Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 13 декември 2017 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 4.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 5.Трансфер на бюджетни средства: вж. протокола (кратко представяне)
 6.Внасяне на документи: вж. протокола
 7.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността)
 8.Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 14 и 15 декември - Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство (разискване)
 9.Връчване на наградата „Сахаров“ (тържествено заседание)
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Декларация на председателството
 12.Приветствие с добре дошли
 13.Време за гласуване
  13.1.Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство (B8-0676/2017, B8-0677/2017) (гласуване)
  13.2.Възражение срещу акт за изпълнение: Употреба на фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати (Е 338-452) в замразени вертикални месни шишове (B8-0666/2017) (гласуване)
  13.3.Проектопрепоръки вследствие на разследването във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами (B8-0660/2017) (гласуване)
  13.4.Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана (A8-0351/2017 - Michael Gahler) (гласуване)
  13.5.Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност (A8-0350/2017 - David McAllister) (гласуване)
  13.6.Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2016 г. и политиката на Европейския съюз в тази област (A8-0365/2017 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (гласуване)
  13.7.Хонконг - 20 години след предаването му на Китай (A8-0382/2017 - Alyn Smith) (гласуване)
 14.Обяснение на вот
  14.1.Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство (B8-0676/2017, B8-0677/2017)
 15.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 16.Възобновяване на заседанието
 17.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 18.Разширяване и укрепване на Шенгенско пространство: България, Румъния и Хърватия (разискване по актуални въпроси)
 19.Изпълнението по социалния стълб (разискване)
 20.Програмата до 2030 г. и докладът на Евростат относно наблюдението на напредъка за постигане на целите за устойчиво развитие в ЕС“ (разискване)
 21.Механизъм за гражданска защита на Европейския съюз със собствени оперативни възможности (разискване)
 22.Забрана на нацистки и фашистки символи и лозунги в целия ЕС (разискване)
 23.Право на разследване на Европейския парламент (разискване)
 24.Прилагане на директивата относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография (разискване)
 25.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 26.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (942 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (4520 kb)
Правна информация - Политика за поверителност