Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 14 декември 2017 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Положението в Афганистан (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Разискванията в комисията по петиции през 2016 г. (разискване)
 4.Европейска стратегия за мобилност с ниски емисии (разискване)
 5.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  5.1.Свобода на словото във Виетнам, по-специално случаят на Нгуен Ван Хоа
  5.2.Камбоджа: забраната на опозицията
  5.3.Ел Салвадор: случаите на жени, преследвани заради спонтанен аборт
 6.Възобновяване на заседанието
 7.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 8.Време за гласуване
  8.1.Свобода на словото във Виетнам, по-специално случаят на Нгуен Ван Хоа (RC-B8-0685/2017, B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017, B8-0693/2017) (гласуване)
  8.2.Камбоджа: забраната на опозицията (RC-B8-0686/2017, B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017, B8-0697/2017) (гласуване)
  8.3.Ел Салвадор: случаите на жени, преследвани заради спонтанен аборт (RC-B8-0691/2017, B8-0691/2017, RC-B8-0695/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017, B8-0702/2017) (гласуване)
  8.4.Изпълнението на Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар, за установяване на процедура за нотификация за разрешителни режими и изисквания, свързани с услугите, и за изменение на Директива 2006/123/ЕО и Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар (A8-0396/2017 - Sergio Gutiérrez Prieto) (гласуване)
  8.5.Положението в Афганистан (RC-B8-0678/2017, B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017, B8-0684/2017) (гласуване)
  8.6.Положението на хората от общността рохингия (RC-B8-0668/2017, B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017, B8-0674/2017) (гласуване)
  8.7.Прилагане на директивата относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография (A8-0368/2017 - Anna Maria Corazza Bildt) (гласуване)
  8.8.Разискванията в комисията по петиции през 2016 г. (A8-0387/2017 - Notis Marias) (гласуване)
  8.9.Европейска стратегия за мобилност с ниски емисии (A8-0356/2017 - Bas Eickhout) (гласуване)
 9.Обяснение на вот
  9.1.Възражение срещу акт за изпълнение: Употреба на фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати (Е 338-452) в замразени вертикални месни шишове (B8-0666/2017)
  9.2.Препоръка вследствие на разследването във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами (B8-0660/2017)
  9.3.Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана (A8-0351/2017 - Michael Gahler)
  9.4.Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2016 г. и политиката на Европейския съюз в тази област (A8-0365/2017 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl)
  9.5.Хонконг - 20 години след предаването му на Китай (A8-0382/2017 - Alyn Smith)
  9.6.Положението в Афганистан (RC-B8-0678/2017, B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017, B8-0684/2017)
  9.7.Положението на хората от общността рохингия (RC-B8-0668/2017, B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017, B8-0674/2017)
  9.8.Прилагане на директивата относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография (A8-0368/2017 - Anna Maria Corazza Bildt)
  9.9.Разискванията в комисията по петиции през 2016 г. (A8-0387/2017 - Notis Marias)
  9.10.Европейска стратегия за мобилност с ниски емисии (A8-0356/2017 - Bas Eickhout)
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 11.Внасяне на документи: вж. протокола
 12.Решения относно някои документи: вж. протокола
 13.Петиции: вж. протокола
 14.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 15.График на следващите заседания: вж. протокола
 16.Закриване на заседанието
 17.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия (596 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (2652 kb)
Правна информация - Политика за поверителност