Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 14. december 2017 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Situationen i Afghanistan (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender 2016 (forhandling)
 4.En europæisk strategi for lavemissionsmobilitet (forhandling)
 5.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  5.1.Ytringsfrihed i Vietnam, navnlig sagen om Nguyen Van Hoa
  5.2.Cambodja: forbud mod oppositionen
  5.3.El Salvador: Sagerne om kvinder, der er blevet retsforfulgt for spontan abort
 6.Genoptagelse af mødet
 7.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 8.Afstemningstid
  8.1.Ytringsfrihed i Vietnam, navnlig sagen om Nguyen Van Hoa (RC-B8-0685/2017, B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017, B8-0693/2017) (afstemning)
  8.2.Cambodja: forbud mod oppositionen (RC-B8-0686/2017, B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017, B8-0697/2017) (afstemning)
  8.3.El Salvador: Sagerne om kvinder, der er blevet retsforfulgt for spontan abort (RC-B8-0691/2017, B8-0691/2017, RC-B8-0695/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017, B8-0702/2017) (afstemning)
  8.4.Håndhævelse af direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked, om en meddelelsesprocedure for tilladelsesordninger og krav vedrørende tjenesteydelser, og om ændring af direktiv 2006/123/EF og forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked (A8-0396/2017 - Sergio Gutiérrez Prieto) (afstemning)
  8.5.Situationen i Afghanistan (RC-B8-0678/2017, B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017, B8-0684/2017) (afstemning)
  8.6.Situationen for Rohingyafolket (RC-B8-0668/2017, B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017, B8-0674/2017) (afstemning)
  8.7.Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi (A8-0368/2017 - Anna Maria Corazza Bildt) (afstemning)
  8.8.Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender 2016 (A8-0387/2017 - Notis Marias) (afstemning)
  8.9.En europæisk strategi for lavemissionsmobilitet (A8-0356/2017 - Bas Eickhout) (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
  9.1.Indsigelse mod en gennemførelsesretsakt: Anvendelse af phosphorsyre — phosphater — di-, tri- og polyphosphater (E 338-452) i frosne lodrette kødspyd (B8-0666/2017)
  9.2.Henstillinger på baggrund af undersøgelsen vedrørende hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse (B8-0660/2017)
  9.3.Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (A8-0351/2017 - Michael Gahler)
  9.4.Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2016 og Den Europæiske Unions politik på området (A8-0365/2017 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl)
  9.5.Hong Kong, 20 år efter overdragelsen (A8-0382/2017 - Alyn Smith)
  9.6.Situationen i Afghanistan (RC-B8-0678/2017, B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017, B8-0684/2017)
  9.7.Situationen for Rohingyafolket (RC-B8-0668/2017, B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017, B8-0674/2017)
  9.8.Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi (A8-0368/2017 - Anna Maria Corazza Bildt)
  9.9.Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender 2016 (A8-0387/2017 - Notis Marias)
  9.10.En europæisk strategi for lavemissionsmobilitet (A8-0356/2017 - Bas Eickhout)
 10.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 11.Modtagne dokumenter: se protokollen
 12.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 13.Andragender (jf. protokollen)
 14.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde: se protokollen
 15.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 16.Hævelse af mødet
 17.Afbrydelse af sessionen
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (596 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (2652 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik