Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 13. prosince 2017 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 3.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 4.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu): viz zápis
 5.Převod prostředků: viz zápis
 6.Předložení dokumentů: viz zápis
 7.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (schválení) (článek 69c jednacího řádu)
 8.Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 14.–15. prosince 2017 - Současný stav jednání se Spojeným královstvím (rozprava)
 9.Předání Sacharovovy ceny (slavnostní zasedání)
 10.Pokračování denního zasedání
 11.Prohlášení předsednictví
 12.Přivítání
 13.Hlasování
  13.1.Současný stav jednání se Spojeným královstvím (B8-0676/2017, B8-0677/2017) (hlasování)
  13.2.Námitka vůči prováděcímu aktu: Použití kyseliny fosforečné, fosforečnanů, di-, tri- a polyfosforečnanů (E 338–452) ve zmrazených masných homolích pro vertikální grilování (B8-0666/2017) (hlasování)
  13.3.Návrh doporučení v návaznosti na vyšetřování praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových úniků (B8-0660/2017) (hlasování)
  13.4.Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (A8-0351/2017 - Michael Gahler) (hlasování)
  13.5.Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (A8-0350/2017 - David McAllister) (hlasování)
  13.6.Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2016 a politika EU v této oblasti (A8-0365/2017 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (hlasování)
  13.7.Hongkong 20 let po předání (A8-0382/2017 - Alyn Smith) (hlasování)
 14.Vysvětlení hlasování
  14.1.Současný stav jednání se Spojeným královstvím (B8-0676/2017, B8-0677/2017)
 15.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 16.Pokračování denního zasedání
 17.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 18.Rozšíření a posílení schengenského prostoru: Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko (rozprava na aktuální téma)
 19.Provádění sociálního pilíře (rozprava)
 20.Agenda 2030 a zpráva Eurostatu o „Monitorování pokroku při dosahování cílů udržitelného rozvoje v EU“ (rozprava)
 21.Mechanismus civilní ochrany EU s vlastní operační kapacitou (rozprava)
 22.Celounijní zákaz nacistických a fašistických symbolů a hesel (rozprava)
 23.Vyšetřovací pravomoc Evropského parlamentu (rozprava)
 24.Uplatňování směrnice o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii (rozprava)
 25.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 26.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (942 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (4520 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí