Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2017. december 13., Szerda - StrasbourgLektorált változat
 1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése): lásd a jegyzőkönyvet
 3.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése): lásd a jegyzokönyvet
 4.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke): lásd a jegyzokönyvet
 5.Előirányzatok átcsoportosítása: lásd a jegyzőkönyvet
 6.Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzőkönyvet
 7.Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (jóváhagyás) (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 8.Az Európai Tanács 2017. december 14–15-én tartandó ülésének előkészítése - Az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások jelenlegi állása (vita)
 9.A Szaharov-díj átadása (ünnepi ülés)
 10.Az ülés folytatása
 11.Az elnök nyilatkozata
 12.Köszöntés
 13.Szavazások órája
  13.1.Az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások jelenlegi állása (B8-0676/2017, B8-0677/2017) (szavazás)
  13.2.Kifogás végrehajtási jogi aktus ellen: A foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok (E 338-452) függőleges nyárson sütendő fagyasztott húsokban való felhasználása (B8-0666/2017) (szavazás)
  13.3.Ajánlástervezet a pénzmosással, adókikerüléssel és adókijátszással foglalkozó vizsgálatot követően (B8-0660/2017) (szavazás)
  13.4.Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról (A8-0351/2017 - Michael Gahler) (szavazás)
  13.5.A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról szóló éves jelentés (A8-0350/2017 - David McAllister) (szavazás)
  13.6.2016. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról (A8-0365/2017 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (szavazás)
  13.7.Hong Kong, 20 évvel az átadást követően (A8-0382/2017 - Alyn Smith) (szavazás)
 14.A szavazáshoz fűzött indokolások
  14.1.Az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások jelenlegi állása (B8-0676/2017, B8-0677/2017)
 15.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzokönyvet
 16.Az ülés folytatása
 17.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzokönyvet
 18.A schengeni térség bővítése és megerősítése: Bulgária, Románia és Horvátország (vita időszerű kérdésekről)
 19.A szociális pillér végrehajtása (vita)
 20.A 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend és az Eurostat jelentése a fenntartható fejlesztési célok irányában az EU-ban elért előrehaladásról (vita)
 21.Saját operatív kapacitásokkal rendelkező uniós polgári védelmi mechanizmus (vita)
 22.A náci és fasiszta szimbólumok és jelszavak betiltása az Unióban (vita)
 23.Az Európai Parlament vizsgálati joga (vita)
 24.A gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló irányelv végrehajtása (vita)
 25.A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzokönyvet
 26.Az ülés berekesztése
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
Lektorált változat (942 kb)
 
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
Lektorált változat (4520 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat