Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Miercuri, 13 decembrie 2017 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 3.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 4.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 5.Transferuri de credite: a se vedea procesul-verbal
 6.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 7.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (aprobare) (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 8.Pregătirea reuniunii Consiliului European din 14-15 decembrie - Situația actuală a negocierilor cu Regatul Unit
 9.Acordarea Premiului Saharov (ședință solemnă)
 10.Reluarea ședinței
 11.Declarația Președinției
 12.Urări de bun venit
 13.Votare
  13.1.Situația actuală a negocierilor cu Regatul Unit (B8-0676/2017, B8-0677/2017) (vot)
  13.2.Obiecțiune la un act de punere în aplicare: Utilizarea de acid fosforic, fosfați, di-, tri- și polifosfați (E 338-452) în frigăruile congelate pe țepușe metalice verticale (B8-0666/2017) (vot)
  13.3.Proiect de recomandare în urma anchetei privind spălarea de bani, evitarea obligațiilor fiscale și evaziunea fiscală (B8-0660/2017) (vot)
  13.4.Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (A8-0351/2017 - Michael Gahler) (vot)
  13.5.Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune (A8-0350/2017 - David McAllister) (vot)
  13.6.Raportul anual pe 2016 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință (A8-0365/2017 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (vot)
  13.7.Hong Kong-ul, la 20 de ani după ce a fost retrocedat (A8-0382/2017 - Alyn Smith) (vot)
 14.Explicații privind votul
  14.1.Situația actuală a negocierilor cu Regatul Unit (B8-0676/2017, B8-0677/2017)
 15.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 16.Reluarea ședinței
 17.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 18.Extinderea și consolidarea spațiului Schengen: Bulgaria, România și Croația (dezbatere pe o temă de actualitate)
 19.Punerea în aplicare a pilonului social (dezbatere)
 20.Agenda 2030 și raportul Eurostat privind monitorizarea progreselor realizate către atingerea ODD în UE (dezbatere)
 21.Mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene cu capacități operaționale proprii (dezbatere)
 22.Interzicerea la nivelul UE a simbolurilor și sloganelor naziste și fasciste (dezbatere)
 23.Dreptul de anchetă al Parlamentului European (dezbatere)
 24.Punerea în aplicare a Directivei privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile (dezbatere)
 25.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 26.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (942 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (4520 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate