischen den Mitgliedstaaten. Soziale Rechte sollen zum Recht auf Transfers führen. Diese Transfers werden für Konvergenz von oben sorgen, also das genaue Gegenteil von dem erreichen, was den Menschen zu Beginn des Eurosystems versprochen worden ist. Die fiskalisch verantwortlichen Länder sollen ihren relativen Wohlstand, sofern man davon sprechen kann, mit allen teilen.

Die Säule der sozialen Rechte ist nicht bloß ein Katalog von Ideen für die Nutzung durch die Mitgliedstaaten. Zwar sind die Anliegen, die in 20 Prinzipien vorgetragen werden, nicht rechtlich bindend, und die Umsetzung soll in die Verantwortung der nationalen Regierungen übertragen werden, aber aus der Wortwahl, der Betonung „Rechte“ und „Prinzipien“ können von Gerichten, eventuell auch vom Europäischen Gerichtshof, abgeleitet werden, dass sich hieraus tatsächlich Ansprüche ergeben.

Der EuGH hat bereits in anderen Fällen auf politische Dokumente dieser Art zurückgegriffen, um die Aufteilung von Kompetenzen zu beurteilen. Die EKR steht der sozialen Säule aus den genannten Gründen skeptisch gegenüber. Ein erhebliches Arbeits- und Sozialmodell der EU lehnen wir ab. Subsidiarität und Eigenverantwortung sind unsere Prinzipien, und sie waren früher auch mal die Prinzipien der EU.

 
  
MPphoto
 

  Enrique Calvet Chambon, au nom du groupe ALDE. – Monsieur le Président, c’est toujours un plaisir de débattre avec vous, Madame le Commissaire, et d’avoir l’honneur de vous parler, mais je continue en espagnol.

Se puede decir que, afortunadamente, el año 2017 es el año de lo social en el Parlamento Europeo y en las instituciones europeas. Por fin se ha dado uno cuenta de que no éramos un gabinete de rescates financieros y de política financiera, sino un instrumento para hacer ciudadanía europea y lo social tiene que jugar un papel primordial en este momento.

También es el año en que, conjuntamente, nace la lucha para las desigualdades y también ocurre algo muy importante, que es la introducción en el Semestre Europeo del aspecto social, el valor social, la medida de las desigualdades y el intento de corregirlas. Pero claro, queremos resultados. Queremos algo tangible, así que está muy bien que usted ya tenga puestas unas cosas en marcha y, desde luego, no hace falta que pida que les ayudemos y acompañemos. Les vamos a acompañar para desarrollar activamente esto pero también les vamos a exigir.

Yo creo que sería bueno que se realizara una priorización de los temas a desarrollar y un plan de acción —en vez de una cosa por aquí y otra por allá por muy importante que sea cada cual—, y eso con la idea —seamos serios como políticos— de preparar una nueva convención en la que la dimensión social tendrá que estar mucho menos sometida a la barrera de la subsidiariedad. Acaba usted de escuchar ahora mismo de dónde vienen los problemas. También le diría que, por supuesto, nunca debe impedirse la libre circulación de las personas, ni impedirse la libre competencia mediante la fijación de precios administrativos a cualquier factor. Pero, dentro de eso, cree usted ciudadanos con nosotros a través de la política social, pero para eso hace falta financiación solidaria.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Zimmer, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kommissarin!

Eine kurze Replik auf Frau Trebesius: Ich weiß nicht, ob Sie mit der gleichen Selbstsicherheit und mit der gleichen Arroganz gegenüber Obdachlosen und Hunderttausenden von armen Menschen in der Europäischen Union argumentieren können, dass die Europäische Union nach wie vor eine Union sein soll, in der zuerst die Interessen der Banken und der Wirtschaft bedient werden und in der uns das Gemeinsame – der Zusammenhalt der Union – überhaupt nicht mehr interessiert.

Sie haben eben dafür plädiert, dass wir die Solidarität zwischen den Menschen aufkündigen, dass es uns völlig egal ist, ob in Griechenland, in Portugal, in vielen Ländern Osteuropas die Menschen die Chance haben, eine Zukunftsperspektive zu bekommen, und dass sie uns nicht genauso wichtig sind, wie die Menschen in unseren eigenen Ländern, für die wir kämpfen, um sie aus einer sozialen Not herauszubringen.

Insofern möchte ich nur einen Punkt ansprechen, weil ich denke, wir drehen uns im Moment noch im Kreise und die Katze beißt sich in den Schwanz. Wenn jetzt entschieden worden ist, dass es eine Überführung des Fiskalpakts in EU-Recht geben wird, bedeutet das aus meiner Sicht keine Besserung unserer Situation und der Widersprüche, in denen wir uns befinden.

Solange die Prioritäten nach wie vor auch im Europäischen Semester darauf gerichtet sind, die Schuldengrenze nicht zu überschreiten, Eingriffe in die Haushaltsführung vorzunehmen und Kürzungen, gerade auch bei Sozial-, Bildungs- und Gesundheitsausgaben, zuzulassen, werden wir immer wieder in einen Konflikt kommen. Ich unterstütze alle Bemühungen, die dazu dienen, dass wir die Systeme der sozialen Sicherung in den Mitgliedstaaten stärken. Aber das wäre eben auch möglich mit konkreter Unterstützung der Europäischen Union. Da brauchen wir keine Verträge zu brechen, da brauchen wir keine Subsidiarität zu brechen, sondern da müssen wir unsere gemeinsame Verantwortung wahrnehmen. In diesem Sinne unterstütze ich Sie.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, dans la définition et la mise en œuvre de ces politiques et actions, l’Union européenne prend en compte les exigences liées à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé humaine. Tel est, chers collègues, le libellé de l’article 9 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Dans cette perspective, nous nous réjouissons qu’enfin, le socle européen de droits sociaux ait été officiellement validé par les chefs d’État ou de gouvernement européens. Si l’ensemble des droits énoncés dans ce document – droit à l’égalité, droit à l’éducation et à la santé, droit à un travail et à des revenus décents, droit à la protection sociale – était réalisé dans les faits, l’Union européenne aurait fait des progrès immenses sur le chemin d’une prospérité partagée. Mais voilà, ce catalogue de droits n’est à ce stade qu’une déclaration d’intention, et on ne voit pas encore se dégager, au sein de l’espace politique européen, une majorité pour le transformer en législation contraignante, condition nécessaire à ce que ces objectifs soient réalisés.

On l’a bien vu avec la stratégie «UE 2020» qui nous donnait l’objectif de réduire de 20 millions le nombre de pauvres en Europe et, à trois ans du terme, c’est-à-dire 2020, on peut tout au plus espérer que ce chiffre, après avoir augmenté de 6 millions, revienne à son niveau de 2010. La situation est clairement catastrophique au sein de la zone euro.

Alors, les bien-pensants me diront que la meilleure manière de garantir les droits sociaux est l’emploi. La Commission se réjouissait récemment que le taux de chômage soit de retour à son niveau d’avant la crise, mais à quel prix? À celui des temps partiels contraints, voire des contrats à 0 heure, à celui des salaires inférieurs au seuil de pauvreté ou à celui des exclusions massives? Même la Banque centrale européenne le reconnaît: le taux de sous-emploi, deux fois supérieur à celui du chômage, est la seule vraie mesure du phénomène. Si le travail sortait les gens de la pauvreté, nous n’aurions pas en Europe 21 millions de travailleurs pauvres.

Le nœud du problème est que, dans leur choix de politique économique, les majorités au pouvoir dans les États membres et au niveau européen vont totalement au rebours des exigences du socle de droits sociaux. De quoi parlons-nous? D’une part, des règles budgétaires complètement contre—productives et, d’autre part, de la concurrence fiscale et sociale entre les États membres, le tout agrémenté d’un affaiblissement de la négociation collective dans les États membres et couronné par des traités de libre-échange favorables aux multinationales.

Tout cela ne peut résulter que dans deux choses: d’une part, la compression des dépenses et investissements publics absolument indispensables à la garantie des droits sociaux et, d’autre part, celle des salaires, des conditions de travail et de la protection sociale – je conclus, Monsieur le Président. Sans la remise en question de ces choix politiques, nous n’aurons aucune chance, chers collègues, de réaliser et de faire du socle européen de droits sociaux une réalité, et c’est ce que nous attendons.

 
  
MPphoto
 

  Laura Agea, a nome del gruppo EFDD. – Signor Presidente, signora Commissario, onorevoli colleghi, era il 2015 quando, proprio in quest'Aula, Juncker, il Presidente della Commissione, presentò l'idea della creazione del pilastro sociale.

E il 17 novembre di due anni dopo, quindi dopo lunghi tempi di gestazione, in grande spolvero, in gran pompa magna, presso Göteborg abbiamo finalizzato la creazione di un contenitore, nulla di più. Un bel vaso che oggi, però, abbiamo il dovere di riempire con proposte concrete e misure efficaci. Uno strumento sicuramente importante, che deve garantire la giustizia sociale, deve garantire una speranza per tutti quei cittadini che oggi, all'interno dell'Unione europea, vedono sempre più bistrattati i propri diritti e le proprie tutele, da quelli essenziali, come la casa, come il cibo, come il vestiario, a quelli salariali, a quelli occupazionali.

Noi oggi abbiamo un importante impegno da assumere, che è quello di far diventare uno strumento, una base, veramente uno strumento solido, un vaso riempito di proposte concrete. La Commissione probabilmente ci fornirà la proposta di alcune direttive; quelle devono essere la base per dare risposte concrete.

L'Europa ci chiede speranza, ha sete di speranza, ha sete di giustizia sociale. Ecco, io credo che cominciare a mettere nero su bianco proposte legislative che diano una dimensione vera al bisogno di speranza sia un impegno. Già il Parlamento si è espresso rispetto alla necessità di creare questo pilastro che punti alla convergenza verso l'alto. Il documento sul quale abbiamo lavorato con la collega Rodríguez è fondamentale, e non mi stancherò mai di dire che ritengo che lo strumento del reddito minimo garantito europeo sia uno strumento efficace, che possa permettere ai milioni di cittadini che vivono in povertà ed esclusione sociale di poter avere garantita una vita dignitosa.

Io credo che la convergenza verso l'alto si faccia pensando che le regole non si applicano per alcuni e si interpretano per altri. Onorevole Trebesius, io vengo da un paese che ha una visione, rispetto agli occhi del suo, non positiva. Eppure, che cosa vogliamo fare del surplus dalla Germania? Quando il suo paese deciderà di assumersi la responsabilità degli squilibri macroeconomici che ha determinato negli altri Stati? C'è bisogno di convergenza verso l'alto, sì, ma c'è bisogno di giustizia sociale. Quindi le regole devono valere per tutti, le rispetterà il mio paese, perché è giusto e necessario, ma è necessario che anche gli altri paesi, quelli che da anni e in mille modi diversi danneggiano certe economie, si assumano la responsabilità di mettere fine a certe pratiche e politiche che sicuramente danneggiano l'economia di altri, che purtroppo oggi vivono in condizioni di povertà ed esclusione sociale.

Non è una polemica nei suoi confronti, ma credo fermamente che la solidarietà sia un principio sulla base del quale è stato fondato il Parlamento europeo e debba essere rispettato.

 
  
MPphoto
 

  Auke Zijlstra, namens de ENF-Fractie. – De ministers van Sociale Zaken hebben 20 principes geaccordeerd als sociale pijler van de Europese Unie en dat zijn voornamelijk socialistische principes, die onbetaalbaar zijn en vrijheid ontnemen. Ingrijpen in de arbeidsmarkt, ingrijpen in loonontwikkeling, ingrijpen in ondernemerschap, ingrijpen in pensioenen, de vakbonden weer aan de macht. Nu mogen socialistische ministers socialistische idealen nastreven, maar dit is erger.

Het worden EU-principes en straks Europese waarden. Daarom is het geen onderdeel meer van onze nationale democratie, die soevereiniteit zijn wij kwijt. Met deze socialistische politiek als EU-wet, wordt het illegaal om nationaal nog andere politieke uitgangspunten na te streven. Het socialisme wordt de staatsgodsdienst. Ben ik nu de enige hier die de Europese Unie iedere dag een beetje enger vindt worden?

 
  
MPphoto
 

  Σωτήριος Ζαριανόπουλος (NI). – Κύριε Πρόεδρε, με τον πυλώνα δήθεν κοινωνικών δικαιωμάτων η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπερνά και τον εαυτό της στο να κάνει το μαύρο άσπρο. Ονομάζει εργασία την ευέλικτη απασχόληση, τη διαρκή περιπλάνηση από μερική εργασία σε ανεργία, ταφόπλακα δηλαδή στη μόνιμη σταθερή εργασία με δικαιώματα. Ονομάζει ισότητα των φύλων την ισοπέδωση ανδρών και γυναικών προς τα κάτω (βλέπε: αύξηση ηλικίας για τη συνταξιοδότηση των γυναικών), εργασιακή ασφάλεια τη διάλυση των συλλογικών συμβάσεων, δικαιωμάτων και ωραρίων με επιχειρησιακές ατομικές συμβάσεις, σύνδεση μισθού με τα κέρδη, όλο και φθηνότεροι εργαζόμενοι χάριν ανταγωνιστικότητας, με ενεργό γήρανση, συντάξεις ψίχουλα ως ατομική υπόθεση, ενώ διαλύεται η κοινωνική ασφάλιση υπέρ ιδιωτικών ασφαλιστικών και γίνονται εκβιασμοί για δουλειά έως θανάτου.

Κοινωνικός εταίρος σας και δεξί σας χέρι ο εργοδοτικός συνδικαλισμός είναι πυλώνας όχι δικαιωμάτων αλλά μοιράσματος φτώχειας και κοινωνικής βαρβαρότητας. Εσείς δεν μπορείτε χωρίς αυτήν, οι εργαζόμενοι δεν μπορούν με αυτήν. Αυτά χειροκροτεί η ικανότατη στις βρόμικες δουλειές κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και φοβούμενη αντιδράσεις μεθοδεύει κατάργηση του απεργιακού δικαιώματος όπως και αλλού. Δεν θα της περάσει και δεν θα σας περάσει. Η εργατική τάξη θα νικήσει και θα ζήσει.

 
  
MPphoto
 

  David Casa (PPE). – Sur President, is-settur tal-impjiegi qed jinbidel b’mod rapidu u dan iġib miegħu numru ta’ kwistjonijiet illi għandhom bżonn l-attenzjoni tagħna u li għandhom jiġu indirizzati.

Irridu nirrealizzaw li ma teżistix soluzzjoni one size fits all għall-pajjiżi Ewropej kollha, għalkemm l-isfidi huma komuni. Pereżempju, sfida minnhom hija li kull ħaddiem u ħaddiema tiffaċċja kuljum huma l-isfidi tagħna u allura huwa dmir u dover tagħna wkoll li nassiguraw li jkollna pereżempju xogħol diċenti għaċ-ċittadini tagħna, b’aċċess faċli għall-iżvilupp u għall-ħiliet u taħriġ għall-immodernizzar tal-azjendi tagħna u ta’ dawk li jużawhom.

Bħala rapporteur, pereżempju, fuq id-Direttiva għall-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja – il-work-life balance, jiena nemmen li din id-Direttiva, għalkemm ambizzjuża ħafna, hija ottenibbli. Jiena nemmen illi, biex jinkiseb dan il-bilanċ bejn l-iżvilupp ekonomiku u l-bżonnijiet taċ-ċittadini, hemm bżonn ir-rieda tajba minn kull settur, minn kull azjenda, għaliex fl-aħħar mill-aħħar se jibbenefika minnha kulħadd.

Pilastru Ewropew, allura, tad-drittijiet soċjali se jerġa’ jpoġġi l-aspett soċjali u l-bżonnijiet tan-nies fuq quddiem nett tal-aġenda Ewropea. U allura nifhem li l-pajjiżi Membri lkoll għandhom ir-responsabilità, kif ukoll ir-rieda, biex jaħdmu id f’id magħna u mal-imsieħba soċjali biex nilħqu dawn il-miri.

Fl-aħħar nett, irrid nirringrazzja lix-shadow rapporteur Tom u lil Madame Rodrigues u lix-shadow rapporteurs l-oħra għax-xogħol utli ħafna li għamlu għalina lkoll f’dan il-Parlament.

 
  
MPphoto
 

  Agnes Jongerius (S&D). – De Europese pijler van sociale rechten is een belangrijk voorbeeld van de manier waarop de Europese Unie opkomt voor de rechten van haar burgers in een snel veranderende wereld, aldus voorzitter Juncker. En uiteraard is de sociale pijler een nieuw hoofdstuk in de sociale geschiedenis van Europa.

Toch maken ik en veel van mijn S&D-collega's in de Commissie EMPL zich zorgen over de vraag of de sociale pijler daadwerkelijk hét voorbeeld wordt om te laten zien dat Europa opkomt voor de rechten van haar burgers. De pijler zou moeten leiden tot een betere toegang tot sociale zekerheid voor allen, tot langer ouderschapsverlof en betere werkomstandigheden voor werknemers in de platformeconomie. Alleen, bij de plannen van de hervorming van de EMU wordt geen rekening gehouden met de pijler en in de gezamenlijke verklaring die morgen getekend wordt, wordt met geen woord gerept over de sociale pijler. Ook in het werkprogramma van de Commissie voor 2018 ligt er meer nadruk op economische voorstellen dan op sociale voorstellen, en dan praat ik nog niet over de competentiestrijd tussen de lidstaten en de Commissie.

U snapt ongetwijfeld mijn zorgen en de zorgen van veel van mijn collega's. Het wordt immers tijd dat er wel concrete maatregelen komen waar zoveel Europeanen naar snakken. De Europese Unie is nu nog te veel een markt en doet te weinig voor de mensen en dat moet na de top van Göteborg echt anders worden. Ik hoop dus dat we een einde maken aan de situatie waarin de Commissie naar de lidstaten wijst en vice versa, want ook de Commissie moet met voorstellen komen. En aan de Raad, aan mijn eigen premier Mark Rutte zeg ik: een handtekening in Göteborg is niet gratis, concrete voorstellen moeten er komen.

 
  
MPphoto
 

  Jadwiga Wiśniewska (ECR). – Panie Przewodniczący! Europejski filar praw socjalnych jest działaniem wzmacniającym społeczny wymiar Unii Europejskiej. To dobry kierunek, bo Europę stanowią jej obywatele, bo Europa to ludzie. Pragnę jednak podkreślić, że filar społeczny powinien być traktowany jak mapa drogowa. Tak więc dobrze, że ma on formę nielegislacyjną. Powinien on wspierać funkcjonowanie rynków pracy i systemów ochrony socjalnej, jednocześnie uwzględniając kompetencje krajowe i zasadę pomocniczości, bo to państwa członkowskie są odpowiedzialne za budowanie zasad i praw społecznych, a Unia Europejska może w tej materii służyć pomocą.

Chciałabym w tym miejscu zwrócić państwa uwagę na bardzo skuteczny program społeczny realizowany przez polski rząd. Dzięki wzrostowi wynagrodzeń, spadkowi bezrobocia, programowi 500+ według Eurostatu znaleźliśmy się na pierwszym miejscu wśród krajów unijnych w zwalczaniu ubóstwa. Warto nas naśladować.

 
  
MPphoto
 

  Jasenko Selimovic (ALDE). – Mr President, the EU is in the fifth year of the growth – economic recovery – 250 million more people are at work. So yes, it is time to fix the roof when the sun is shining. Some improvement of the necessary living and working conditions, gender equality, etc., is necessary. Nevertheless, Commissioner, I feel that a social pillar might be just partly about it. The bigger part is about minimising the extreme-right parties. We have realised that they are creating a problem in every single European country, making it impossible to form the government, spreading xenophobia, etc., which are serious problems, and therefore we started to fight them by closing the borders and starting to be protectionistic. I feel this is the wrong way to go. It might jeopardise growth, it might jeopardise openness and mobility, and it might end up by not minimising the extreme right. Then we have a double problem.

The social dimension is the right strategy if we want the EU to be something more than a single market, but do not let it be nationalism and protectionism. We need openness and growth, and we need to protect it.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Bill Etheridge (EFDD), blue-card question. – I noticed in your speech, you were talking about this social chapter as being an important tool to be used against political parties in their own countries. Do you think that is the primary purpose of legislation and ideas coming out of Strasbourg and Brussels – to interfere with the democratic process and to combat parties that you personally don’t agree with?

 
  
MPphoto
 

  Jasenko Selimovic (ALDE), blue-card answer. – Thank you very much for your question. As I said, the Social Pillar is necessary to fix the things that have not been fixed. Minimising the influence of extreme-right parties is not something that I will be sorry about, and if this is done, I will be happy. But the problem with that is, as I said, that we cannot let it be protectionism and nationalism by itself. We have to keep openness, we have to keep growth, and we have to fight for it.

 
  
MPphoto
 

  Κωνσταντίνα Κούνεβα (GUE/NGL). – Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρία Επίτροπε, συνάδελφοι, κοινωνικός πυλώνας! Εδώ και 2 χρόνια τον περιμένει το 99% των ευρωπαίων πολιτών. Ακόμα ρύθμιση της εφαρμογής του δεν βλέπουν. Για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τον πυλώνα και να επιβάλουμε κυρώσεις όπου παραβιαστεί, χρειάζεται νομοθεσία, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη μέλη.

Πώς θα γίνει αυτό; Ποιος τρόπος θα βρεθεί για να δεσμεύσουμε τα κράτη μέλη, ώστε να εφαρμόσουν κοινωνικές πολιτικές με άξονα τον ευρωπαϊκό πυλώνα;

Κι ακόμα σας ερωτώ: Πώς εφαρμόζεται το άρθρο 9 της Συνθήκης; Πώς ελέγχονται οι ευρωπαϊκές πολιτικές με βάση τις κοινωνικές τους επιπτώσεις; Αγαπητοί συνάδελφοι, χρειάζεται να εφαρμόσουμε δεσμευτικούς κοινωνικούς δείκτες, για να υπάρξει ο πυλώνας.

 
  
MPphoto
 

  Terry Reintke (Verts/ALE). – Herr Präsident! Was vor 60 Jahren in Europa passiert ist, gleicht wirklich einem historischen Wunder.

Menschen, die sich kurz vorher noch auf dem Schlachtfeld begegnet sind, die sich eigentlich hassen sollten, haben sich zusammengerauft, und das Projekt „Europäische Einigung“ war geboren. Wenn wir die nächsten 60 Jahre dieses Projekt „Europäische Einigung“ weiterbauen wollen, dann müssen wir den gleichen Mut und die gleiche Vision beweisen, die die Menschen vor 60 Jahren hatten.

Ich glaube, dass ein sehr zentraler Punkt sein wird, ob wir es schaffen, mehr soziale Gerechtigkeit innerhalb der Europäischen Union zu erreichen. Die Säule sozialer Rechte ist ein erster wichtiger Schritt. Aber eigentlich müssten wir noch weiter gehen: Wir bräuchten ein rechtsverbindliches Dokument zu sozialen Rechten, die alle EU- Bürgerinnen und EU-Bürger genießen. Wir bräuchten mehr Gesetzesvorschläge, wie zum Beispiel eine Mindesteinkommensrichtlinie oder einen europaweiten Mindestlohn, um den Menschen wirklich zu zeigen, dass die Europäische Union ein sozialeres Gesicht bekommt.

Vor 60 Jahren ist etwas in die Verträge geschrieben worden: Nämlich die gleiche Bezahlung von Männern und Frauen. Heute sind wir immer noch so weit von diesem Ziel entfernt. Es wäre wirklich an der Zeit, dass die Kommission auch in diesem Bereich endlich gesetzlich etwas vorlegt.

 
  
MPphoto
 

  Bill Etheridge (EFDD). – Mr President, the Social Pillar: yet more lefts talking about rights. A wonderful example of the superstate trying to control every aspect of our lives. Interference in every single way. Terms like ‘social protection’, ‘economic convergence’ – and it’s all tied in to the Single Market. Well, the Europhiles and faint hearts back in the UK, when they tell us about soft Brexit and staying in the Single Market, what they really mean is staying in this: having this kind of stuff imposed upon us and told what we can and cannot do. Control over our lives. No say for the national parliament. What this is about is no control of our personal working lives, no control over our businesses, no control of us over our society. The answer that must ring clear, certainly from the United Kingdom, to this – and I would urge all of our friends in Europe to say the same – is no, no, no. Only a true and clean Brexit for the United Kingdom will allow us a true, independent democracy. And we will then free the individual from the ever-growing, ever-grasping deepening clutches of this superstate.

 
  
MPphoto
 

  Dominique Bilde (ENF). – Monsieur le Président, on ne peut que soutenir, sur le principe, l’idée de normes sociales non négociables entre les pays européens. Il faut rappeler, en effet, qu’en dépit des promesses de prospérité et de plein emploi, l’Union européenne compte aujourd’hui 18 millions de chômeurs et 119 millions de personnes risquant l’exclusion sociale. En France, entre 2005 et 2015, c’est un million de nouveaux pauvres qui sont venus grossir les rangs des Français vivant sous le seuil de pauvreté. La situation ne fait que s’aggraver à mesure que l’instabilité grandissante du travail, au travers de ce que la Commission appelle pudiquement les «contrats atypiques», conduit à l’émergence de précariat comme nouvelle classe sociale. De fait, les travailleurs pauvres représentent désormais 9 % de la population active. Les incantations en faveur de normes sociales communes resteront cependant lettre morte, tant cette paupérisation générale résulte du nivellement par le bas entre États membres puisque les écarts salariaux vont de 1 à 10.

Signe que la Commission européenne n’a aucune intention de traiter le mal à la racine, la réforme du travailleur détaché a donné le ton en maintenant le rattachement du travailleur au système social de l’État d’origine, ce qui est la cause principale du dumping social. Une fois encore, Bruxelles déplore donc les effets dont elle chérit les causes en maintenant le cap d’une Europe du libre-échange, contraire à la volonté des peuples.

 
  
MPphoto
 

  Claude Rolin (PPE). – Monsieur le Président, vingt ans, il nous nous aura fallu vingt ans pour avoir un nouveau sommet social. Le dernier, c'était Luxembourg. C'est dire si Göteborg était attendu.

Certains se posent la question: est-ce que ce socle est autre chose qu'une opération de communication? Eh bien, je pense que cette question ne doit pas se poser, parce que nous n'avons pas le choix, nous n'avons pas le droit. Ce socle social doit représenter une fenêtre d'opportunités pour relancer l'idée d'une Europe sociale, mais ce ne sera possible que si les États membres font ce qu'ils doivent faire. Il est nécessaire qu'ils prennent leurs responsabilités. La construction européenne ne peut se poursuivre sans une véritable empreinte sociale. C'est pour cela qu'il faut mettre sur le même pied les enjeux économiques et les enjeux sociaux.

En ce début de législature, Jean-Claude Juncker a plaidé pour le triple A social. Eh bien, allons-y, il est plus que temps! Il faut une feuille de route claire et précise, avec des propositions législatives, avec des moyens qui y soient dédiés. Une première étape peut être certainement la mise en place et la réforme de la directive «déclaration écrite». Il faut aussi continuer à organiser la mobilité des travailleurs salariés, de la façon la plus équilibrée possible, et notamment travailler à la coordination des systèmes de sécurité sociale.

Mais aujourd'hui, trop de femmes, trop de jeunes, trop de travailleurs handicapés, trop de migrants, trop de personnes souffrent de la précarité. Il est indispensable d'avoir la collaboration des États pour que l'Union remette en place les mécanismes de coordination des politiques et des instruments financiers appropriés. Cela doit être une valeur ajoutée. L'Europe sociale, c’est une nécessité, c'est indispensable pour l'avenir de l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 

  Javi López (S&D). – Señor presidente. Ahora que en la Unión Europea recobramos un moderado optimismo de la mano de la recuperación económica, después de haber pasado unos años de infarto, ha llegado la hora de hacer frente a las cicatrices, a las gravísimas y hondas cicatrices que han dejado tras de sí los años de la gran recesión. Cicatrices sociales que tienen sobre todo un patrón común: la desigualdad. La desigualdad entre países, la divergencia —cuando éramos una máquina para converger― y la desigualdad dentro de los países. Una desigualdad que ha generado bolsas de pobreza, de miedo, de incertidumbre, de resentimiento. Cosas que hemos visto cada vez que abríamos las urnas en el continente durante los últimos años.

Y es en este marco —en un tiempo de fracturas sociales— en el que las instituciones europeas hemos acordado un pilar europeo de derechos sociales. Un paso positivo, un paso en la buena dirección, un paso modesto —también hay que decirlo― que quiere establecer oportunidades, condiciones de trabajo y protección social. Que para nosotros es visto, para los socialistas, como el alma del proyecto europeo. Pero necesitamos que este alma cobre cuerpo, tome cuerpo en forma de normas vinculantes, políticas públicas, instrumentos y recursos necesarios para regular las condiciones laborales frente a la precarización y la devaluación salarial; para luchar contra la discriminación de género; para hacer frente a las bolsas de pobreza infantil que tenemos.

Y hacerlo todo ello también en el marco del Semestre Europeo, la verdadera maquinaria de coordinación de políticas económicas de la Unión. Por eso, a nosotros nos decepciona que la agenda legislativa de la Comisión aún sea pobre. Esto no puede convertirse en otra fuente de frustración para los ciudadanos. Tenemos en nuestra mano la oportunidad y la necesidad de recobrar la legitimidad de Europa y de pasar de ser vistos como una fría herramienta de la globalización a un cálido hogar que protege a los ciudadanos. Para eso es el pilar de derechos sociales.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Hoc (ECR). – Panie Przewodniczący! Europejski filar praw socjalnych obejmuje trzy kategorie celów i zadań, a mianowicie równe szanse i dostęp do zatrudnienia, uczciwe warunki pracy oraz ochronę socjalną i integrację społeczną. To dobra idea, to dobry dokument. Bardzo ważny jest fakt, iż dokument pozwala na zastosowanie różnorodności polityk społecznych poszczególnych krajów członkowskich. Jest on jedynie kierunkowskazem, a nie ujednoliconym obowiązkiem w kreowaniu standardów społecznych. Ten dokument to też swoista europejska odpowiedź na niekorzystne efekty globalizacji jako sprawiedliwe wyrównywanie dysproporcji. Zdecydowanie upominamy się w nim, by Europa stała się autentycznym ambasadorem i wzorcem wartości społecznych. Sprzeciwiamy się natomiast wszelkim próbom Komisji dążącym do unifikacji systemu zabezpieczenia społecznego w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 

  António Marinho e Pinto (ALDE). – Senhor Presidente, Senhora Comissária, o Pilar Social Europeu é a concretização histórica do espírito europeu, ou seja, dessa ambição de progresso, dessa vontade de fazer sempre mais e melhor, em suma: desse inconformismo constante perante as realizações da vida e da história.

O espírito europeu nasceu da Batalha de Salamina e na derrota do obscurantismo. Ele assenta na filosofia grega e no helenismo, no direito romano, no humanismo do Renascimento, na ilustração do Iluminismo e no triunfo do racionalismo científico sobre os mitos e a superstições.

Essa idiossincrasia dos europeus faz com que apenas 7% da população do mundo produza mais de 20% da riqueza mundial e gaste cerca de 50% de todas as despesas sociais do planeta, permitindo que a Europa tenha atingido, em paz, em liberdade e em democracia, níveis de bem-estar coletivos inigualáveis em nenhum outro lugar ou em qualquer outra época da história.

E será esse espírito europeu que muito em breve irá permitir, através da robotização da economia, libertar o homem dos aspetos opressores e alienantes do trabalho, transformando-o numa contribuição voluntária para o desenvolvimento económico, científico e cultural da humanidade.

 
  
MPphoto
 

  Rina Ronja Kari (GUE/NGL). – Hr. formand! Kære kolleger. Hvis I nu bliver arbejdsløse efter det næste valg, så kan I for eksempel komme til Danmark og arbejde i Rungsted til under 22 kr. i timen. Eller høste grøntsager i Tåsinge til 24 kr. i timen. For sagen er jo den, at arbejdere rundt omkring i EU bliver presset. Deres arbejdsvilkår er dårligere nu, end de har været i mange år. Det skyldes bl.a. EU's indre marked, som tillader arbejdsgiverne at rykke arbejdskraften rundt alt efter, hvor det lige passer dem. Og hvis de falder på stilladset eller kommer til skade, så skal de ikke vente meget hjælp, for de sociale nedskæringer, som følger af finanspagten og det europæiske semester, har trukket sikkerhedsnettet væk under langt de fleste.

Derfor klinger det også hult, når EU-eliten i sidste måned lancerede en social søjle, der skulle løse problemerne. For det europæiske semester og det indre marked er jo skrevet ind i EU's grundlæggende traktater og står over alt andet. Og så bliver "en social søjle" altså bare fine ord.

Og hvis der er noget, de ikke kan bruge på stilladserne og i gartneriet, så er det fine ord. Hvis vi vil sætte handling bag ordene, skal vi bryde traktaterne og sætte faglige og sociale rettigheder øverst.

 
  
MPphoto
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE). – Señor presidente, las cicatrices de la austeridad son enormes: veinte millones de parados en la Unión Europea; el 25 % de la población en riesgo de pobreza; unos contratos cada vez más temporales, precarios; jóvenes con perspectivas de futuro muy dañadas... Y es evidente que tenemos en estos momentos un problema de opción política con las normas fiscales que hemos adoptado y un problema de articulación institucional que pone a nuestros sistemas sociales y fiscales en competencia.

Y ahora queremos hacer un pilar social, lo que es una buena idea, señora comisaria, pero nos preocupa qué hay detrás del pilar social. Nos ha anunciado hoy la revisión de la Directiva sobre la información por escrito, pero tengo que decirle que eso ya estaba previsto antes del pilar social. También el nuevo paquete de medidas de conciliación laboral y familiar, eso también estaba previsto por la retirada de la propuesta de Directiva sobre el permiso de maternidad. Con lo cual, novedades tenemos la agencia nueva del empleo y el número de seguridad social, algo importante pero limitado.

Le hago dos propuestas: una directiva sobre rentas mínimas y una directiva sobre salario mínimo. Seamos, por favor, un poco más ambiciosos.

 
  
MPphoto
 

  Nicolas Bay (ENF). – Monsieur le Président, chers collègues, au sommet social de Göteborg, le 17 novembre dernier, 20 points ou principes censés constituer ce socle social européen ont été adoptés. Les grandes et belles déclarations d’intention, c’est encore ce que les eurobéats savent faire de mieux.

Mais voyons, par exemple, la question du salaire minimum. Six États membres, et non des moindres, n’ont pas de salaire minimum fixé par la loi ou par un accord intersectoriel: le Danemark, l’Italie, Chypre, l’Autriche, la Finlande et la Suède. Et parmi les autres États, que de disparités! En France, le SMIC brut avoisine les 1 500 euros, comme aux Pays—Bas, en Belgique ou en Allemagne. Au Luxembourg, il est de pratiquement 2 000 euros, mais il est inférieur à 500 euros dans pas moins de neuf pays, descendant même à 275 euros en Roumanie. Comment ne pas croire que l’harmonisation aboutira à un nivellement par le bas?

Mais au-delà de ces disparités que l’on ne pourra faire disparaître à coup de baguette magique, le problème fondamental de tous vos catalogues de bonnes intentions, c’est l’absence totale de remise en cause. La Commission européenne prétend apporter des solutions à des problèmes dont elle est largement responsable: l’austérité budgétaire, la concurrence déloyale intra-européenne, avec notamment le détachement des travailleurs, une monnaie unique dont la rigidité et la gestion pénalisent les économies de beaucoup de nos pays et, bien sûr, la suppression des protections aux frontières.

Auparavant, on parlait de «pilier social», maintenant, c’est le «socle». La Commission cherche ainsi à donner une illusion de stabilité, mais l’Union européenne est – vous le savez – plus fragile que jamais.

Dans un entretien récent à un quotidien belge, vous disiez, Madame le Commissaire, que «nous voulons que la concurrence soit loyale». Vous reconnaissez donc qu’elle ne l’est pas! Mais ce n’est pas en signant tous azimuts des traités de libre-échange que vous allez y remédier.

Madame Thyssen, votre portefeuille comprend la «mobilité». Je sais bien que c’est un terme à la mode, un véritable impératif de l’idéologie ultralibérale. Mais force est de constater que le dogme de la libre circulation des capitaux, des biens et des personnes est en train, par ses excès, de ruiner nos pays.

Vous avez l’ambition d’adresser des recommandations aux États membres en matière sociale. Vous vous lamentiez récemment, à juste raison d’ailleurs, sur la baisse de la natalité en Europe, et M. Juncker ne manque jamais une occasion d’encourager l’immigration comme une fausse réponse à ce problème. Vous devriez plutôt suggérer des mesures sociales et fiscales d’incitation à la natalité que nos nations pourraient ensuite mettre en œuvre.

 
  
MPphoto
 

  Helga Stevens (ECR). – Ja, we moeten er in Europa met z'n allen samen op vooruitgaan, daar mag geen twijfel over bestaan. En ja, daar moet de EU werk van maken. We hebben een sociaal rechtvaardig Europa nodig en een sociale pijler zou daarbij een grote stap in de juiste richting kunnen zijn. De lidstaten moeten door Europa wordt ondersteund en aangemoedigd om sociale vooruitgang te boeken. Dergelijke Europese sociale initiatieven steun ik ten volle.

Maar - en er is een belangrijke maar - de pijler mag geen excuus zijn voor een steeds verder gaande Europese bevoegdheidsuitbreiding in strijd met wat de lidstaten in de verdragen overeenkwamen. Subsidiariteit en proportionaliteit zijn erg belangrijke beginselen. Deze zorgen ervoor dat sociaal beleid aangepast is aan de behoeften van de burgers. Een one size fits all-aanpak in sociaal beleid leidt simpelweg tot een one size fits none-resultaat. Dit besef zou echt moeten doordringen en ik betreur dat dit in de huidige concrete voorstellen met betrekking tot de sociale pijler niet of onvoldoende aanwezig is.

 
  
MPphoto
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL). – Señor presidente, la utilidad del pilar social no va a medirse en proclamaciones grandilocuentes vacías de contenido, sino en su implementación efectiva, y sí va a contribuir a mejorar las condiciones laborales y de vida de los trabajadores. Le hacemos varias propuestas desde el Parlamento.

La primera, que escuchen precisamente la propuesta legislativa de los sindicatos, empezando por la reforma de la Directiva de la declaración escrita, para que se reconozcan explícitamente las condiciones de empleo de todos los trabajadores. Tienen que impulsar una Directiva marco de rentas mínimas, llevar a cabo inspecciones y controles que acaben con los falsos autónomos y también con las empresas buzón en el mercado único. Propuestas concretas que llevamos tiempo reclamando y que no pueden demorarse a la próxima legislatura.

El Consejo y la Comisión han de asegurar que los derechos reconocidos en el pilar social, el derecho a un salario decente, a un trabajo digno, a la negociación colectiva, a la protección social, sean interpretados por analogía con los derechos ya reconocidos en la Carta Social Europea, haciéndolos vinculantes y unificando de una vez la normativa internacional de derechos sociales con el acervo europeo.

 
  
MPphoto
 

  Ádám Kósa (PPE). – Elnök Úr! Üdvözlöm, hogy az Európai Unió a szociális jogokkal kapcsolatos alapelveit pontokba szedte, és deklarálta. Nekem meggyőződésem, hogy a hatékony és sikeres gazdaságpolitikának mindig meg kell előznie a szociális politikát. Akkor lesz fenntartható az állampolgárok szociális védelme, hogyha annak megvan a gazdasági fedezete.

Ha van fenntartható és nem hitelre építkező gazdasági növekedés, és munkahelyteremtés, akkor lehet költeni szociális célokra és így az emberek jobban fognak élni. Ugyanez igaz a fogyatékossággal élő személyek esetében is. Évek óta hangsúlyozom, hogy rájuk is alapvetően munkavállalóként kell gondolni. Magyarország ezen a területen jó úton jár 2010 óta, és az eredmények önmagukért beszélnek.

Kereken négy százalék a munkanélküliség, a foglalkoztatottak száma pedig a rendszerváltás, 1989 óta a legmagasabb, 4.445.000 fő dolgozik jelenleg, vagyis 775 ezerrel több, mint 2010-ben. Tehát a munkaképes korú felnőttek közül 68,7 százalék dolgozik, tehát 3,5 százalékkal több, mint például Franciaországban. De a munka nem ért véget, továbbra is mindent meg kell tennünk az állampolgárainkért.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D). – Taip, mieli kolegos, mes iš tikrųjų turime socialinių teisių ramstį ir dvidešimt principų, kurie nusako socialinės Europos ateitį ir esmę. Ir iš tikrųjų labai sveikinu, kad pagaliau mes suvokiame, jog Europos Sąjunga neturi ateities, jeigu mes neinvestuosime į žmonių gyvenimą, į savo socialinę politiką. Aš iš tikrųjų labai dėkoju komisarei Marianne Thyssen ir komisarei Věra Jourová už tai, kad pateikė Darbo, šeimos ir asmeninio gyvenimo suderinimo direktyvos projektą. Tačiau kartu kreipiuosi ir į pirmininkaujančią valstybę ir į valstybes nares, kodėl nematau aštuonioliktų metų deklaracijos prioritetuose Darbo ir asmeniniu gyvenimo direktyvos suderinimo, nejaugi nebus pasiekta bendro sutarimo tam, kad šita direktyva įsigaliotų, būtų priimta ir kad žmonės realiai pajustų pasikeitimą. Juk iš tikrųjų būtina, kad ir tėčio atostogos, vaiko priežiūros atostogos, sergančių šeimos narių atostogos būtų iš dalies apmokamos, bent jau taip kai pasiūlė Komisija. Todėl labai raginu valstybes nares, pirmininkaujančią valstybę, būsimas pirminkaujančias valstybės į tai labai rimtai atkreipti dėmesį, nes to būtinai reikia mūsų senstančioje Europoje, įvertinant demografinę situaciją.

Ir kreipiuosi kartu į ir komisarę Marianne Thyssen, mes, socialdemokratai, ne kartą esame sakę, kad būtina ištraukti apie dvidešimt milijonų vaikų iš skurdo, kurie gyvena turtingoje Europos Sąjungos šeimoje, taigi kaip niekad yra reikalinga Europinė vaikų garantija. Aš manau, kad tai būtų labai geras rezultatas, jeigu tokią garantiją mes turėtume įgyvendindami būtent socialinių teisių ramstį.

 
  
MPphoto
 

  Anders Primdahl Vistisen (ECR). – Hr. formand! Velfærdsturisme og social dumping har været nogle af de grundsten, vi har set, efter at EU er begyndt at blande sig i landenes socialpolitik. SU og børnepenge, der for eksempel sendes ud af et land som Danmark og sendes til særligt de central- og østeuropæiske lande, er konsekvensen af den indblanding, som EU allerede har gjort i landenes socialsystemer. Med den sociale søjle får vi endnu en rambuk ind i de nationale velfærdsordninger. Jeg er sikker på, at EU-Domstolen vil bruge det nye charter til endnu en gang at udvide den indblanding, som EU allerede uretmæssigt foretager i landenes økonomiske politikker og i den sociale politik, og der kan der kun lyde et klart og rungende NEJ til, at EU skal bevæge sig endnu længere ind i velfærdsstaternes maskinrum. Særligt fordi vi i Europa har valgt at organisere os på 28 forskellige måder, og derfor er det kun rimeligt, at de skatteydere, som findes i de forskellige lande, betaler for deres egne statsborgere og ikke for hele Europa.

 
  
MPphoto
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL). – Senhor Presidente, os vinte princípios enumerados no dito Pilar Social configuram um embuste, uma tentativa de branqueamento das políticas da União Europeia e de propagação da ideia de compatibilidade entre direitos laborais e sociais e políticas que objetivamente os limitam ou negam.

A justiça social é indissociável da política económica. Uma Europa verdadeiramente social não é compatível com as políticas do euro, da união bancária, da governação económica, do semestre europeu, da militarização, da securitarização, do ataque constante à soberania e ao desenvolvimento dos povos.

O Pilar é um exercício de intenções contrariadas por aquelas políticas, e vazias de medidas concretas, que promovam o efetivo combate aos graves problemas sociais existentes. Uma Europa verdadeiramente social só é possível enformada na intransigente defesa do trabalho com direitos, da contratação coletiva, no aumento real de salários, numa justa redistribuição da riqueza e justiça fiscal, na proteção social suportada em serviços públicos universais e de qualidade, no acesso universal e gratuito à saúde e à educação.

Não é compatível com as políticas da União Europeia ou com os interesses que protege.

 
  
MPphoto
 

  Verónica Lope Fontagné (PPE). – Señor presidente, señora comisaria, en las últimas fechas he tenido la oportunidad de reunirme con entidades que luchan contra la pobreza extrema y, pese a que consideran que el pilar social es un paso muy importante, lo valoran como una mezcla entre esperanza y escepticismo.

Es cierto que la firma en Gotemburgo pone de manifiesto la voluntad política de las instituciones europeas y de los Estados miembros de avanzar hacia una Unión Europea más justa y más equitativa, pero, señora comisaria, hemos generado unas expectativas muy elevadas y mi preocupación es que no lleguemos a colmarlas. La ratificación es una muestra del compromiso político de todos los Estados miembros de priorizar los aspectos sociales en sus políticas. Compromiso que hay que plasmar y que necesita de la responsabilidad conjunta de todas las instituciones, incluidos los interlocutores sociales.

Muchos países europeos ya tienen ayudas sociales, pero si finalmente no podemos contar con un mayor presupuesto de la Unión, como sería lo deseable, tenemos que conseguir una mejor ordenación de las ayudas existentes para que sean verdaderamente efectivas y lleguen a los ciudadanos más excluidos. Y para ello, señora comisaria, necesitamos contar con el apoyo y la participación de las ONG que trabajan con los más vulnerables, así como de las personas que viven en situación de pobreza, ya que su conocimiento es clave para que las políticas dirigidas a ellas sean las más apropiadas.

 
  
MPphoto
 

  Georgi Pirinski (S&D). – Mr President, on 17 November the Presidents of Parliament, Council and Commission personally and solemnly proclaimed the European Pillar of Social Rights. Its articles state that delivering on the Pillar is a shared political commitment and responsibility, while for the proclaimed principles and rights to be legally enforceable, they first require dedicated measures and legislation.

It now seems, however, that the Commission considers this to commit principally the Member States. President Juncker, in co-presenting the way forward on 28 November, stated that: ‘You can be sure that the European Commission will continue to play a strong role in this endeavour’ [How?], ‘notably through the country—specific recommendations in the European semester process’. But this is woefully inadequate. The joint declaration on the EU’s 2018-19 legislative priorities just being adopted mentions only at the very end – and almost as an afterthought – that progress is also needed on social protection and social rights, referring to the 20 Pillar principles. More, the social fairness package promised by the Commission as a concrete follow—up on the Pillar, has totally disappeared. This sort of delivery has shown the whole Pillar exercise to be no more than a feeble excuse for further aggravating austerity, including by injecting the so-called fiscal pact into the Treaties, thus in actual practice delivering another severe blow to social Europe. Do not deceive yourselves. The people will not fail to notice.

 
  
MPphoto
 

  Richard Sulík (ECR). – Pán predsedajúci, právo na celoživotné vzdelávanie či právo na personalizovanú ochranu v prípade nezamestnanosti nie sú žiadne práva, ale nároky. Rozdiel medzi právom a nárokom je ten, že právo, napríklad právo na slobodu prejavu, nič nestojí. Zatiaľ čo nároky stoja miliardy a miliardy eur. Toto nie je nič nové. Populisti v celej Európe roky rokúce pred voľbami sľubovali, a po voľbách garantovali, nároky, ktoré dnes spôsobujú obrovské dlhy. Najlepšie to vidieť na Grécku. Populisti sľúbili stomesačné odstupné a obrovské dôchodky, množstvo práv, teda v skutočnosti nárokov, a dostali tak Grécko do bankrotu. Ale aj Španielsko, Taliansko, Portugalsko, Francúzsko ženú verejný dlh od jedného rekordu k druhému, lebo populistickí politici ľuďom nasľubovali veci, ktoré nemá kto zaplatiť. A práve v Grécku vidieť, ako ťažko sa ľudia vzdávajú svojich práv a ako sú ochotní ísť do ulíc. Preto odporúčam Európskej komisii nehnať Európu do socializmu a do bankrotu.

 
  
MPphoto
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL). – Señor presidente, por primera vez en diez años la Comisión Europea recupera la palabra social y esto nos alegra si eso significa que por fin se da cuenta de que las recetas de desmantelamiento del Estado social solamente han generado más pobreza, más precariedad y más desigualdad.

Entre las propuestas de este pilar social hay avances positivos como la propuesta de Directiva sobre la conciliación que, no obstante, debe sufrir cambios importantes si queremos que realmente sea eficaz para la lucha por la igualdad en el mercado laboral y no perpetuar el reparto de género en los cuidados.

Sin embargo, la mayor parte de los nuevos derechos sociales que se mencionan no son tan nuevos porque ya están recogidos en la Carta Social Europea y las nuevas propuestas legislativas son en su mayor parte directivas que necesitaban ser reformadas.

Europa debe hablar de por qué los salarios siguen siendo tan bajos, por qué no deja de crecer la desigualdad, por qué apenas se crea empleo de calidad y por qué cada vez hay más exclusión social. Mientras no demos un giro de 180 grados en las políticas económicas y sociales de esta Unión, estaremos hablando de un pilar social absolutamente vacío.

 
  
MPphoto
 

  Krzysztof Hetman (PPE). – Panie Przewodniczący! Rozwój społeczny i poprawa warunków życia i pracy są nierozerwalnie związane z rozwojem gospodarczym. Zrównoważony i trwały wzrost może zostać osiągnięty dzięki połączeniu polityki wspierającej inwestycje i pobudzającej zatrudnienie przy jednoczesnym wspieraniu inicjatyw wzmacniających spójność społeczną i wyrównujących różnice między regionami. Dlatego też uważam za słuszne włączenie europejskiego filaru praw socjalnych w proces zarządzania gospodarczego w ramach europejskiego semestru. Pozwoli to na lepsze monitorowanie realizacji założeń filaru i da jasny sygnał krajom członkowskim, że aspekty społeczne i zatrudnieniowe są nierozerwalnie związane z zarządzaniem gospodarczym. Najnowsze sprawozdanie dotyczące rocznej analizy wzrostu wskazuje na pozytywne trendy, spadek bezrobocia i ograniczenie ubóstwa. Gospodarka europejska wróciła na ścieżkę wzrostu i to dobry moment, aby skoncentrować się na zwiększeniu inwestycji i wydajności, za czym musi iść wzrost zarobków i poprawa warunków pracy. W tym obszarze zadaniem Unii jest przede wszystkim wspieranie państw członkowskich w reformach pobudzających wzrost i zwiększających włączenie społeczne, gdyż to głównie na nich spoczywa odpowiedzialność za realizację zobowiązań filaru.

Mam też nadzieję, że w działaniach na poziomie unijnym Komisja bazować będzie na sprawdzonych instrumentach jak chociażby Europejski Fundusz Społeczny, który dysponuje prawie jedną czwartą całości finansowania w ramach funduszy strukturalnych i inwestycyjnych Unii Europejskiej. Ważne jest także, aby przyśpieszyć prace nad europejskim programem na rzecz umiejętności.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D). – Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kommissarin! Das soziale Europa wird gern in Sonntagsreden beschworen. Jetzt geht es aber darum, wirkliche Ergebnisse zu liefern. Wir dürfen nicht mehr zuschauen, wie in Europa die Verteilung des Wohlstands immer weiter auseinanderfällt, wir dürfen nicht zuschauen, wenn in ganz Europa das Arbeitsrecht mit Füßen getreten wird, wenn wir uns beispielsweise die neuen sozialen Rückschrittspläne in Österreich anschauen – ganz neu der unsägliche 12-Stunden-Arbeitstag –, und wir dürfen auch nicht zuschauen, wenn die Bürgerinnen und Bürger ihren Glauben an den Traum von einem Europa verlieren, in dem alle vom Wohlstand profitieren und es unseren Kindern einmal besser geht. Uns werden weder Nationen noch wundersame Kräfte des Marktes retten. Deswegen müssen wir uns selbst retten und jetzt handeln.

Der Sozialgipfel in Göteborg war nur der Auftakt. Soziale Mindeststandards müssen zwingend für alle Mitgliedstaaten gelten, denn nur mit sozialen Mindeststandards, mit Mindesteinkommensschemen und einer Unterbindung von Lohn- und Sozialdumping können wir das Ost-West-Gefälle sowie das Nord-Süd-Gefälle überwinden.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

 
  
MPphoto
 

  Deirdre Clune (PPE). – Mr President, I think this is a very important element of European legislation and European policy, and it shows that Europe is leading the way towards a modern social economy. We need a pillar of social rights for a social market economy to be successful and competitive, now and in the future as well, and that the living and working conditions in Europe converge for the better for all.

The world of work and our societies are changing fast with globalisation, digitalisation and changing work patterns, and also with communications. We have plenty of opportunities but we also have challenges, and we need to shape these developments and to make very good use of them.

Most of all, I think we need to make sure that economic and social developments go hand in hand and that Europe continues to be a world-class place to live and to work. The proclamation of social rights by the social partners is very much welcome. I also think the social scoreboards are very welcome, because we know there is a wide divergence between Member States when it comes to social rights, yet we must respect individual States to make decisions for themselves. I think it is very important that we set standards and lead by example and, indeed, set minimum rates.

When we look at maternity leave, the highest amount is over 50 weeks, and yet in some countries paternity leave is not yet legislated for. I believe issues such as this, and the work-life balance, are extremely important, particularly from a female point of view. Paternity leave, work-life balance: they encourage women to participate in the workplace, to participate in education, and all in all, increasing the social content and the social progress of our European states.

 
  
MPphoto
 

  Joachim Schuster (S&D). – Herr Präsident! Schon der ehemalige Kommissionspräsident Jacques Delors wusste: Kein Mensch verliebt sich in einen Binnenmarkt. Wer will, dass die EU Rückhalt in der Bevölkerung erlangt, muss deutlich machen können, dass Europa den Menschen nützt, die Lebenssituation der Menschen verbessert und nicht verschlechtert. Das ist in den letzten Jahren leider nicht immer gelungen. Viele Menschen verbinden die EU vor allem mit der Anpassung an eine Globalisierung, die nur wenigen nützt und vielen Regionen und Menschen schadet. Das ist übrigens auch eine Ursache für den wachsenden Nationalismus, der allerdings leider völlig perspektivlos ist. Deshalb ist die neue Diskussion über die soziale Dimension Europas so wichtig.

Aber warme Worte reichen nicht. Wir brauchen konkrete europäische Maßnahmen und Gesetze, etwa eine Entsenderichtlinie, die vor innereuropäischem Lohndumping und Sozialdumping wirkungsvoll schützt, etwa eine europäische Kindergarantie, die allen Kindern den Zugang zu kostenloser Bildung, zu Krankenversorgung und zu angemessenem Wohnraum garantiert. Aber wir brauchen auch eine andere Wirtschafts- und Finanzpolitik, die endlich die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, vor allen Dingen der Jugendarbeitslosigkeit, in den Mittelpunkt stellt. Den schönen Sonntagsreden müssen endlich Gesetzesinitiativen und veränderte Taten folgen.

 
  
MPphoto
 

  Anne Sander (PPE). – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, en cette fin d'année, il est de tradition de regarder dans le rétroviseur afin de faire un bilan des mois écoulés.

2017 fut l’année des avancées de l'Europe sociale, en particulier avec la proclamation du socle européen des droits sociaux. Ces efforts doivent absolument se poursuivre, tant les chantiers qui se présentent à nous restent nombreux: coordination des régimes de sécurité sociale, finalisation des travaux sur les travailleurs détachés, équilibre entre vie professionnelle et vie privée et, bien évidemment, tous les enjeux qui entourent la numérisation.

L'avènement du numérique va faire émerger des formes d'emplois nouvelles et très diverses, nécessitant de développer les compétences des travailleurs et, en cela, l'enseignement, la formation professionnelle, l'apprentissage, l'accès à une éducation tout au long de la vie, axée sur de nouvelles compétences, qui suivent le rythme des évolutions technologiques, sont indispensables. La numérisation de la société et du monde du travail entraîne une multiplication des formes d'emploi qui sont très diverses et pour lesquelles nous manquons aujourd'hui de clarté juridique. Quel contrat de travail offrir à ces travailleurs? Quelle couverture sociale leur assurer? Il faut donc veiller à ce que les règles du travail traditionnelles s'appliquent aussi à ces salariés. C'est tout l'enjeu pour la construction de l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 

  Miapetra Kumpula-Natri (S&D). – Arvoisa puhemies, komissaari ja kollegat, viime viikolla kotimaani Suomi täytti sata vuotta. Suomen tarina on nousutarina. Yhdestä Euroopan köyhimmästä maasta kasvoi vuosikymmenissä yksi tasa-arvoisimmista ja vauraimmista maista. Keskeinen tekijä tässä on ollut tasa-arvoiset sosiaaliset mahdollisuudet: neuvola, maksuton koulutus, julkinen terveydenhuolto sekä työntekijöiden järjestäytyminen ja suojelu. Kaikki ovat mukana kehityksessä.

Nyt omasta maastani on tullut oikeistohallituksen myötä maa, joka pelkää EU:n minimistandardien asettamista, ylöspäin suuntautuvaa koheesiota ja yhteistyötä parhaiden käytäntöjen jakamisessa. Valitettavasti Suomi ei ole neuvostossa yksin. Milloin me eurooppalaiset aloimme pelätä ihmisten elinolojen parantamista?

Sosiaaliset investoinnit ovat taloudellisen kasvun lähde. EU tarvitsee vahvan sosiaalisen sitovan pilarin, koska moni eurooppalainen ei enää tunnista EU:ta oikeuksiensa puolustajaksi. Jo nykyisin voimassa oleva EU:n perusoikeuskirja ja sen myötä eurooppalaisten oikeudet ovat jääneet muiden politiikkojen jalkoihin. Toivottavasti Göteborgin huippukokous oli uusi alku.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas (PPE). – Herr Präsident, Frau Kommissarin Marianne Thyssen! Außerhalb dieses Raumes wird soeben vom Abgeordneten Paul Rübig und anderen österreichischen Abgeordneten das Friedenslicht aus Bethlehem dem Europäischen Parlament übergeben.

Hier im Plenarsaal debattieren wir mit der zuständigen Kommissarin über die Umsetzung der sozialen Säule in der Europäischen Union. Beides gehört zusammen. Der soziale und wirtschaftliche Zusammenhalt ist eine ganz wesentliche Voraussetzung für den Frieden in Europa. Ein gerechteres Europa, ein wettbewerbsfähigeres Europa und die Stärkung seiner sozialen Dimension gehören zu unseren gemeinsamen wichtigsten Prioritäten. In Göteborg wurde uns – man könnte es so sagen –ein großes Packerl von der Kommission übergeben.

In diesem Packerl ist ein Baukasten, den wir jetzt mit den Mitgliedstaaten und im Parlament zusammensetzen müssen, den wir umsetzen müssen. Wir haben es schon erreicht, dass die soziale Marktwirtschaft die Nachhaltigkeit, das europäische Ordnungsmodell ist. Wir haben es schon erreicht, dass die sozialen Grundrechte Teil der Charta der Grund-, Bürger- und Freiheitsrechte sind. Wir müssen es jetzt erreichen, dass ganz konkret die soziale Dimension Bestandteil der europäischen Politik wird und wir eine Balance zwischen Wettbewerb, Wirtschaft und sozialer Dimension erhalten. Die soziale Säule ist ein Muss, und das ist wie ein Weihnachtsgeschenk. Setzen wir es um!

 
  
 

Διαδικασία catch-the-eye

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Pane předsedající, paní komisařko, pilíř sociálních práv nám připomíná stávající ochranu sociálních práv v Evropské unii a přidává některé nové zásady, které reagují na nové výzvy, jako je například potřeba zajištění minimálních příjmů.

Ráda bych připomněla, že sociální politika zůstává v kompetenci členských států, stejně jako je potřeba respektovat rozdílnou socio-ekonomickou situaci a rozmanitost systémů jednotlivých členských států. Byť považuji ochranu sociálních práv občanů za prioritní, chtěla bych připomenout, že je třeba vyvažovat všechny zájmy, například pokud chceme účinně posílit sociální práva zaměstnanců, měli bychom také umožnit nové formy podnikání i zaměstnávání, jako je například crowdworking. Tyto inovativní formy práce vytváří nové pracovní příležitosti. Máme tedy před sebou politický plán pro sociální oblast, která by podle mého názoru neměla být odpoutána od ekonomické a politické reality.

 
  
MPphoto
 

  Monika Beňová (S&D). – Pán predsedajúci, pani komisárka, kolegyne, kolegovia, implementácia sociálneho piliera je jednou z najdôležitejších úloh, ktorá pred nami stojí ešte v tomto volebnom období. Národné rozdielnosti a rozmanitosti sú, žiaľ, brzdou na ceste k prehlbovaniu spolupráce v oblasti sociálnej politiky.

Nikto nespochybňuje potrebu silnejšieho záväzku pri presadzovaní napríklad rodovej rovnosti. Avšak témou, ktorá je mimoriadne citlivá a dlhodobo aktuálna pre zamestnancov naprieč členskými štátmi Európskej únie, je všeobecná nerovnosť v prístupe zamestnávateľov, a to najmä veľkých podnikov s prevádzkami vo viacerých členských štátoch EÚ.

Tak ako sme my v minulosti podporili Posting Workers´ Directive, budeme veľmi radi a aj očakávame, že podobnú ústretovosť a podporu prejavíte aj pri odstraňovaní často priepastných rozdielov v platoch pracovníkov produkujúcich rovnaké výrobky pre rovnakého zamestnávateľa v rôznych krajinách EÚ.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κύριε Πρόεδρε, η υλοποίηση του κοινωνικού πυλώνα είναι αναγκαιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως αυτό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί όσο η ηγεσία της ΕΕ εφαρμόζει πολιτικές λιτότητας και βίαιης δημοσιονομικής προσαρμογής που διαλύουν το κοινωνικό κράτος, πετσοκόβουν μισθούς και συντάξεις και γεμίζουν την Ευρώπη με εκατομμύρια φτωχούς και στρατιές ανέργων. Μόνο όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκαταλείψει τις νεοφιλελεύθερες επιλογές θα ανοίξει ο δρόμος για το τριπλό κοινωνικό άλμα της Ένωσης. Η κοινωνική Ευρώπη προϋποθέτει τη θεσμοθέτηση ευρωπαϊκού ελάχιστου μισθού, ευρωπαϊκού εισοδήματος ανεργίας, επιδόματος ανεργίας και ευρωπαϊκού ελάχιστου εισοδήματος. Πρέπει λοιπόν η ηγεσία της Ένωσης να εγκαταλείψει τη διγλωσσία και τα κροκοδείλια δάκρυα για την υλοποίηση του κοινωνικού πυλώνα, γιατί έχει τεράστιες πολιτικές ευθύνες για τα 123 εκατομμύρια ευρωπαίων πολιτών που απειλούνται με φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.

 
  
MPphoto
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου (GUE/NGL). – Κύριε Πρόεδρε, οι κοινωνικές υπηρεσίες στην Κύπρο, κυρία Επίτροπε, αλλά και σε άλλα κράτη μέλη καταρρέουν. Η Κύπρος είναι μάλλον το μόνο κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τα νοσοκομεία και οι γιατροί και το νοσοκομειακό προσωπικό αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στα μεγάλα προβλήματα. Γέροι άνθρωποι αναμένουν μέχρι και δεκάδες μήνες για να τύχουν μιας κρίσιμης για τη ζωή τους εξέτασης. Ενώ το μνημόνιο στην Κύπρο εφαρμόζεται κατά γράμμα, το μόνο στοιχείο του με κοινωνική διάσταση, που είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, παραπαίει παρά τις προσπάθειες τόσο του κόμματός μου όσο και του υπουργού Υγείας.

Τι γίνεται ακόμα με τις συντάξεις; Προχτές είχαμε μια ομάδα επισκεπτών από την Κύπρο και ντράπηκα εκ μέρους όλων μας, όταν μία ηλικιωμένη κυρία μου είπε ότι ζει με 300 ευρώ σύνταξη και έχει να πληρώσει φαγητό, στέγαση και φάρμακα. Πώς μετά από όλα αυτά να βγω και να υπερασπιστώ την άποψή σας και να πω στους πολίτες της χώρας μου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υπερασπίζεται τα κοινωνικά τους δικαιώματα;

 
  
 

(Λήξη της διαδικασίας catch-the-eye)

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Member of the Commission. – Mr President, let me thank you first of all for this vital debate. Let me continue if you will allow me, dear Mr President, in my mother tongue – in Dutch – because I know that we have a perfect interpretation service here.

De proclamatie van de Europese pijler van sociale rechten, beste collega's, is uiteindelijk, zoals we allemaal weten, een begin. Het is een goede zaak dat we hier vandaag een goed debat voeren, omdat we uiteindelijk hier moeten voortbouwen aan een sociaal Europa. We moeten samen discussiëren over de volgende stappen. Ik zie dit debat van vandaag als een start van dat debat.

We hebben ambitieuze doelen gesteld, zeer zeker. We hebben gezegd dat we meer convergentie in Europa willen, dat we opwaartse convergentie in Europa willen, dat wil zeggen betere arbeids- en levensomstandigheden voor onze burgers. We hebben ook gezegd dat we met onze pijler onze sociale instellingen willen aanpassen aan de omstandigheden van de 21ste eeuw, om ervoor te zorgen dat we een competitieve, een dynamische, maar ook een inclusieve markteconomie hebben, dat we een sociale-markteconomie kunnen uitbouwen die het mogelijk maakt voor onze mensen om goede kansen te hebben en te kunnen nemen op het vlak van vorming, opleiding, levenslang leren, toegang tot de arbeidsmarkt, faire arbeidsomstandigheden en toegang tot sociale zekerheid, tot sociale bescherming en aangepaste toegankelijke, betaalbare basisdiensten. Dat is onze ambitie, niet meer en niet minder.

En we moeten dat natuurlijk doen met respect voor de interne markt, dat laat geen twijfel. De interne markt is trouwens een troef om dat waar te maken.

Vele collega's hebben in het debat gezegd dat we de subsidiariteit miskennen, dat we op het terrein van de lidstaten komen. Aan al die collega's die daarover opmerkingen gemaakt hebben, zou ik willen vragen de preambule bij de pijler te lezen. Kijk naar punt 17 en 18 in de overwegingen en dan zal u zien wat het kader is dat we samen afgesproken hebben. We moeten dat samen waarmaken. Wij veranderen niets aan de bevoegdheidsverdeling, maar dat betekent dat het belang van samenwerken des te groter is en daarom is het ook goed dat we de Europese pijler van sociale rechten met de drie politieke instellingen samen geproclameerd hebben. Dat betekent ook dat we samen verantwoordelijkheid moeten nemen, ieder op zijn terrein, en dat we daar in de toekomst ook werk van moeten maken.

Er zijn ook nogal wat opmerkingen geweest over het feit dat de Commissie aan de economische kant niet goed weet wat ze aan de sociale kant wil en omgekeerd. Laat me er toch op wijzen dat we een duidelijk bewuste aanpak gekozen hebben van bij de start van deze Commissie. Dat geldt voor het belastingbeleid, het budgettair beleid, ons handelsbeleid en de manier waarop we omgaan met de sociale partners.

Op het vlak van belastingbeleid verwijs ik naar de talrijke voorstellen die al gedaan zijn door mijn collega's die bevoegd zijn voor belastingbeleid, Moscovici en andere. Deze voorstellen worden trouwens door de hele Commissie gesteund, door de beslissingen die genomen zijn door collega Vestager, om ervoor te zorgen dat we faire belastingen krijgen, dat de belastingen niet geërodeerd worden. We gebruiken maximaal de bevoegdheden die we daartoe hebben.

Deze Commissie voert een slim budgettair beleid. We maken maximaal gebruik van de flexibiliteit die er in het stabiliteits- en groeipact is en we spreken met de lidstaten, zodat we niet moeten overgaan tot straffen. Daar gaat het ons niet om, wel dat we de lidstaten maximaal aanmoedigen om een duurzaam begrotingsbeleid te voeren. Want laat ons toch ook dat niet vergeten: zonder duurzame fiscale omstandigheden kunnen we ook geen duurzaam sociaal beleid uitbouwen.

Wat handel betreft, nodig ik u uit om te kijken naar de nieuwe handelsakkoorden die onder deze Commissie gesloten zijn. U zal zien dat er heel wat meer aandacht is voor het sociale en voor een aantal aspecten die onze burgers terecht van ons verwachten. Er is meer transparantie en er wordt ook meer aandacht besteed aan een aantal aspecten die vroeger misschien een beetje aan de kant geschoven waren.

En wat betreft de sociale partners, de sociale dialoog, wil ik erop wijzen dat deze Commissie een grote inspanning geleverd heeft en blijft leveren om de sociale dialoog opnieuw te lanceren en om aan capaciteitsopbouw te doen in de lidstaten de sociale dialoog op gang moet worden gebracht of moet worden bevorderd. Wij raadplegen ook de sociale partners op veel meer vlakken dan we verplicht zijn volgens het verdrag en we doen dat ook graag omdat we hun toegevoegde waarde, zowel voor de design als de implementatie van ons beleid heel erg appreciëren.

Mijnheer de voorzitter, beste collega's van het Parlement, mijnheer de voorzitter van de Raad, de proclamatie van de pijler stuurt een heel duidelijke boodschap. Dat is een boodschap van eenheid, een boodschap van hoop en een boodschap van actie.

Een boodschap van eenheid, dat we in Europa weten wat we samen willen en dezelfde waarden verdedigen, de waarden die we samen geproclameerd hebben. De Raad met een mandaat van alle 28 lidstaten en de andere instellingen hebben samen die pijler geproclameerd. Dat is een teken dat we dezelfde waarden verdedigen en we moeten nu bewijzen dat we dat ook doen. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij elk van diegenen die deze pijler heeft ondertekend en geproclameerd.

Het is ook een teken van hoop, want het geeft hoop aan de mensen dat we de zaken aanpakken, dat we weten dat de toekomst in onze handen ligt en dat wij, als we een goed beleid voeren, die toekomst vorm kunnen geven op zo'n manier dat alle mensen er kunnen op rekenen dat we alle veranderingen in de samenleving en in de economie begeleiden en dat ze zelf, en ook hun kinderen, nog een goede toekomst hebben.

Het is ook een boodschap van actie, omdat we gezamenlijke verantwoordelijkheid genomen hebben. Dit moet een boost geven aan iedereen om effectief te handelen naar de woorden die men zelf heeft geproclameerd. Dat is ook de sfeer, beste collega's, die ik hier vandaag in dit debat heb gevoeld en dat sterkt mij om, wat mij betreft, ook verder vanuit de Commissie werk te maken van de uitvoering van die pijler.

Want het komt er uiteindelijk op aan dat we die pijler realiseren op het terrein. We hebben veel beloofd en we zullen er nu allemaal samen werk van moeten maken. Als we onze belofte nakomen, ieder op zijn terrein, en als we allemaal samen ambassadeurs zijn van die pijler, dan moet ons dat lukken. Dat is de opdracht die ons te wachten staat. Zoals gezegd, die pijler is een begin en is geen eindpunt. Het hangt af van ons wat we daarvan maken, maar ik ben optimistisch.

 
  
MPphoto
 

  Matti Maasikas, President-in-Office of the Council. – Mr President, I wish to thank the Commissioner and the honourable Members for a very rich and timely debate. It is clearer than ever that the European Pillar of Social Rights is a widely supported initiative. It will bring about tangible improvements in the living and working conditions of our citizens thanks to the engaged involvement of all stakeholders at all levels.

When it comes to the implementation of the Social Pillar, account needs to be taken of the different starting positions and situations of the Member States. The country-specific recommendations in the framework of the European Semester offer essential instruments for ensuring that all Member States strive towards the same goals. The European Pillar of Social Rights gives a solid embodiment to our common values within the EU. It is reassuring to note that there is a broad consensus across the Union and its institutions on these values.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. – Non mi stancherò mai di ripeterlo: è fondamentale che l'Unione riduca il divario economico e sociale fra i suoi Stati membri, a partire dalle regioni del Mediterraneo e dalle regioni in ritardo. È questo l'unico modo per creare i presupposti di una vera cittadinanza europea, per creare un'Europa più unita e più forte. In questo senso, credo che il vertice di Göteborg abbia lanciato un messaggio chiaro, invitandoci a fare i conti con le enormi differenze che ancora segnano la realtà dei cittadini europei, dalla ricerca del lavoro, alle opportunità per le donne e per le nuove imprese, fino all'assistenza per i cittadini più deboli. I sistemi di welfare degli Stati membri sono chiamati oggi a fronteggiare sfide completamente nuove. L'Europa deve guidare questo processo, rispettando le specificità delle diverse culture ma mirando a un obiettivo unico: traghettare tutta l'Unione, nessuno escluso, nella nuova economia globale, attraverso eque opportunità e una crescita inclusiva, sostenibile e armonica. L'ascolto delle parti sociali è stato al centro della stesura definitiva del pilastro europeo dei diritti sociali. È necessario che anche la sua attuazione sia inclusiva e condivisa, e metta al centro le esigenze dei giovani e del lavoro.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος (GUE/NGL), γραπτώς. – Η διαδικασία προς την οικοδόμηση ενός ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων προχωρεί με χαρακτηριστικά αργούς ρυθμούς. Την ίδια στιγμή δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται σε καθημερινή αγωνία σε σχέση με την εργασία τους, την υγεία τους, την κοινωνική τους ασφάλιση και γενικότερα τις συνθήκες της ζωής τους. Δεν αρκεί επομένως το μακροσκελές ευχολόγιο που ψηφίσαμε εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο τον Ιανουάριο φέτος, ούτε η κοινή διακήρυξη Επιτροπής, Συμβουλίου και Κοινοβουλίου τον Νοέμβριο, η οποία απλώς επαναλαμβάνει τις σχετικές με τα κοινωνικά δικαιώματα διατάξεις του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένες πολιτικές για τη βελτίωση των πραγματικών συνθηκών ζωής των ανθρώπων, στηριγμένες σε χρηματοδοτικά εργαλεία μέσα από τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Τέτοιες δράσεις μπορούν να είναι η χορήγηση ενός ευρωπαϊκού επιδόματος ανεργίας, με έμφαση σε περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τα εθνικά κράτη, όπως π.χ. η κρυφή ανεργία στους ελεύθερους επαγγελματίες, η ενίσχυση των εθνικών συστημάτων υγείας για την κάλυψη της φαρμακευτικής δαπάνης σε ιδιαίτερα σοβαρές ασθένειες με μεγάλο κόστος, η επιδότηση φοιτητών που συμμετέχουν στα προγράμματα Erasmus για την αντιμετώπιση του κόστους διαμονής και πολλά άλλα. Χρειαζόμαστε έργα και όχι λόγια.

 
  
MPphoto
 
 

  Viorica Dăncilă (S&D), în scris. – Într-o Europă în plină evoluție a pieței muncii este important să fie luate în calcul realitățile în schimbare de pe această piață – de exemplu, digitalizarea avansată a societății necesită o dezvoltare a competențelor digitale ale forței de muncă. Este și motivul pentru care este foarte important să fie bine definit conținutul și rolul Pilonului european al drepturilor sociale, precum și modul în care s-ar putea asigura echitatea și justiția socială în Europa. În prezent, există deja o dimensiune socială puternică în Europa, dar este nevoie să se pună accentul pe creșterea contribuției Europei sociale la competitivitatea globală a Europei.

Consider, totodată, că pilonul social trebuie să ofere un proiect pozitiv pentru toți cetățenii europeni, indiferent de regiunea în care locuiesc și pe tot parcursul etapelor ciclului de viață. Cred, de asemenea, că este benefic ca prevederile acestuia să se aplice tuturor statelor membre ale Uniunii, pentru a asigura egalitatea de șanse și accesul pe piața muncii tuturor cetățenilor, precum și condiții de muncă echitabile și protecție și incluziune socială.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – O chamado “Pilar Social” é mais do que uma espécie de fachada social que se quer colocar num edifício estruturalmente antissocial. Ele não afasta a intenção de nivelamento por baixo das condições de vida e de trabalho na Europa. Pelo contrário, dá-lhe guarida. A justiça social é indissociável da política económica. Uma Europa verdadeiramente social não é compatível com as políticas do Euro, da União Bancária, da Governação Económica, do Semestre Europeu, da militarização e da securitização, do ataque constante à soberania e ao desenvolvimento dos povos.

É elucidativo que, ao mesmo tempo que se discute o “Pilar Social”, se decida internalizar na ordem jurídica da UE o chamado Tratado Orçamental. Este Pilar é um desfiar de intenções contrariadas por aquelas políticas e um vazio de medidas concretas que promovam o efetivo combate aos graves problemas sociais existentes. Uma Europa verdadeiramente social só é possível com a intransigente defesa do trabalho com direitos, da contratação coletiva, do aumento real de salários, de uma justa redistribuição da riqueza, da justiça fiscal, da proteção social suportada em serviços públicos universais e de qualidade, do acesso universal e gratuito à saúde e à educação. Não é compatível com as políticas da União Europeia nem com os interesses que protege.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), na piśmie. – W 2016 r. ponad 40 proc. osób zatrudnionych w UE pracowało w ramach niestandardowych umów lub było samozatrudnionych. Szacuje się, że przynajmniej połowa z nich nie ma wystarczającego dostępu do ochrony socjalnej oraz związanych z nią świadczeń. Europejski filar praw socjalnych, który jest częścią prac podjętych przez Komisję Europejską na rzecz pogłębionej i bardziej sprawiedliwej unii gospodarczej i walutowej, powinien przyczyniać się do właściwego stosowania międzynarodowych norm pracy i do modernizacji dorobku socjalnego.

Ponadto standardy, zawarte w europejskim filarze praw socjalnych, powinny być stosowane we wszystkich krajach uczestniczących w jednolitym rynku, a prawodawstwo i mechanizmy zarządzania potrzebne do ich osiągnięcia powinny mieć zastosowanie do wszystkich państw członkowskich UE. Należy zadbać o to, aby systemy ochrony socjalnej były zrównoważone i sprawiedliwe. Pracownicy muszą być chronieni, bez względu na to, czy są zatrudnieni na podstawie standardowych umów, nowych rodzajów umów, czy pracują na własny rachunek.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Grapini (S&D), in writing. –The social pillar should be the backbone of the EU, but this should not be a slogan but must be reflected in concrete measures for social cohesion. We still have many poor citizens, children living in poverty, social inequities, lack of access to the labour market for people with disabilities. Closing the borders and protectionism will not solve the social problem, nor will non-admission of Romania and Bulgaria to Schengen increase well-being in the other states. The concept of the EU, the philosophy of its existence, consists of solidarity, social cohesion and the security of citizens’ lives. Together, Member States are stronger, but there is a need to improve the mechanisms that increase social cohesion and improve the lives of social generations.

 
  
MPphoto
 
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE), na piśmie. – Szef Komisji Europejskiej jako jeden z priorytetów swojej kadencji wskazał ustanowienie w ramach Unii filaru społecznego. Idea jest jak najbardziej szczytna, bowiem wszyscy powinni być objęci ochroną niezależnie od płci, miejsca zamieszkania czy wykonywanej pracy. Obecnie dysproporcje pomiędzy kobietami i mężczyznami, mieszkańcami miast i wsi czy pracującymi na etacie lub w ramach elastycznych form zatrudnienia są bardzo duże. Potrzebujemy dobrych rozwiązań w ramach zasady pomocniczości. Zdefiniowany na szczycie w Goeteborgu dokument zawiera szczytne idee i dobre propozycje. Należy zgodzić się, że każda osoba ma prawo do dobrej jakości edukacji, szkoleń i uczenia się przez całe życie w celu utrzymania i nabywania umiejętności, które pozwolą jej skutecznie radzić sobie ze zmianami na rynku pracy. Jest to niezwykle istotne, bowiem w nadchodzących latach będziemy obserwowali radykalne przeobrażenia związane z rozwojem nowych technologii oraz postępującą automatyzacją i robotyzacją gospodarki. Tylko dobrej jakości edukacja i uczenie się przez całe życie są właściwą odpowiedzią na te wyzwania. Ponadto musimy pogodzić się, że kończy się era zatrudniania na etacie. Dlatego też należy wspierać innowacyjne formy zatrudnienia, ale tylko takie, które gwarantują wysoką jakość warunków pracy. Niemniej jednak działania w tych obszarach powinny być podejmowane z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych państw i regionów.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. – Il semblerait que les tenants et les aboutissants du Pilier social européen des droits sociaux (EPSR) n’évoluent pas malgré les travaux réalisés en Commission emploi et affaires sociales (EMPL). L’EPSR semble toujours refléter la nécessité pour l’Union européenne «d’opérer un changement de paradigme vers un modèle social européen fort»: en clair, une harmonisation et donc malheureusement un nivellement par le bas!

L’Europe existe depuis de nombreuses années, et chacun des États qui la compose (il n’est pas question ici des États membres mais bien des États souverains) a su adapter avec succès, selon ses propres besoins, prenant en compte les particularités de chaque profession, son propre modèle social.

Il faut préserver ces particularités et tendre vers le haut en échangeant les bonnes pratiques, et non déconstruire! Au-delà de l’harmonisation, je dénonce une volonté sous-jacente plus grave: celle d’une propagande ayant pour but de faire passer l’UE pour seule solution aux problèmes des citoyens, le désir de sauver un projet européen abîmé, sans effectuer en profondeur les réformes qui s’imposent.

 
  
MPphoto
 
 

  Luigi Morgano (S&D), per iscritto. – Il 17 novembre a Göteborg è stato proclamato il pilastro europeo dei diritti sociali. Un passo nella giusta direzione, con cui le istituzioni europee si sono impegnate a mettere al centro della propria agenda la dimensione sociale. È arrivato però il momento di far seguire alle parole i fatti. Per fare questo, è necessario, in primo luogo, che la lista di venti principi e diritti diventi un concreto strumento per influenzare le politiche sociali degli Stati membri. Questo può essere fatto attraverso lo strumento del semestre europeo e l'inserimento di indicatori sociali nelle raccomandazioni specifiche agli Stati membri. In secondo luogo, è fondamentale che il pilastro diventi strumento per il rilancio di iniziative legislative concrete dell'UE in materia di politiche sociali. Ben venga quindi la proposta della Commissione di una direttiva sul bilanciamento vita familiare e lavorativa e di una revisione delle direttive sui contratti, sul tempo di lavoro e sui lavoratori distaccati. Infine, perché il pilastro diventi uno strumento efficace, è indispensabile che esso diventi strumento per una revisione della governance economica dell'eurozona. Sotto questo aspetto, bene l'idea di un social scoreboard, ma, come S&D, proponiamo misure più incisive, a partire da uno "schema comune europeo contro la disoccupazione".

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. – Veseli me, da ideja o Evropskem stebru socialnih pravic, ki jo je Evropska komisija predstavila ob začetku svojega mandata, dobiva konkretnejšo obliko.

Res je, da morajo biti neenakosti na trgu dela in na področju sociale med državami članicami manjše, kot so trenutno in k temu bi si morale prizadevati vlade držav članic. Vendar pa se moramo zavedati, da tega ne bomo dosegli, če države ne bodo sprejele ključnih reform. Le na dobro stoječem gospodarstvu, ki se je sposobno odzvati na pretrese in se jim prilagoditi, lahko gradimo pravičen socialni sistem. Zdravo gospodarstvo bo prineslo urejen trg s poštenimi delovnimi pogoji, ustrezno in vzdržno socialno zaščito, enakimi možnostmi in dostopom do trga dela.

Dobri ukrepi na ravni držav članic bodo omogočili močan socialni sistem, ki ga Evropa tako zelo potrebuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathleen Van Brempt (S&D), schriftelijk. – Dankzij de sociale pijler en zijn 20 principes wordt sociaal beleid eindelijk opnieuw prioritair op de politieke agenda gezet. Dit juich ik uiteraard toe. Er is echter een levensgrote ‘maar’ die de feeststemming dreigt te drukken. De sociale pijler mag dan vol goede bedoelingen zitten, hij blijft een vrijblijvend ‘kompas’ dat lidstaten ‘kunnen’, maar niet moeten gebruiken om hun sociale systemen te verbeteren. Zolang de sociale pijler een symbolisch gebaar van goodwill blijft, dreigt hij door de lidstaten opzij geschoven te worden als het er echt op aankomt en werknemers hun rechten willen laten gelden. Voor mij moet de sociale pijler leiden naar concrete maatregelen en afdwingbare wetgeving om onder andere bescherming te bieden aan alle werkenden, ongeacht hun statuut. Ook mensen in tijdelijke of on demand-contracten moeten een betere bescherming kunnen genieten. Er moet bovendien een verbod komen op onbetaalde stages en nul-urencontracten en er moet worden gezorgd voor een betere wetgeving met betrekking tot zwangerschaps-, vaderschaps- en ouderschaps- en zorgverlof. Ik roep de Europese Commissie dan ook op om wetgevende initiatieven te nemen om de verwachtingen van de sociale pijler in te lossen en de Raad om zijn beloftes na te komen en concrete maatregelen, financiering én wetgevende initiatieven te steunen.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. – A justiça social é indissociável da política económica. Uma Europa verdadeiramente social não é compatível com as políticas do Euro, da União Bancária, da Governação Económica, do Semestre Europeu, da militarização e da securitização, do ataque constante à soberania e ao desenvolvimento dos povos.

O Pilar é um exercício de intenções contrariadas por aquelas políticas vazias de medidas concretas que promovam efetivo combate aos graves problemas sociais existentes. Uma Europa verdadeiramente social só é possível enformada na intransigente defesa do trabalho com direitos, da contratação coletiva, no aumento real de salários, numa justa redistribuição da riqueza e justiça fiscal, na proteção social suportada em serviços públicos, universais e de qualidade, no acesso universal e gratuito à saúde e à educação.

Não é compatível com as políticas da União Europeia ou com os interesses que protege.

 
  
MPphoto
 
 

  Josef Weidenholzer (S&D), schriftlich. – Nach langjährigem politischem Druck durch Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten hat die Kommission einen Vorschlag zur „Europäischen Säule Sozialer Rechte“ vorgelegt. Erstmals in der Geschichte der Europäischen Union wird das „soziale Europa“ auf die Agenda gesetzt. Mit der Proklamation zur Sozialen Säule wird der Fahrplan für ein Soziales Europa festgelegt. Den Absichtserklärungen müssen konkrete Maßnahmen wie eine Rahmenrichtlinie für menschenwürdige Arbeitsbedingungen, Grundsicherung für Kinder in Armut, Europäische Arbeitsbehörde und soziale Mindeststandards für alle Mitgliedstaaten folgen. Es ist höchst an der Zeit, dass wir das Vertrauen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer europaweit zurückgewinnen. Nur ein Soziales Europa ist ein gerechtes Europa.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου