Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2222(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0387/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0387/2017

Συζήτηση :

PV 14/12/2017 - 3
CRE 14/12/2017 - 3

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2017 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0502

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

9.9. Εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2016 (A8-0387/2017 - Notis Marias)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). – Elnök Úr! Nem tölt el örömmel, hogy az elmúlt két évben kiemelkedően sok petíció érkezett a bizottsághoz Romániából. Lakosságarányosan csak Görögország közelíti meg. A közel száz petíció egy év alatt azt jelenti, hogy a román állampolgárok tudatában vannak az uniós állampolgársághoz kapcsolódó jogaiknak és az ezek érvényesítéséhez szükséges eszközöknek, és ez üdvözlendő. Ugyanakkor a rendkívül sok petíció arra is rámutat, hogy rendszerszintű problémák vannak Romániában, ezért bizonyos területeken kiemelt figyelmet kell fordítania rá a Bizottságnak.

Nem hiszem, hogy csak Magyarországon és Lengyelországon kell számon kérni a jogállamiságot és az alapvető jogok biztosítását, hanem az összes tagállamra vonatkozó mechanizmusra van szükség. A petíciók számán látszik, hogy mindegyik tagállamban vannak olyan esetek, amelyek vitákra adhatnak okot, és amelyek kezelését a tagállami hatóságok nem tudják megoldani. Az bizonyos, hogy amennyiben mégis egyes országok kiválasztását részesítik előnyben, akkor ezek sorában Romániának szerepelnie kell.

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). – Domnule președinte, și eu am votat acest raport. Consider că avem nevoie să cunoaștem problemele cetățenilor. Comisia pentru petiții poate să preia petițiile cetățenilor europeni.

Eu aș vrea să aduc aici niște cifre. Țara mea nu se află pe primul loc. România e pe locul patru, nu este pe primul loc la petiții, dar – un lucru iarăși relevant – a scăzut. Și poate și cel mai relevant este să ne uităm din ce sector vin petițiile. Pe primul loc ca domeniu de activitate, în 2016 petițiile au fost legate de cum funcționează piața internă și nu pe mediu și nu pe justiție și nu pe drepturile omului. Așadar, cred că noi, Parlamentul European, Comisia, autoritățile naționale trebuie să vedem ce reclamă cetățenii legat de funcționarea pieței interne și să cerem implementarea funcționării unei piețe echitabile.

Până la urmă, drepturile cetățenilor țin și de funcționarea pieței interne și cred că prin acest raport se aduc îmbunătățiri și noi, eurodeputații, trebuie să spunem în țările noastre că există această pârghie prin care cetățeanul poate să reclame o problemă care nu s-a rezolvat în țara sa.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο εισηγητής να καταψηφίζει την έκθεσή του. Την καταψήφισα όμως για καθαρά πολιτικούς λόγους, για να διαμαρτυρηθώ, καθώς, όπως ανέφερα και στις ομιλίες μου το πρωί, στην αρχική έκθεσή μου υπήρχε στην παράγραφο 16 ρητή αναφορά μου στο ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων που οφείλει η Γερμανία να καταβάλει στην Ελλάδα. Μετά από τροπολογία όμως του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της Σοσιαλιστικής Ομάδας και των Φιλελευθέρων διαγράφτηκε η αρχική παράγραφος 16 για τις γερμανικές αποζημιώσεις όπως και η αντίστοιχη αναφορά στην αιτιολογική έκθεση.

Τελικά όμως, παρά τις προσπάθειες αυτών των πολιτικών ομάδων, παρέμεινε σε άλλο σημείο της αιτιολογικής έκθεσης άλλη δική μου ρητή αναφορά στις γερμανικές πολεμικές επανορθώσεις που οφείλει η Γερμανία να καταβάλει στην Ελλάδα. Έτσι για πρώτη φορά σε έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που φέρει μάλιστα το όνομά μου, γίνεται αναφορά στις γερμανικές αποζημιώσεις. Είναι μια πρώτη αρχή και θα συνεχίσουμε ακόμη πιο δυνατά το 2018. Καλά Χριστούγεννα!

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου