Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Sreda, 13. december 2017 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 3.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 4.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika): gl. zapisnik
 5.Prerazporeditev sredstev: glej zapisnik
 6.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 7.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (odobritev) (člen 69c)
 8.Priprave na zasedanje Evropskega sveta 14. in 15. decembra 2017 - Stanje pogajanj z Združenim kraljestvom
 9.Podelitev nagrade Saharova (slavnostna seja)
 10.Nadaljevanje seje
 11.Izjava predsedujočega
 12.Dobrodošlica
 13.Čas glasovanja
  13.1.Stanje pogajanj z Združenim kraljestvom (B8-0676/2017, B8-0677/2017) (glasovanje)
  13.2.Nasprotovanje delegiranemu aktu: Uporaba fosforjeve kisline – fosfatov – di-, tri- in polifosfatov (E 338–452) v zamrznjenih mesnih nabodalih za vertikalno pečenje (B8-0666/2017) (glasovanje)
  13.3.Osnutek priporočila po preiskavi o pranju denarja, izogibanju davkom in davčni utaji (B8-0660/2017) (glasovanje)
  13.4.Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike (A8-0351/2017 - Michael Gahler) (glasovanje)
  13.5.Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike (A8-0350/2017 - David McAllister) (glasovanje)
  13.6.Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2016 in politiki EU na tem področju (A8-0365/2017 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (glasovanje)
  13.7.Hongkong, 20 let po predaji (A8-0382/2017 - Alyn Smith) (glasovanje)
 14.Obrazložitev glasovanja
  14.1.Stanje pogajanj z Združenim kraljestvom (B8-0676/2017, B8-0677/2017)
 15.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 16.Nadaljevanje seje
 17.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 18.Širitev in okrepitev schengenskega območja: Bolgarija, Romunija in Hrvaška (tematska razprava)
 19.Izvajanje socialnega stebra (razprava)
 20.Agenda 2030 in poročilo Eurostata o spremljanju napredka pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja v EU (razprava)
 21.Mehanizem EU na področju civilne zaščite z lastnimi operativnimi zmogljivostmi (razprava)
 22.Prepoved nacističnih in fašističnih simbolov in sloganov po vsej EU (razprava)
 23.Preiskovalna pravica Evropskega parlamenta (razprava)
 24.Izvajanje direktive o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji (razprava)
 25.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 26.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (942 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (4520 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov