Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 13. decembra 2017 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 3.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 4.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 5.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 6.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 7.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku)
 8.Príprava zasadnutia Európskej rady v dňoch 14. – 15. decembra 2017 - Súčasný stav rokovaní so Spojeným kráľovstvom
 9.Udeľovanie ceny Sacharova (slávnostná časť schôdze)
 10.Pokračovanie prerušeného rokovania
 11.Vyhlásenie predsedníctva
 12.Oficiálne privítanie
 13.Hlasovanie
  13.1.Súčasný stav rokovaní so Spojeným kráľovstvom (B8-0676/2017, B8-0677/2017) (hlasovanie)
  13.2.Námietka proti vykonávaciemu aktu: Používanie kyseliny fosforečnej – fosforečnanov – di-, tri- a polyfosforečnanov (E 338 – 452) v mrazenom mäse na vertikálnom ražni v tvare homole (B8-0666/2017) (hlasovanie)
  13.3.Návrhy odporúčaní v nadväznosti na vyšetrovanie prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov (B8-0660/2017) (hlasovanie)
  13.4.Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (A8-0351/2017 - Michael Gahler) (hlasovanie)
  13.5.Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (A8-0350/2017 - David McAllister) (hlasovanie)
  13.6.Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2016 a politika EÚ v tejto oblasti (A8-0365/2017 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (hlasovanie)
  13.7.Hongkong: 20 rokov po odovzdaní (A8-0382/2017 - Alyn Smith) (hlasovanie)
 14.Vysvetlenia hlasovania
  14.1.Súčasný stav rokovaní so Spojeným kráľovstvom (B8-0676/2017, B8-0677/2017)
 15.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 16.Pokračovanie prerušeného rokovania
 17.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 18.Rozšírenie a posilnenie schengenského priestoru: Bulharsko, Rumunsko a Chorvátsko (tematická rozprava)
 19.Vykonávanie sociálneho piliera (rozprava)
 20.Program 2030 a správa Eurostatu o monitorovaní pokroku pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja v EÚ (rozprava)
 21.Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany s vlastnými operačnými kapacitami (rozprava)
 22.Zákaz nacistických a fašistických symbolov a hesiel v celej EÚ (rozprava)
 23.Vyšetrovacie právomoci Európskeho parlamentu (rozprava)
 24.Vykonávanie smernice o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii (rozprava)
 25.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 26.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (942 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (4520 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia