Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 13 grudnia 2017 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 3.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 4.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 5.Przesunięcie środków: patrz protokół
 6.Składanie dokumentów: patrz protokół
 7.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu)
 8.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 14 i 15 grudnia - Stan zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem
 9.Wręczenie Nagrody im. Sacharowa (uroczyste posiedzenie)
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Oświadczenia Przewodniczącego / Przewodniczącej
 12.Powitanie
 13.Głosowanie
  13.1.Stan zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem (B8-0676/2017, B8-0677/2017) (głosowanie)
  13.2.Sprzeciw wobec aktu wykonawczego: Stosowanie kwasu fosforowego – fosforanów – di- tri- i polifosforanów (E 338-452) w zamrożonym mięsie na rożnie pionowym (B8-0666/2017) (głosowanie)
  13.3.Projekt zaleceń sporządzony w wyniku dochodzenia w sprawie prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania (B8-0660/2017) (głosowanie)
  13.4.Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (A8-0351/2017 - Michael Gahler) (głosowanie)
  13.5.Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (A8-0350/2017 - David McAllister) (głosowanie)
  13.6.Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2016 oraz polityka Unii Europejskiej w tym zakresie (A8-0365/2017 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (głosowanie)
  13.7.Hong Kong, 20 lat po przekazaniu go Chinom (A8-0382/2017 - Alyn Smith) (głosowanie)
 14.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  14.1.Stan zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem (B8-0676/2017, B8-0677/2017)
 15.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokól
 16.Wznowienie posiedzenia
 17.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokól
 18.Rozszerzenie i wzmocnienie strefy Schengen: Bułgaria, Rumunia i Chorwacja (debata na aktualny temat)
 19.Wdrożenie filaru społecznego (debata)
 20.Agenda 2030 i sprawozdanie Eurostatu w sprawie monitorowania postępów w realizacji celów zrównoważonego rozwoju w UE (debata)
 21.Unijny Mechanizm Ochrony Ludności posiadający własne zdolności operacyjne (debata)
 22.Zakaz posługiwania się symbolami i hasłami nazistowskimi i faszystowskimi w całej UE (debata)
 23.Uprawnienia śledcze Parlamentu Europejskiego (debata)
 24.Zwalczanie niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej (debata)
 25.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 26.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (942 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (4520 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności